Komunitní knihovna JMK 2020

V pátek 14. května 2021 proběhlo v reprezentativních prostorách Zasedacího sálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje oceňování Komunitní knihovny Jihomoravského kraje 2020. Ocenění předali ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
Cílem soutěže je, ve shodě s aktuálními trendy, iniciovat, motivovat a podpořit zejména menší knihovny k proměně v komunitní centra obcí napomáhající propojování lidí v místě. Dále pak k jejich vzájemnému poznávání a budování nových vztahů založených na solidaritě, úctě a respektu.
Vítěze vybrala porota z celkového počtu 21 nominovaných knihoven.
Regionální oddělení Městské knihovny Znojmo má největší radost z vítězné Místní knihovny v Litobratřicích, která vyhrála v kategorii do 500 obyvatel. Obec Litobratřice se nachází v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji, žije zde 483 obyvatel. Nyní je starostou pan Milan Kadlečík. Knihovnicí je Mgr. Eliška Zichová, která byla na mateřské dovolené zastoupená svou sestrou Bc. Zuzanou Dvořákovou. Obě sestry spolu však i po návratu z mateřské dovolené stále úzce spolupracují. A o knihovnu se starají společně. Knihovna sídlí ve zrekonstruované budově Kulturního a společenského centra, kde se zároveň nachází i obecní úřad.
Každoročně dostávají od obce finance nejen na knižní fond, ale i na kulturní a vzdělávací akce, o které v jejich případě není nouze. Za zmínku stojí čtvrtletní dílničky pro MŠ Litobratřice, podzimní Dýňová stezka nebo celoroční projekt pro děti „Knihovna dětem“ také pro MŠ Litobratřice. Také utvořili novou skupinku „Litobratřická mrňata“ pro děti od 0-3 let, cílem je vytvoření kolektivních vztahů mezi dětmi, rozvoj kreativity, pohybových aktivit a samozřejmě, aby se děti rády vracely do knihovny.
Knihovna v obci spolupracuje nejen s mateřskou školou, ale i se spolkem Litobratřické berušky.
Místní knihovna v Litobratřicích byla loni nominována i do soutěže Knihovna roku 2020 v rámci Vesnice roku 2020, kde se sice neumístila, ale získala ocenění za „krásně zrekonstruované prostory knihovny s potenciálem pro další rozvoj komunitních aktivit a nápaditou práci s nejmenšími čtenáři.“
V roce 2019 získala ocenění od Městské knihovny Znojmo za zdařilou rekonstrukci knihovny.

Vítězné knihovny dle jednotlivých kategorií:
- do 500 obyvatel - MÍSTNÍ KNIHOVNA LITOBRATŘICE, okres Znojmo
- 501 - 1 000 obyvatel - OBECNÍ KNIHOVNA NEMOJANY, okres Vyškov
- 1 001 - 3 000 obyvatel - MÍSTNÍ KNIHOVNA DRNOVICE, okres Vyškov
- do 3 001 - 5 000 obyvatel - MĚSTSKÁ KNIHOVNA RÁJEC-JESTŘEBÍ, okres Blansko
- 5 001 a více obyvatel - KJM-POBOČKA MEDLÁNKY, okres Brno-město

Absolutní ocenění Top komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020 získala pobočka Medlánky z Knihovny Jiřího Mahena v Brně za „mimořádný přínos v rozvoji komunitního života, za podporu a rozvoj spolupráce na místní úrovni, podporu čtenářství a rozvíjení mezigeneračních vztahů, zejména za neutuchající zájem participovat na dění MČ Brno-Medlánky a aktivně se podílet na jeho budoucím rozvoji.“
Oceněná byla také Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje za 2020 a tou se stala Mgr. Ilona Salajková, ředitelka Městské knihovny Mikulov za "mimořádný osobní a tvůrčí přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a proměnu Městské knihovny Mikulov v oblíbené komunitní a společenské centrum a za mnohé inspirativní podněty napomáhající rozvoji veřejného knihovnictví a propagující dobré jméno knihoven ve společnosti".
Gratulujeme vítězným knihovnám a zároveň bychom chtěli poděkovat Místní knihovně v Hodonicích a Místní knihovně v Mikulovicích, které se sice neumístily, ale byly také mezi nominovanými.

