Knihovní řád Městské knihovny Znojmo - Dodatek č. 2 ke Knihovnímu řádu MěK Znojmo, příloze č. 3: Ceník poplatků a služeb

Obsah


Na základě zvýšených nákladů na poštovné schválila Rada města Znojmo na svém zasedání dne 12. 3. 2007, usnesením č. 12/2007, bod č. 351, tento Dodatek č. 2 ke Knihovnímu řádu MěK Znojmo, příloze č. 3: Ceník poplatků a služeb s účinností od 1. 4. 2007 

Služba Poplatek Kč
Meziknihovní výpůjční služba 35,- Kč poštovné a cena požadovaná cizí institucí

Ve Znojmě, dne 27. 2. 2007
Mgr. Marie Kratochvilová
ředitelka MěK Znojmo