Knihovní řád Městské knihovny Znojmo - Dodatek č. 5 ke Knihovnímu řádu MěK Znojmo, příloze č. 3: Ceník poplatků a služeb

Obsah

Rada města Znojmo schválila na svém zasedání dne 26. 9. 2016, usnesením č. 73/2016 bod č. 7626 tento Dodatek č. 5 ke Knihovnímu řádu MěK Znojmo, příloze č. 3: Ceník poplatků a služeb s účinností od 1. 10. 2016.

Ceník poplatků pro studovnu a čítárnu Městské knihovny Znojmo s účinností od 1.10.2016:
Služba
 Poplatek za jednorázové využití služby  návštěva studovny a čítárny, přístup k Internetu (bez registrace)  30,- Kč
 Poplatek za písemné vypracování rešerše    100,- Kč
     

Nově ceník obsahuje tyto položky:

 Kopie oboustranná foto  A5  8,- Kč
 Kopie oboustranná foto  A4  10,- Kč
 Kopie oboustranná foto  A3  12,- Kč
 Laminování dokumentů - 1 ks  A5, A4  10,- Kč
 Laminování dokumentů - 1 ks  A3  20,- Kč
 Kroužková vazba  (do druhého dne)  30,- Kč
 Týdenní registrační poplatek pro  návštěvníky Znojma (červen, červenec, srpen)  40,- Kč

Ve Znojmě, dne 3. 10. 2016
Věra Mašková
ředitelka MěK Znojmo