Knihovní řád Městské knihovny Znojmo - Příloha č.2 - Provozní řád pro využívání Internetu v MěK Znojmo

ObsahPřístup na Internet je službou čtenářům Městské knihovny Znojmo a je jim umožněn po předložení platného čtenářského průkazu a po seznámení s provozním řádem.    

Přístup na Internet bez čtenářského průkazu je povolen pouze výjimečně, při potřebě jednorázového využití a po zaplacení příslušného poplatku (poplatek za jednorázové služby). Při opakovaném využívání Internetu v knihovně vzniká uživatelům povinnost nechat si vystavit čtenářský průkaz.

Uživatel neplatí za přístup na Internet poplatek. Zpoplatněné je pouze využití placených zdrojů na Internetu a ostatních placených databází 20,- Kč/1 hod.    

Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači s operačním prostředím Windows a základních principů práce s počítačovou sítí Internet.   

Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.   

Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách. Není povoleno provozování počítačových her.    

U počítače mohou pracovat maximálně 2 uživatelé, kteří se musí chovat tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní uživatele Internetu a knihovny.     

Přístup na Internet je možné předem objednat ve studovně MěK, i telefonicky na č. 515 224 346. Rezervace propadá po 15 minutách prodlení.     

Informace a soubory získané při práci s Internetem si mohou uživatelé stáhnout na diskety nebo přenosný disk (flash disk).Potřebné informace je rovněž možné vytisknout za poplatek. Poplatek za vytištění jedné strany činí :   
  • černobílá tiskárna jednostranně: 2,- Kč
  • černobílá tiskárna oboustranně: 3,- Kč
  • barevná tiskárna (převažující text): 5,- Kč
  • barevná tiskárna (převažující obrázek): 15,- Kč
Provozovatel (MěK) nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu, za event. obsažené viry, ani za rychlost spojení.      

V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pracovnicí příslušného oddělení MěK.
 
Věra Mašková
ředitelka MěK Znojmo