Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

Pokyny a formuláře k vyúčtování VISK 2019


Na stránce dotačního programu VISK https://visk.nkp.cz/ najdete v jednotlivých podprogramech pokyny a formuláře k vyúčtování dotace za rok 2019.


Vit Richter
Narodni knihovna CR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 338
mobil: +420/603 223 627
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kurz Knihovník v knihovně pro děti - 2019


Knihovna Jiřího Mahena nabízí poslední volná místa v rekvalifikačním kurzu Knihovník v knihovně pro děti, termín zahájení od 9. 9. 2019. Kurz bude probíhat po dobu cca 12 týdnů v e-learningovém kurzu doprovázeném 8 prezenčními dny plnými přednášek, praktických cvičení, výukových simulací apod. Úspěšní účastníci kurzu získají Potvrzení o absolvování. Kurz zároveň slouží jako příprava pro vykonání zkoušky dle NSK. Zájemci tak mohou po skončení kurzu složit zkoušku a získat Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Cena za kurz je 1000,- Kč (kurz bude finančně podpořen MK ČR z programu VISK2). Cena za zkoušku, ke které se úspěšní absolventi kurzu hlásí zvlášť, je 1 500,- Kč.
Další podrobné informace - termíny pro přihlášení a přihlášku ke stažení naleznete na https://www.kjm.cz/knihovnicinsk.


Knihovnické kurzy dle NSK a kurz digitalizace v MZK v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně nabízí volná místa v kurzech:

Referenční knihovník a Knihovník v přímých službách
- termín konání: 2. září až 31. prosince 2019
Kurzy obsahově vychází z Národní soustavy kvalifikací a jsou ideální přípravou k získání zkoušky z daných typových pozic profese "Knihovník/knihovnice". Důraz je kladen na praktické procvičení dovedností.
Přihlášky a další informace najdete zde:
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 je pro rok 2019 cena těchto kurzů 1.000,-.
Cena zkoušky (ke které se uchazeči hlásí zvlášť) je u úspěšných absolventů těchto kurzů 1.500,-.

Současně nabízíme také volná místa do e-learningového kurzu Digitalizace v knihovnách.
Tento kurz je zdarma a více informací a kontakt pro přihlášení najdete
zde: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach

Regionální oddělení na Facebooku

Nově najdete informace z regionálního oddělení MěK Znojmo také na Facebooku
DOTAZNÍK - SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL - prosba o spolupráci


Kolegyně a kolegové,

obracíme se s prosbou na KNIHOVNY A JEJICH VEDENÍ O ÚČAST V CELOSTÁTNÍM PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ.

Průzkum si klade za cíl PODROBNĚ ZMAPOVAT SOUČASNÝ STAV SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL v oblasti vzdělávání, identifikovat základní problémy a hledat cesty ke zlepšení a změnám. Dlouhodobým cílem rozvoje knihoven je jejich intenzivnější zapojení do procesu vzdělávání a učení. Knihovny jsou nedílnou součástí vzdělávacího systému, proto jsou školy jejich přirozenými partnery, ale podrobné informace o tomto partnerství chybí.

DOTAZNÍK JE URČEN VŠEM TYPŮM KNIHOVEN. Na základě společného jednání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se předpokládá, že obdobný průzkum bude proveden i ve školách.

PROSÍME O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU NEJPOZDĚJI DO 7. ČERVNA 2019:

Dotazy v souvislosti s průzkumem posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Díky za spolupráci

Vit Richter
Narodni knihovna CR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 338
Fax: +420/221 663 175
mobil: +420/603 223 627
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/


[Skip] Národní dotační zdroje


Svaz měst a  obcí a Ministerstvo pro místní rozvoj vydaly publikaci Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce"

Publikace formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce. Odpovídá  na otázky: Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací?

Ke stažení na: https://www.mmr.cz/getmedia/bc54432c-2d0a-4b92-8149-9d750814ec13/Narodni-dotacni-zdroje-2019-web.pdf.aspx?ext=.pdf

Vit Richter
Narodni knihovna CR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 338
Fax: +420/221 663 175
mobil: +420/603 223 627
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.nkp.czhttp://knihovnam.nkp.cz/http://www.skipcr.cz/

Vyhlášení 2. kola dotačního programu VISK 3 a VISK 1


Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí ve 2. kole výběrového dotačního řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Program Veřejné informační služby knihoven - VISK

VISK 1 - Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven


Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana https://www.mkcr.cz/


VISK též na:

http://visk.nkp.cz/


Bližší informace:                                                                        

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1)

Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3)

PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627


!!! Uzávěrka: 31. května 2019 !!!