Služba Poplatek Kč
Meziknihovní výpůjční služba 55,- Kč poštovné a cena požadovaná cizí institucí