IMG 3625


Komunitní knihovna JMK 2020

Do Komunitní knihovny JMK 2020 byly přihlášeny: Místní knihovna Litobratřice, Místní knihovna v Hodonicích a Místní knihovna v Mikulovicích. Oceňování teprve bude probíhat.

Zároveň byla Místní knihovna Litobratřice nominována na Knihovnu roku 2020 v rámci Vesnice roku 2020, kde se sice neumístila, ale získala ocenění od Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky "za krásně rekonstruované prostory knihovny s potenciálem pro další rozvoj komunitních aktivit a nápaditou práci s nejmenšími čtenáři."

Ocenění

Knihovnické ocenění letos putovalo do Pavlic

V úterý 21. listopadu 2017 proběhlo v Moravské zemské knihovně v Brně již tradiční Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje.  V letošním roce byly oceňovány neprofesionální knihovny za přínos v oboru, nadstandardní služby uživatelům, rekonstrukce knihoven apod. 

Za znojemský okres byla ředitelkou Městské knihovny Znojmo Věrou Maškovou a vedoucí  Regionálního oddělení Mgr. Janou Sikorovou navržena Obecní knihovna v Pavlicích. Nominována byla za proměnu, kterou za poslední roky díky paní knihovnici Ing. Janě Nachtneblové a podpoře zřizovatele prošla. Nejen, co se týká interiéru, ale také chodu knihovny a jejích aktivit. Knihovna se nachází v obci se 467 obyvateli.

Knihovnice paní Ing. Jana Nachtneblová působí v knihovně od 1. 7. 2011. V roce 2012 byla knihovna zapojena do regionálního systému REKS a automatizována. Její fond zaznamenal výraznější aktualizaci a obnovu. Uživatelé se tak mohou těšit z bohaté nabídky literatury různých žánrů. Pravidelně také dochází  k obměně knih z výměnného fondu MěK Znojmo.

Ve spolupráci s místní základní školou se každoročně zapojují do Noci s Andersenem. Minimálně 1x ročně v knihovně probíhají tematické kreativní dílničky. Vloni byla knihovna zapojena do regionálního projektu „S mou knihovnou tam a sem projdeme se pravěkem“ a vyhlásila také nejlepší čtenářskou babičku, kterou se stala paní Vilma Březinová.  Děti v otvírací době mohou hrát i různé stolní hry. Kromě místní Základní školy, spolupracuje knihovna s Mateřskou školou, v jejíž budově sídlí.

V roce 2016 došlo k novému nátěru regálů a kovových částí stolů a židlí. V letošním roce byla knihovna vymalována a nově natřeny vchodové dveře.

 Ocenění spolu s knihovnicí převzal starosta obce Ing. Pavel Nechvátal.

Knihovnické ocenění letos putovalo do Pavlic

Ocenění Místní knihovny v Jevišovicích

Při slavnostním setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje, které se uskutečnilo ve čtvrtek 11. 12. 2014 v Moravské zemské knihovně v Brně, bylo uděleno ocenění Místní knihovně v Jevišovicích. Toto ocenění převzali: paní Zdenka Komůrková, paní Marie Stará a starosta města Mgr. Pavel Málek. 
Knihovnu nominovalo za Znojemsko regionální oddělení MěK Znojmo za její dlouhodobě výbornou činnost, nadstandatní aktivity a zapojování do celostátních projektů. 
http://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Jevišovice_prezentace2014.ppt)Prezentace[ ]3581 kB
Stáhnout tento soubor (JEVIŠOVICE_komentář2014.doc)Komentář k prezentaci[ ]28 kB
Stáhnout tento soubor (Jevišovice_nominace2014.doc)Nominace[ ]55 kB