Služba Poplatek Kč
Meziknihovní výpůjční služba 35,- Kč poštovné a cena požadovaná cizí institucí