Knihovní řád Městské knihovny Znojmo - Dodatek č. 6 ke Knihovnímu řádu MěK Znojmo, příloze č. 3: Ceník poplatků a služeb

Obsah


Rada města Znojma na své schůzi dne 5. 3. 2018 přijala usnesení č. 130/2018, bod č. 6611, následujícího znění:

RM schvaluje ceník poplatků příspěvkové organizace Městská knihovna Znojmo, Zámečnická 288/9, 669 02  Znojmo, IČ 00092711, s účinností od 1. 3. 2018

Oddělení pro dospělé

Registrační poplatek

 

od 1. 4. 2011

od 1. 3. 2018

Dospělí

120,00 Kč

120,00 Kč

Studenti, důchodci

60,00 Kč

60,00 Kč

Dospělí nad 75 let

60,00 Kč

0,00 Kč

Právnické osoby

200,00 Kč

200,00 Kč

Domy pečovatelské služby

0,00 Kč

0,00 Kč

Poplatky z prodlení

připomínka e-mailem

0,00 Kč

0,00 Kč

I. upomínka

10,00 Kč

10,00 Kč

II. upomínka

20,00 Kč

20,00 Kč

III. upomínka

30,00 Kč

50,00 Kč

IV. upomínací dopis

60,00 Kč

100,00 Kč

Ostatní

Rezervace poštou

15,00 Kč

20,00 Kč

Vystavení nové průkazky

30,00 Kč

30,00 Kč

Náhrada za zpracování knihy

50,00 Kč

50,00 Kč

MVS

55,00 Kč

70,00 Kč

 

Dětské oddělení

Registrační poplatek

 

30,- Kč

30,00 Kč

Poplatky z prodlení

I. upomínka

5,00 Kč

10,00 Kč

II. upomínka

10,00 Kč

15,00 Kč

III. upomínka

20,00 Kč

30,00 Kč

IV. upomínací dopis

50,00 Kč

80,00 Kč

 

Pobočky - Konice, Mramotice, Načeratice

Registrační poplatek

Dospělí

20,00 Kč

20,00 Kč

Děti do 15 let

10,00 Kč

10,00 KčVe Znojmě, dne 6. 3. 2018
Věra Mašková
ředitelka MěK Znojmo