Ceník poplatků a služeb

Manipulační poplatky

a) profesionální pracoviště MěK: manipulační poplatek za registraci se vybírá na rok, a to bez ohledu na množství půjčených knih a množství využitých služeb. Platí se pouze na jednom z profesionálních pracovišť MěK, a to ve výši:
děti a mládež do 15 let 30,- Kč
studenti, důchodci 60,- Kč
dospělí 120,- Kč
dospělí nad 75 let 0,- Kč
právnické osoby 200,- Kč
domy pečovatelské služby 0,- Kč
jednorázově děti do 15 let 5,- Kč (pouze prezenčně nebo absenčně na kauci)
jednorázově ostatní uživatelé 30,- Kč (pouze prezenčně nebo absenčně na kauci)
jednorázově veřejné instituce 15,- Kč (pouze prezenčně nebo absenčně na kauci)
týdenní registrační poplatek pro návštěvníky Znojma (červen, červenec, srpen) 40,- Kč (pouze prezenčně nebo absenčně na kauci)

b) poplatky na neprofesionálních pobočkách v integrovaných obcích Konice, Mramotice, Načeratice: manipulační poplatek za registraci se vybírá na rok, a to bez ohledu na množství půjčených knih a množství využitých služeb.
děti a mládež do 15 let 10,- Kč
ostatní uživatelé 20,- Kč
Za studenta se považuje osoba, která se prokáže průkazem o studiu, nejdéle však do 26 let. Uživatel se může zaregistrovat také pouze na půl roku za poloviční paušální cenu.


Sankční poplatky

1.Ztráta čtenářského průkazu
Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek 30,- Kč.

2.Poškození čárkového kódu
Za manipulaci a obnovení poškozeného čárkového kódu v knize se účtuje manipulační poplatek 20,- Kč.

3. Neohlášená změna adresy
Za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek 20,- Kč.

4. Obsluha bez čtenářského průkazu: 5,- Kč.

5. Vymáhání nevrácených výpůjček
a) poplatky z prodlení a za upomínky: uživatelé do 15 let
nedodržení výpůjční lhůty 10,- Kč
po uplynutí 10 dnů od výpůjční lhůty 15,- Kč
1. upomínka po uplynutí dalších 10 dnů 30,- Kč
upomínací dopis ředitele (10 dnů po upomínce) 80,- Kč

Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek 30,- Kč. K částce se připočítá poplatek advokátní poradny.

b) poplatky z prodlení a za upomínky: uživatelé od 15 let

připomínka e-mailem 0,- Kč
nedodržení výpůjční lhůty 10,- Kč
po uplynutí 10 dnů od výpůjční lhůty 20,- Kč
1. upomínka po uplynutí dalších 10 dnů 50,- Kč
upomínací dopis ředitele (10 dnů po upomínce) 100,- Kč

Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek 30,- Kč. K částce se připočítá poplatek advokátní poradny.

6. Náhrada všeobecných škod

Postupuje se podle čl.24 Knihovního řádu: k náhradě škody se připočítává manipulační poplatek:

k náhradě tištěného dokumentu 50,- Kč
k náhradě CD 100,- Kč
 

Ostatní poplatky

Upozornění k vyzvednutí rezervovaných knih
běžnou poštou (tj. na korespondenčním lístku). E-mailem zdarma.
20,- Kč (při vyzvednutí)
Půjčování audiálních dokumentů (CD) 10,- Kč/týden
Meziknihovní výpůjční služba 70,- Kč poštovné a cena požadovaná cizí institucí
Práce s Internetem nebo scannerem:
Děti a mládež do 15 let 0,- Kč
Ostatní uživatelé 0,- Kč
Práce s multimédii 0,- Kč
Použití internetu-placené zdroje a ostatní placené databáze (CODEXIS) 20,- Kč/1 hod. (placen reálný čas)
Použití tiskáren:
Černobílý tisk z - ASPI, Internet 2,- Kč/1 strana textu, 3,- Kč oboustranně
Barevný tisk - Internet, multimédia, scanner 5,- Kč/1 strana textu, 15,-Kč celostr. obrázek
Zpracování rešerší:
Paušální poplatek 100,- Kč
 
Reprografické služby:
formát A3 formát A4 formát A5
1 stranně 2 stranně celo-str. foto 2 stranně foto 1 stranně 2 stranně celo-str. foto 2 stranně foto 1 stranně 2 stranně celo-str. foto 2 stranně foto
2,- Kč 3,- Kč 6,- Kč 12,- Kč 1,- Kč 2,- Kč 5,- Kč 10,- Kč 1,- Kč 2,- Kč 4,- Kč 8,- Kč
 
Laminováni dokumentů:
formát A3 formát A4 formát A5
20,- Kč 10,- Kč 10,- Kč
 
Kroužková vazba (do druhého dne):
  30,- Kč