Tyflocentrum - Městská knihovna Moravský Krumlov

   

Beseda na téma holocaust - Městská knihovna Moravský Krumlov

Městská knihovna nabídla žákům 3. -7. tříd novou besedu, tentokrát na bolestivé téma holocaustu. Hned na úvod jsme si s dětmi připomněli, že naše dnešní povídání bude velmi vážné, těžké a smutné, neboť si budeme povídat o válce. Společně jsme si říkali, co se nám vybaví, když se řekne válka a postupně jsme odkryli význam slov holocaust a genocida. Také jsme přemýšleli o našem současném životě, o tom, co nás baví a co rádi děláme ve volném čase. Jaký byl náš úžas, když jsme si prohlédli vyhlášky, které Židům zakazovali chodit do lesů, do divadel, do kina, do knihovny, na plovárnu, řídit auto, jezdit v tramvaji, nakupovat v obchodech mimo vyhrazené hodiny, vykonávat povolání lékaře a nakonec i chodit do školy. Zjistili jsme, že prakticky nic z toho, co děláme rádi, bychom jako Židé ve    2. světové válce vůbec dělat nemohli. Přečetli jsme si příběh osmileté Hany Bradyové z Nového města na Moravě, která tímto vším procházela, a bolestně se jí to dotýkalo, a soucítili jsme s ní. Ačkoliv se nám, a jistě tehdy i Hance, to zdálo velmi těžké, to nejhorší mělo teprve přijít… Její rodiče byli odvedeni do koncentračního tábora a brzy po nich musela odjet i Hanka s bratrem Jiřím. Kniha Hanin kufřík nám postupně rozkrývala hlad, bídu, ponižování a bolest židovských dětí ve válce až k Hančině smrti v plynové komoře. Díky prezentaci oskenovaných fotografií Haničky, jejího bratra, rodičů a příbuzných jsme si mohli všechno lépe představit.
Pracovní listy a vybarvení žluté hvězdy s nápisem Jude nám pomohly vstřebat dnešní těžkou besedu a pocítit vděčnost nad naším životem v míru.

Za MěK Radmila Dvořáková

 

Jsem ráda, že jsem se dozvěděla něco víc o té době. Hanka byla ještě dítě a děly se jí takové věci, jaké si většina z nás nedovede představit.  Doufám, že se to nikdy nebude opakovat. (Lucie Řezáčová, 7.B)
Toto téma mě moc zajímá, a proto mě program Hanin kufřík upoutal. Jak byla Hanka mladá, když zemřela! Děti za nic nemohly a musely do koncentračního tábora! No hrůza! Nechtěla bych být na Hančině místě! Ale dokážu si představit tu velkou psychickou bolest… Škaredá doba. Proč byli lidé tak zlí?!! (Denisa Kloudová,  7.A)
Hana patřila mezi Židy, a tak měla za války zakázané skoro všechno. Měla bratra, se kterým byla odvezena do koncentračního tábora, kde bohužel Hanka zemřela. Zbyl jen kufřík, obrázky a vzpomínky… (Magdalena Fráňová, 7. A)
Hanin kufřík pro mě bylo velice smutné téma. Dozvěděli jsme se o dívce Haničce, která byla Židovka a konec svého krátkého života prožila v koncentračních táborech.  Téma mě moc zaujalo a líbilo se mi, jak je paní knihovnice zpracovaly. (Nikola Čapounová, 7.C)
Příběh byl smutný a dojemný. Hanka a její rodiče zahynuli v koncentračních táborech,  zachránil se jen Hančin bratr Jiří. (Pavel Dočkal, 7.C)
Příběh byl zajímavý. Hana a její bratr přišli o oba rodiče a pak se dostali do koncentračního tábora. Nejvíc smutné bylo, když zemřela Hanka. Její bratr přežil. Hodně zajímavé bylo, že Hanin příběh objevila Japonka! (Štěpánka Jechová, 7. B)
Slyšeli jsme vyprávění o dívce Hance Bradyové, která byla Židovka. Za války přicházela pro Židy nejprve různá omezení ,  Hanka s bratrem Jirkou se dostala do Terezína a pak do Osvětimi, kde Hanka zemřela. Přednáška byla hezká, smutná a realistická – vše se doopravdy stalo.  Zkoušela jsem si představit, jaké to muselo být ve skutečnosti – prostředí, emoce, strach… (Lucie Janíčková, 7.B)
Příběh byl velmi krutý a dojemný. Nejhorší bylo, když Hanku zavřeli do plynové komory. (Petr Vítek, 7.A)
Adolf Hitler chtěl vyhladit Židy a Romy. A Hanka byla Židovka… Působilo to na mě moc smutně, lidé museli být úplně bezmocní… (Martin Skalník, 7.C)
Hanka umřela v plynové komoře, přežil její bratr Jiří. Japonská škola se o Hanu zajímala, a tak známe její příběh. Zaujalo mě, jak mamka Hance poslala z vězení srdce z chleba. (Tseqts Ulziikhishigt, 7.C)
Přednáška byla super. Dost věcí jsem už věděla, ale i tak jsem se hodně dozvěděla. Bylo mi Hanky velice líto. Měli bychom si vážit života, protože nikdy nevíme, co se může stát. (Eliška Vondráková, 7.C)
Vyprávění bylo zajímavé, nevěděla jsem, že to bylo tak kruté. Hitler nechal vyvražďovat Židy, a to mu nic neudělali. Museli žít ve strašných podmínkách, posílali je do koncentračních táborů, vraždili je příšerným způsobem… (Anna Jelínková, 7.C)
Přednáška se mi moc líbila. Všichni jsme si připomněli, že si máme vážit toho, jak žijeme, co máme a že nemusíme zažívat to, co lidé ve válce. (Zuzana Jackovičová, 7.C)
Přednáška o Hance a jejím bratrovi na mě udělala velký dojem. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla něco nového. Příběh je velmi smutný, ale podle mě je dobře, že se o něm dozvídají děti po celém světě. (Melanie Řeřuchová, 7.C)                                                                             

