Knihovní řád Městské knihovny Znojmo - Dodatek č. 4 ke Knihovnímu řádu MěK Znojmo, příloze č. 3: Ceník poplatků a služeb

Obsah

Rada města Znojmo schválila na svém zasedání dne 8. 3. 2011, usnesením č. 17/2011 tento Dodatek č. 4 ke Knihovnímu řádu MěK Znojmo, příloze č. 3: Ceník poplatků a služeb s účinností od 1. 4. 2010.

Od 1. 4. 2011 dochází k úpravám poplatků:

Oddělení pro dospělé
Registrační poplatek nyní od 1.4.2011
Dospělí 100,- Kč ročně 120,- Kč ročně
Studenti, důchodci 50,- Kč ročně 60,- Kč ročně
Právnické osoby 150,- Kč 200,- Kč
Domy pečovatelské služby 0,- Kč 0,- Kč
Pobočky - Konice, Mramotice, Načeratice 20,- Kč 20,- Kč
Poplatky z prodlení
I. upomínka 5,- Kč 10,- Kč
II. upomínka 10,- Kč 20,- Kč
III. upomínka 25,- Kč 30,- Kč
IV. upomínací dopis 30,- Kč 60,- Kč
Ostatní
Rezervace 5,- Kč 15,- Kč
Vystavení nové průkazky 20,- Kč 30,- Kč
Náhrada za zpracování knihy 40,- Kč 50,- Kč
Dětské oddělení
Registrační poplatek 25,- Kč 30,- Kč
Pobočky - Konice, Mramotice, Načeratice 10,- Kč 10,- Kč
Poplatky z prodlení
I. upomínka 4,- Kč 5,- Kč
II. upomínka 5,- Kč 10,- Kč
III. upomínka 10,- Kč 20,- Kč
IV. upomínací dopis 30,- Kč 50,- Kč

Ve Znojmě, dne 25. 3. 2011
Věra Mašková
ředitelka MěK Znojmo