CS EN DE

Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Vzdělávání v Měk Znojmo


Nabízíme vzdělávací akci.
 
13. 2. v 9.00 hod. Jaroslav Valůch a jeho Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny
Expertní lektor na mediální vzdělávání, ověřování informací a vyvracení dezinformací vás seznámí se základními pojmy z oblasti informačního nepořádku. Na praktických ukázkách si představíme rozdíl mezi misinformacemi, dezinformacemi a konspiračními teoriemi. 
Naučíte se, jakými postupy a dostupnými nástroji lze snadno za pomoci internetu ověřovat pravost a důvěryhodnost informací a jejich zdrojů. 
Seznámíme vás s jednoduchou a účinnou koncepcí mediálního vzdělávání a dalšími iniciativami z této oblasti.
Poznáte osvědčené postupy jak účinně vyvracet dezinformace a ukážeme vám slepé uličky a pasti, kterým je vhodné se vyhnout. 
Vše si prakticky vyzkoušíte v rámci cvičení. 
Po absolvování školení budete schopní ověřovat běžné mylné informace ve veřejném prostoru, citlivě je vyvracet zvláště s ohledem na starší dospělé a seniory, posilovat mediální gramotnost vašich čtenářů a zvyšovat tak jejich schopnost navigovat současným informačním chaosem.

Prosíme o nahlášení do pondělí 6. 2. 2023. Akce se bude konat v Měk Znojmo v konferenčním sále. Kurz je kapacitně omezen.

Dotační titul Obecní knihovny v roce 2023


V tomto roce bude opět otevřen dotační titul 5 Obecní knihovny – program Podpora rozvoje venkova JMK.

Podmínky pro čerpání DT Obecní knihovny zůstávají beze změny, minimální výše podpory: 25 000 Kč, maximální výše 50 000 Kč, obec do 3.000 obyvatel.

Uznatelné výdaje:

  • počítačové vybavení,
  • čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení,
  • softwarové vybavení,
  • mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály,
  • drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře).

Více info zde:

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/20813-506-Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2023.aspx

Lhůta pro podávání žádostí je od 13.02.2023 od 8:00 hodin do 28.02.2023 do 16:00 hodin.


Prezentace ideového návrhu modernizace knihoven - studenti FA VUT

 

Rádi bychom vás pozvali na prezentaci ideového návrhu modernizace knihoven od studentů FA VUT, kterou zpracovali pro 4 vybrané knihovny regionu Znojmo – Obecní knihovna Břežany, Místní knihovna v Jezeřanech-Maršovicích, Místní knihovna Suchohrdly a Obecní knihovna ve Stošíkovicích na Louce.

Prezentace se bude konat 2. února 2023 od 10hod. v Městské knihovně Znojmo v konferenčním sále. Potrvá zhruba 2hod.

Přítomna bude i p. Dostálová z Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, takže se jí můžete na cokoliv zeptat. Blíží se nám totiž vyhlášení dotačního titulu Obecní knihovny JMK.

Prosíme o potvrzení účasti.

 

Roční výkaz o knihovně za rok 2022


Knihovnám opět vzniká povinnost vyplnit Roční výkaz o knihovně. Je nutno vyplnit všechny oddíly výkazu. Vyplněné výkazy odešlete na adresu: Městská knihovna Znojmo,  regionální oddělení, Zámečnická 9, 669 02 Znojmo nebo oskenované na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 22. 1. 2023. Jednu kopii si pro vlastní potřebu uschovejte. Pokud budete potřebovat s vyplněním pomoci, obraťte se na regionální oddělení.
Pokud během uplynulého roku došlo ve Vaší knihovně ke změnám (změna knihovnice/knihovníka, kontaktních údajů přestěhování knihovny, apod.), sdělte nám prosím tuto skutečnost. Také žádáme, pokud knihovna pořádala akce pro veřejnost, aby k výkazu přiložila jejich seznam. Budeme rádi za poslané fotografie z rekonstrukcí a akcí. Uveďte, prosím, i stručný popis projektů, do nichž byla knihovna zahrnuta v rámci více zdrojového financování (dotace, granty např. z fondů Evropské Unie apod.)
Zjistěte prosím, zda nevznikla změna v e-mailech s případnou změnou starosty/starostky.
Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme šťastný rok 2023.

Ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2022


Ve středu 7. 12. byly v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje oceněny nejlepší komunitní knihovny v Jihomoravském kraji.