Žáci sedmých tříd ZŠ Klášterní

Naši pradědové ze Znojemska v bitvách na Soči a na Piavě v letech 1917 a 1918, Základní knihovna v Kravsku

Pozvánka

Naši pradědové ze Znojemska v bitvách na Soči a na Piavě v letech 1917 a 1918, Obecní knihovna Citonice

Pozvánka

Vyhodnocení třetího ročníku čtenářské soutěže Lovci perel 21. 10. 2019 - Městská knihovna Moravský Krumlov

V pondělí 21. 10. 2019 se v knihovně uskutečnilo vyhodnocení třetího ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Tento celorepublikový projekt chce děti motivovat ke čtení knížek a zároveň je učí pracovat s textem a informacemi. Především má ale být pro děti příjemným trávením volného času a zábavou.
Naše knihovna se do soutěže zapojila v listopadu 2016, tedy před 3 lety. Postupně jsme získávali hrací karty a označovali knihy perlorodky. V současné máme ve fondu už 641 knih perlorodek.
Úkolem malého lovce je vybrat si v knihovně speciálně označené knihy, tzv. „perlorodky“, přečíst je a odpovědět na několik otázek. Za správně vyplněnou hrací kartu dítě dostane od knihovnice perlu jako zaslouženou odměnu. Hrací karta kromě povinné části obsahuje navíc tři bonusové otázky. Při řešení těchto otázek čtenář zapojí svou fantazii i tvůrčí schopnosti. Za splnění těchto otázek je hráč odměněn drobnou sladkostí.
Protože jsme letos soutěžili už potřetí, čekali jsme úbytek dětí, ale k naší radosti se tak nestalo. Stejně jako loni se letos zapojilo 73 lovců perel.
14 dětí bylo v 1. kategorii (MŠ a 1. třída) a nasbírali celkem 270 perel – počet dětí v této kategorii je opět stejný jako loni, ale nasbíraly letos téměř o 100 perel víc.
50 dětí se zapojilo ve 2. kategorii (2. -5. třída) – 532 perel – dětí bylo o 5 více než loni, ale nasbíraly společně oproti loňsku pouze o 3 perličky víc.
9 dětí ve 3. kategorii (6. -9. třída) – tady jsme zaznamenali úbytek, hráčů bylo o 5 méně než loni a společně nasbíraly 31 perel, tedy oproti loňsku o 18 méně.
Celkový počet perel loni a předloni byl neuvěřitelně stejný, a to 750. Znamená to, že 73 loni zúčastněných dětí (předloni 83) přečetlo dohromady 750 knih. V letošním ročníku toto číslo kupodivu a k naší velké radosti ještě o 83 knih narostlo, 73 letošních hráčů tedy společně nasbíralo 833 perel.
Velký obdiv si bezpochyby zaslouží naše nejpilnější hráčky, a to Jana Stodůlková se 122 perlami, Kristýna Tichá se 106 perlami a Klára Tichá s 96 perlami. Jana a Kristýna za necelý rok přečetly více než 100 knížek a Klárka téměř 100. Myslím, že i mezi dospělými by se těžko našel pilnější čtenář, a proto je jejich výhra opravdu zasloužená. V listopadu začneme už 4. kolo této hry, které bude opět trvat do konce září. Věříme, že se děti opět zapojí a že jim účast v této soutěži přinese mnoho dobrého.  

