Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Hlášení o veřejném čtení v knihovně

Změny v hlášení o veřejném čtení

https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/ctenarstvi-1/verCteni06.htm
Národní knihovna uzavřela s platností od 1. 1. 2019 novou licenční smlouvu na veřejná čtení v knihovnách. Změna spočívá v tom, že se mění způsob úhrady za licenci, která až doposud byla hrazena jednou paušální částkou za rok. Nově byla nastavena platba za každé čtené dílo ve vztahu k celkové délce veřejného čtení. Úhradu plateb bude stejně jako doposud hradit Národní knihovna, tj. knihoven se změna nijak nedotkne.

Současně ale upozorňujeme na několik drobných změn formuláře hlášení o veřejném čtení:

 1. Pokud jste v rámci jednoho dne měli více akcí s veřejným čtením (např. dopoledne a odpoledne), ve formuláři pro jejich odlišení uvedete jejich pořadí, například 1 nebo 2
 1. Ve formuláři vždy u každého čteného díla uvedete celkovou délku akce s veřejným čtením v minutách, např. četly se 2 knihy, každá po 20 minutách, tj. celková délka čtení byla 40 minut. U každého díla uvedete celkový čas, tzn. že zatrhnete interval 31-60 min.
 1. Pro identifikaci knihovny slouží evidenční číslo knihovny z registru Ministerstva kultury: toto číslo se zapisuje vždy jako prosté číslo bez lomítka a roku vydání registrace.
 1. Ve formuláři byla pro nadbytečnost zrušena položka IČO.
Formulář: https://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni

Ještě připomínáme, že hlášení o veřejném čtení se provádí nejpozději do 10 dnů po jeho uskutečnění. Hlášení není potřeba vyplňovat, pokud je akce pojata jako součást vyučování ve škole. Pokud byste měli nějaké nejasnosti, kontaktuje Ing. Danu Smetanovou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Díky za pochopení a spolupráci

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/


Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart) - Metodická příručka

Národní knihovna vydala

metodickou příručku JAK NA PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART). Autorky: Zlata Houšková, Veronika Laufková

Příručka byla zpracována ve spolupráci se SKIP, její vydání podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Elektronická verze je k dispozici na:

https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/JaknaprojektSknkoudoivotaweb.pdf

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Rada Jihomoravského kraje schválila dotace pro rok 2019


Také pro letošní rok schválila Rada Jihomoravského kraje finanční prostředky na podporu obecních knihoven do

3 000 obyvatel:
 
Řada knihoven v našem regionu byla díky této dotaci úspěšně rekonstruována a dovybavena.

Podmínky pro poskytnutí dotačního titulu posíláme v příloze, podklady pro žadatele jsou dostupné pod tímto odkazem dole na stránce (včetně podmínek v příloze):

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6733-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2019.aspx

Žádosti bude možné podávat v termínu od 14. února do 1. března 2019.

Stejně jako v loňském roce bude možné žádat o náklady na

- počítačové vybavení,

- čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje,

- softwarové vybavení,

- mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály,

- drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře).

Orientační finanční limit stanovený pro tento DT v letošním roce je 3 mil. Kč.

Pro případné konzultace můžete kontaktovat Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven:

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/metodicke-centrum-pro-vystavbu-rekonstrukci-knihoven


Zápis z porady neprofesionálních knihoven 12. 12. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zápis_neprofi_12_2018.pdf)Zápis[ ]209 kB

Zápis z porady profesionálních knihoven 26. 11. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zápis_profi_11_2018.pdf)Zápis[ ]210 kB

GDPR pro knihovníky – e-learningový kurz

Na stránce https://kurzy.knihovna.cz/ přibyl nový e-learningový kurz na téma ochrany osobních údajů v knihovnách: GDPR pro knihovníky https://kurzy.knihovna.cz/login/index.php. Kurz navazuje na příručku Ochrana osobních údajů https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ochrana-osobnich-udaju/ochrana-osobnich-udaju-prirucka-pro-knihovny
Obsah je zaměřen na nejčastější činnosti knihovníků v základních (profesionálních) knihovnách. Této cílové skupině je obsah přizpůsoben, otevřený je ale i dalším zájemcům o problematiku.

Struktura kurzu:
 • Základní zásady ochrany osobních údajů
 • Základní principy bezpečnosti osobních údajů
 • Management a ochrana osobních údajů
 • Komunikace s uživatelem o ochraně osobních údajů
 • Organizace akcí a ochrana osobních údajů
 • Správa IT při zpracování osobních údajů
 • Provoz neprofesionální knihovny a ochrana osobních údajů
Autoři kurzu: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D., JUDr. Tereza Danielisová, Mgr. Kateřina Krčálová Konečná, Mgr. Michal Denár.

Kurz byl zpracován díky podpoře dotačního programu Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační služby knihoven v roce 2018.

Pozvánka na poradu knihovnic a knihovníků neprofesionálních knihoven 12. 12. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_neprofi_12_2018.pdf)Pozvánka[ ]190 kB

Pozvánka na poradu knihovnic profesionálních knihoven 26. 11. 2018

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_profi_11_2018.pdf)Pozvánka[ ]190 kB

Vyhlášení dotačních programů MK ČR VISK A K21 - uzávěrka do 10. 12. 2018

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven

vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č.

257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven - VISK

VISK 3 - Informační centra knihoven

- na automatizaci a technické vybavení knihoven

2) dotační řízení Knihovna 21. století - K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1 - Malá Strana

https://www.mkcr.cz/

VISK 3 na:

https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

Knihovna 21. století též na:

http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)

Mgr. Blanka Skučková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (K21)

PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 3)

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2018 !!!

Termín uzávěrky se nevztahuje na státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury (ty předložily své požadavky na program při přípravě rozpočtu na r. 2019).