CS EN DE

Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Pozvánka na workshop s Klárou Smolíkovou


Workshop s Klárou Smolíkovou, tentokrát zaměřený na tvorbu pracovních listů, je organizován ve spolupráci s MAS Znojemské vinařství z. s. v rámci MAP v OPR II. Počet míst je omezen. Rozhodne tedy pořadí, v jakém se budete přihlašovat.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Workshop_Smolikova.pdf)Pozvánka[ ]634 kB

Dotace JMK


Jihomoravský kraj opět vyhlásil dotační program na rozvoj obecních knihoven v obcích do 3000 obyvatel DT 5 – Obecní knihovny https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7474-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx. Řada knihoven v našem regionu opakovaně využila možnosti čerpání financí z tohoto programu. Podařilo se je díky tomu rekonstruovat, vybavit novou výpočetní technikou, prezentačními zařízeními či nábytkem. Mnohdy se již nejedná jen o knihovny, ale o komunitní centra pořádající řadu aktivit, umožňující setkávání jednotlivců i skupin, propojující obyvatele obcí, při zachování kvalitních knihovnicko-informačních služeb. Dotační program DT 5 má výjimku a společně s ním si můžete žádat také o další dotaci určenou pro obce viz podmínky bod č. 7.3. Minimální požadovaná částka činí 25 000,- Kč, maximální 50 000,- Kč. Spoluúčast žadatele činí 50 %. Žádosti lze podávat ve lhůtě od 14. 2. do 28. 2. 2020.
V rámci tohoto programu můžete žádat na:
  • výpočetní techniku,
  • čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje,
  • softwarové vybavení,
  • mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály, osvětlení, zastínění,
  • drobné stavební úpravy,
  • technické a programové vybavení na podporu polytechnického vzdělávání v knihovnách (ozoboti, digitální tiskárny, elektronické stavebnice, elektro laboratoře, interaktivní knihy),
  • digitalizace historických obecních podkladů (staré kroniky, mapy apod)
Pokud budete dotaci podávat na výstavbu či rekonstrukci, můžete se obrátit na Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při MZK https://mcvrk.mzk.cz/.
Budete-li potřebovat konzultaci, případně pomoc s vyplněním žádosti, kontaktujte regionální oddělení.
 

Březen měsíc čtenářů 2020 - 11. ročník


Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje JEDENÁCTÝ ROČNÍK akce Březen - měsíc čtenářů.  Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew.

V roce 2020 oslavujeme 430. výročí narození Jana Amose Komenského. V letech 2020 až 2022 připomene osobnost Učitele národů řada unikátních akcí. Jádro oslav je tvořeno aktivitami paměťových institucí, které připravují výstavy, expozice a akce pro veřejnost. Výročí doprovází kampaň Komenský do třídy, která má za cíl zapojit do oslav žáky škol po celé republice. Více na - https://www.comenius350.cz/.

V průběhu března 2020 budou vybráni ČTENÁŘI ROKU - UČITELKY/UČITELÉ se zajímavým "čtenářským příběhem" nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2020. Oslavte v rámci BMČ 2020 Den učitelů. Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České republice připadá tento den právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28. 3. 1592). Součástí oslav je i každoroční předávání cen a vyhlašování výsledků ankety Zlatý Ámos pro nejlepší učitele.

Knihovny své akce mohou registrovat na -

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/brezen-mesic-ctenaru-2020

Bližší informace na -

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/brezen-mesic-ctenaru-2020

Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení, tak připomínáme nutnost vyplnění formuláře Hlášení o veřejném čtení v knihovně na - http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni


Pozvánka na seminář Novinky portálu Knihovny.cz a práce se seniory v knihovnách

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Seminar_Knihovny.cz.pdf)Pozvánka[ ]186 kB

Pozvánka na poradu knihovnic profesionálních knihoven 2. 12. 2019

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_profi_12_2019.pdf)Pozvánka[ ]188 kB

Pozvánka na poradu knihovnic/knihovníků a zřizovatelů neprofesionálních knihoven 18. 11. 2019

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_neprofi_11_2019.pdf)Pozvánka[ ]193 kB