V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Pozvánka na workshop Mediální vzdělávání a poradu profesionálních a neprofesionálních knihoven


Regionální oddělení Městské knihovny Znojmo zve na workshop Mediální vzdělávání, který se bude konat ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 9.00 hodin v konferenčním sále Měk Znojmo.

Po workshopu proběhne porada knihovníků profesionálních a neprofesionálních knihoven znojemského regionu od 12.15 hodin také v sále Měk Znojmo.

Pro ty, kdo se porady nebudou moci zúčastnit, proběhne on-line porada v pondělí 24. dubna 2023 od 18.00 hodin na této adrese: https://meet.jit.si/PoradaproneprofikyregionZnojmo


Prosíme o potvrzení účasti na obou akcích do 9. 4. 2023.


Malé regionální projekty SKIP Velká Morava

Již 10. rokem vyhlašuje SKIP Velká Morava výzvu na podporu malých regionálních projektů. Kdo jste již členem SKIP, podejte si projekt a můžete získat 5.000Kč na kulturní či vzdělávací akci. Kdo nejste, přihlaste se, do konce března zaplaťte roční poplatek 550Kč a můžete projekt podat také.

Ukončení žádostí je 5. května 2023. Více o projektu v příloze.

Vzdělávání v Měk Znojmo

Nabízíme vzdělávací akci.
 
13. 2. v 9.00 hod. Jaroslav Valůch a jeho Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny
Expertní lektor na mediální vzdělávání, ověřování informací a vyvracení dezinformací vás seznámí se základními pojmy z oblasti informačního nepořádku. Na praktických ukázkách si představíme rozdíl mezi misinformacemi, dezinformacemi a konspiračními teoriemi. 
Naučíte se, jakými postupy a dostupnými nástroji lze snadno za pomoci internetu ověřovat pravost a důvěryhodnost informací a jejich zdrojů. 
Seznámíme vás s jednoduchou a účinnou koncepcí mediálního vzdělávání a dalšími iniciativami z této oblasti.
Poznáte osvědčené postupy jak účinně vyvracet dezinformace a ukážeme vám slepé uličky a pasti, kterým je vhodné se vyhnout. 
Vše si prakticky vyzkoušíte v rámci cvičení. 
Po absolvování školení budete schopní ověřovat běžné mylné informace ve veřejném prostoru, citlivě je vyvracet zvláště s ohledem na starší dospělé a seniory, posilovat mediální gramotnost vašich čtenářů a zvyšovat tak jejich schopnost navigovat současným informačním chaosem.

Prosíme o nahlášení do pondělí 6. 2. 2023. Akce se bude konat v Měk Znojmo v konferenčním sále. Kurz je kapacitně omezen.

Dotační titul Obecní knihovny v roce 2023

V tomto roce bude opět otevřen dotační titul 5 Obecní knihovny – program Podpora rozvoje venkova JMK.

Podmínky pro čerpání DT Obecní knihovny zůstávají beze změny, minimální výše podpory: 25 000 Kč, maximální výše 50 000 Kč, obec do 3.000 obyvatel.

Uznatelné výdaje:

  • počítačové vybavení,
  • čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení,
  • softwarové vybavení,
  • mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály,
  • drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře).

Více info zde:

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/20813-506-Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2023.aspx

Lhůta pro podávání žádostí je od 13.02.2023 od 8:00 hodin do 28.02.2023 do 16:00 hodin.

Prezentace ideového návrhu modernizace knihoven - studenti FA VUT

Rádi bychom vás pozvali na prezentaci ideového návrhu modernizace knihoven od studentů FA VUT, kterou zpracovali pro 4 vybrané knihovny regionu Znojmo – Obecní knihovna Břežany, Místní knihovna v Jezeřanech-Maršovicích, Místní knihovna Suchohrdly a Obecní knihovna ve Stošíkovicích na Louce.

Prezentace se bude konat 2. února 2023 od 10hod. v Městské knihovně Znojmo v konferenčním sále. Potrvá zhruba 2hod.

Přítomna bude i p. Dostálová z Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, takže se jí můžete na cokoliv zeptat. Blíží se nám totiž vyhlášení dotačního titulu Obecní knihovny JMK.

Prosíme o potvrzení účasti.

 

Podkategorie