• 1. Kde se nachází Městská knihovna Znojmo?

  Městská knihovna Znojmo je umístěna v budově na ulici Zámečnická 288/9 v centru města Znojma. Pobočky jsou na ulicích Loucká 21 a Gagarinova 13.

 • 2. Jak hledat knihy?

  Knihy lze vyhledávat přes On-line katalog, nebo přímo přes zjednodušený formulář v horní části na hlavní stránce.

 • 3. Jak se stát čtenářem knihovny?

  Čtenářský průkaz může získat každý držitel platného občanského průkazu za půlroční nebo roční registrační poplatek dle knihovního řádu. Za čtenáře do 15 let přebírají odpovědnost jejich rodiče, popřípadě jejich zákonní zástupci. Čtenářský průkaz je nepřenosný na jinou osobu a jeho platnost je po uhrazení poplatku obnovována. Čtenářský průkaz je platný pro všechna oddělení a pobočky Městské knihovny Znojmo.

 • 4. Jaké jsou povinnosti čtenářů a uživatelů knihovny?

  Seznámit se s knihovním řádem a respektovat všechna jeho ustanovení. Seznámit se s ceníkem za poskytované služby a dodržovat výpůjční lhůty.
  Nést plnou zodpovědnost za zapůjčené dokumenty a případně za vzniklé škody.

 • 5. Na jak dlouho si lze půjčit knihy a časopisy?

  Výpůjční lhůta u knih činí 30 dní, u časopisů 14 dní. Výpůjční lhůta rezervovaných knih se prodlužuje pouze o 14 dní. Za prodloužení se považuje také okamžité opakované půjčení. Výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit dvakrát. Prodloužení výpůjční lhůty se provádí osobně, telefonicky e-mailem, nebo přes vaše konto na webových stránkách. Prodlužuje se o dobu, která se rovná výpůjční lhůtě daného dokumentu. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 • 6. Jaké základní služby nabízíte?

  Absenční půjčování knih na dobu 1 měsíce, které lze v případě potřeby prodloužit.
  Absenční půjčování časopisů na dobu 14 dní, která lze v případě potřeby prodloužit.
  Prezenční půjčování z fondu studovny, regionální literatury a ostatních dokumentů.
  Meziknihovní výpůjční službu v případě, že požadovaný dokument není v našich fondech.
  Rezervaci dokumentů.
  Internet. Prezenční výpůjčky CD s možností poslechu, absenční výpůjčky CD starších 9 měsíců. Absenční výpůjčky zvukových knih na magnetofonových páscích pro nevidomé a slabozraké. Pořádání besed.

 • 7. Mohu dostávat oznámení o rezervaci e-mailem?

  Pokud máte svoji e-mailovou schránku, můžete nám ji nahlásit. Oznámení o připravených rezervacích vám potom budeme na tuto adresu posílat. Zprávy o rezervacích však zasíláme i běžnu poštou (tj. na korespondenčním lístku).

 • 8. Z čeho je financovaná MěK ?

  Městská knihovna Znojmo je příspěvková organizace a jejím zřizovatelem je město Znojmo. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz a to zpravidla v návaznosti na výkony a další kritéria potřeb MěK.

 • 9. Jak si prodoužit půjčení knižek?

  Prodloužení knih je možno buď telefonicky - 515 224 346, e-mailem : dospeli.prodluzovani@knihovnazn.cz, nebo přes Vaše konto v online katalogu a to nejvýše dvakrát. Při návštěvě knihovny se veškeré nevrácené knihy prodlužují automaticky.