Za region ZNOJMO byly nominovány:

Obecní knihovna Šatov

Obecní knihovna Hnanice

Obecní knihovna Břežany


Oceněné knihovny:

Kategorie do 500 obyvatel: Obecní knihovna Obora

Kategorie 501 až 1 000 obyvatel:  Obecní knihovně Kozojídky

Kategorie 1 001 až 3 000 obyvatel: Obecní knihovně Otnice

Kategorie 3 001 až 5 000 obyvatel: Obecní knihovně Bílovice nad Svitavou

Kategorie 5 001 a více obyvatel: Městské knihovně Mikulov.


Absolutním vítězem, TOP Komunitní knihovnou Jihomoravského kraje se stala OBECNÍ KNIHOVNA KOZOJÍDKY, pod vedením Bc. Anety Davidové, DiS. a paní Marie Šrahůlkové.


Odkaz na text k vyhlášení Komunitní knihovny Jihomoravského kraje 2022 a TOP Komunitní knihovny Jihomoravského kraje 2022:

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/oceneni-komunitni-knihovna-jihomoravskeho-kraje-2022-top-ko

Odkaz na fotografie ke stažení:

https://eu.zonerama.com/nempa83/Album/9240666?secret=Y01wKAWpmY1Ojw8ePU0d7lP51

Pozvánka na workshop a poradu pro neprofesionální knihovníky


Regionální oddělení Městské knihovny Znojmo Vás zve ve středu 30. listopadu 2022, od 13.00 hod. v dětském oddělení Měk Znojmo na workshop Komiksem ke čtenářství s paní Klárou Smolíkovou a na krátkou poradu pro neprofesionální knihovníky.

Více informací v příloze.

Prosím o potvrzení účasti do 20. 11. 2022.

Těšíme se na Vás.


Projekt Po stopách vodníků na Znojemsku

Prázdninový projekt „Po stopách vodníků na Znojemsku“ byl zdárně ukončen.
Děkujeme všem zapojeným knihovnám za účast a úžasné práce, které s dětmi vytvořily.
A tady, slíbená VODměna:

Vyhlášení dotačních programů VISK3 a K21 na rok 2023


Opět jsou vyhlášeny dotační programy VISK3 a Knihovna 21. století.

VISK3 – minimální požadovaná částka je 10.000Kč a spoluúčast minimálně 30%. Pořídit z dotace lze knihovní systém (mimo ročního udržovacího poplatku), scanner čárových kódů, tiskárny, počítače, notebooky, software, čtečky knih, tablety, hry pro děti ve stylu chytré laboratoře (ozoboti, roboti,…), e-knihy a další.

Knihovna 21. století – minimální požadovaná částka je 10.000Kč a spoluúčast minimálně 50% a lze ji využít na kulturní a vzdělávací akce.

Uzávěrka je do 10. prosince – nenechávejte na poslední chvíli.

Pokud byste potřebovali pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

A pošlete prosím žádosti, i když nebudete pomoc potřebovat, víc očí víc vidí a my chceme, abyste dotace dostali.


Komunitní knihovna JMK 2022

Moravská zemská knihovna v Brně ocení pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje.

Od 15. 7. do 30. 8. 2022 mohou zřizovatelé a provozovatelé veřejných knihoven a vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje nominovat veřejné knihovny na krajské ocenění KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022 a TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2022. 

Cílem soutěže je iniciovat, motivovat a podpořit proměnu veřejných knihoven v komunitní centra napomáhající propojování lidí v místě, jejich vzájemnému poznávání a budování kvalitativně nových vztahů podporujících rozvoj občanské společnosti. 

Soutěžit mohou veřejné knihovny Jihomoravského kraje včetně svých poboček, které mají uzavřenou smlouvu s pověřenou knihovnou o poskytování regionálních služeb knihoven a jsou zapsané v evidenci Ministerstva kultury ČR.

Soutěžní kategorie podle velikosti obsluhované populace

 Kategorie

 Obsluhovaná populace

 

 od

 do

 1.

 

 500

 2.

 501

 1 000

 3.

 1 001

 3 000

 4.

 3 001

 5 000

 5.

 5 001

 a více

 

Způsob nominace

Knihovny mohou do soutěže nominovat jejich zřizovatelé, provozovatelé knihoven a vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje.

Vyplněný a podepsaný formulář (Nominace komunitní knihovny, viz níže) je třeba zaslat (doporučeně poštou, současně jako sken e-mailem) nejpozději do 30. 8. 2022 na adresu Moravská zemská knihovna v Brně, Mgr. Monika Kratochvílová, Kounicova 65a, 601 87 Brno a současně na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Strana 1 z 24