Knihovní řád Městské knihovny Znojmo - Příloha č.3 - Ceník poplatků a služeb

Obsah


I.Manipulační poplatek
a) profesionální pracoviště MěK: manipulační poplatek za registraci se vybírá na rok, a to bez ohledu na množství půjčených knih a množství využitých služeb. Platí se pouze na jednom z profesionálních pracovišť MěK, a to ve výši:
(ceny upravuje dodatek č.4) z 25. 3. 2011
děti a mládež do 15 let 25,- Kč (cenu upravuje dodatek č.4 z 1. 4. 2010z 1. 4. 2010)
studenti, učni, vojáci ZS, důchodci 50,- Kč
ostatní uživatelé 100,- Kč
veřejné instituce 150,- Kč
jednorázově děti do 15 let 5,- Kč (pouze prezenčně nebo absenčně na kauci)
jednorázově ostatní uživatelé (cenu upravuje dodatek č.5) 10,- Kč (pouze prezenčně nebo absenčně na kauci)
jednorázově veřejné instituce 15,- Kč (pouze prezenčně nebo absenčně na kauci)

b) poplatky na neprofesionálních pobočkách v integrovaných obcích Derflice, Konice, Mramotice, Načeratice, Oblekovice, Přímětice: manipulační poplatek za registraci se vybírá na rok, a to bez ohledu na množství půjčených knih a množství využitých služeb.
děti a mládež do 15 let 10,- Kč
ostatní uživatelé 20,- Kč
Za studenta se považuje osoba, která se prokáže průkazem o studiu, nejdéle však do 26 let. Uživatel se může zaregistrovat také pouze na půl roku za poloviční paušální cenu.
II.Sankční poplatky 1.Ztráta čtenářského průkazuZa manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek 20,- Kč.2.Poškození čárkového kódu Za manipulaci a obnovení poškozeného čárkového kódu v knize se účtuje manipulační poplatek 20,- Kč. 3. Neohlášená změna adresyZa zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek 20,- Kč. 4. Obsluha bez čtenářského průkazu: 5,- Kč. 5. Vymáhání nevrácených výpůjčeka) poplatky z prodlení a za upomínky: uživatelé do 15 let  
nedodržení výpůjční lhůty 4,- Kč
po uplynutí 10 dnů od výpůjční lhůty 5,- Kč
1. upomínka po uplynutí dalších 10 dnů 10,- Kč
upomínací dopis ředitele (10 dnů po upomínce) 15,- Kč
 Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek 30,- Kč. K částce se připočítá poplatek advokátní poradny.  b) poplatky z prodlení a za upomínky: uživatelé od 15 let  
nedodržení výpůjční lhůty 5,- Kč
po uplynutí 10 dnů od výpůjční lhůty 10,- Kč
1. upomínka po uplynutí dalších 10 dnů 25,- Kč
upomínací dopis ředitele (10 dnů po upomínce) 30,- Kč
 Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek 30,- Kč. K částce se připočítá poplatek advokátní poradny.  6. Náhrada všeobecných škod  Postupuje se podle čl.24 Knihovního řádu: k náhradě škody se připočítává manipulační poplatek:  
k náhradě tištěného dokumentu 40,- Kč
k náhradě CD 100,- Kč
 III. Ostatní poplatky  
Objednávka rezervace knih 5,- Kč (při vyzvednutí)
Půjčování audiálních dokumentů (CD) 10,- Kč/1 den, 15,- Kč od pátku do pondělí
Meziknihovní výpůjční služba 25,- Kč poštovné a cena požadovaná cizí institucí
(cenu upravuje dodatek č.2)
z 27. 2. 2007
(cenu upravuje dodatek č.3)
z 27. 2. 2010
Práce s Internetem nebo scannerem: (ceny upravuje dodatek č.1) z 20. 9. 2006
Děti a mládež do 15 let 10,- Kč/1 hod.(placen reálný čas)
Ostatní uživatelé 20,- Kč/1 hod.(placen reálný čas)
Práce s multimédii 10,- Kč/1 hod.(placen reálný čas)
Práce uživatele se systém CODEXIS 5,- Kč jednorázový poplatek
Disketa 15,-Kč
Použití tiskáren:  
Černobílý tisk z - CODEXIS, Clavius, Internet 2,- Kč/1 strana textu, 3,- Kč oboustranně
Barevný tisk - Internet, multimédia, scanner 5,- Kč/1 strana textu, 15,-Kč celostr. obrázek
Zpracování rešerší:  
1 hod. práce bez využití výpočetní techniky 50,- Kč
1 hod. práce s využitím výpočetní techniky (cenu upravuje dodatek č.5) 80,- Kč
K ceně rešerše se připočítávají náklady na papír, příp. poštovné. Předběžnou cenu rešerše lze dohodnout předem. Žádost o zpracování rešerše se přijímá pouze s nevratnou zálohou 50,- Kč, která se odečte od ceny rešerše. Studenti mají nárok na 50 % slevu.
    
Reprografické služby:
formát A3 formát A4 formát A5
 
1 stranně 2 stranně celo-str. foto 1 stranně 2 stranně celo-str. foto 1 stranně 2 stranně celo-str. foto
2,- 3,- 6,- 1,- 2,- 5,- 1, 2, 4,-

Ceník schválila rada města na svém zasedání dne 17. 12. 2001, usnesením č. 102/2001 bod č.3374 ve znění: "RM schvaluje ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Znojmo s účinností k 1. 1. 2002."  "RM schvaluje změnu poplatků u dvou položek poskytovaných služeb ceníku MěK Znojmo s účinností k 1. 1. 2003."

Mgr. Marie Kratochvilová
ředitelka MěK Znojmo