SEZNAM VÝHERCŮ:

1. kategorie (14 dětí, 270 perel):   
 
1 TICHÁ Klára   96
2 FIALA Jiří   61
3 JURÁNEK Marek   21
4 PAVLŮ František   18
4 VESELÁ Eliška   18

2. kategorie (50 dětí, 532 perel):    
1 STODŮLKOVÁ Jana   122
2 TICHÁ Kristýna   106
3 ROBOTKOVÁ Justýna   40
4 HLADÍKOVÁ Šárka   22

3. kategorie (9 dětí, 31 perel):     
1 FIALOVÁ Adéla   18

 Za MěK Radmila Dvořáková

 

Exkurze škol do knihovny 11. 10. 2019 - Městská knihovna Moravský Krumlov

Týden knihoven byl zakončen v pátek 11. října exkurzemi škol. Toho využili vyučující šestých tříd ZŠ Klášterní  i  p. uč. Šlezingerová  s třídou 2. Z ze ZŠ Ivančické  a přišli se podívat do městské knihovny. Byli to převážně žáci dojíždějící z okolních obcí, kteří moravskokrumlovskou knihovnu navštívili poprvé. Seznámili se nejen s pravidly registrace, s výpůjčním řádem a se všemi odděleními knihovny, ale hlavně s orientací v oddělení pro mládež a s vyhledáváním knih v on-line katalogu. Pro žáky byly připraveny knihy a časopisy pro náctileté, o které byl samozřejmě největší zájem. Dozvěděli se také o celoroční čtenářské soutěži nazvané Lovci perel, jejíž 4. ročník bude zahájen 1. listopadu a již několik žáků se chystá zapojit a získávat perly za přečtení knih tzv. perlorodek a za správně zodpovězené otázky. Po vyluštění obří tajenky a zvládnutí jazykolamů se většina žáků zaregistrovala a vybrala si knížky k domácí četbě.

Za MěK Martina Nováková

     

Spisovatelka a cestovatelka Danka Šárková 10. 10. 2019 - Městská knihovna Moravský Krumlov

Téměř dvě stovky studentů gymnázia a SOŠ přišlo ve čtvrtek 10. října 2019 do Galerie Knížecí dům na besedu spisovatelky a cestovatelky Danky Šárkové, kterou pořádala městská knihovna. Paní spisovatelka nejdříve seznámila studenty se svou literární činností, dozvěděli se, že píše společenské romány. Tvrdí, že život je velká inspirace, a tak studnice možností o čem psát, je opravdu veliká. Všechny její knihy pojednávají o vztazích v rodinách, na pracovišti a některé jsou i s kriminální zápletkou. Spisovatelka a majitelka nakladatelství Anahita je autorkou 17 knih pro dospělé čtenáře a nyní jí vychází kniha o Krakonošovi pro menší děti. Vede kurzy automatického psaní, kde učí své klienty, jak vidět v obrazech a umět to zapsat. Velice ráda cestuje jen tak s batohem na zádech. Se svým partnerem procestovala Afriku a Asii a to Laos, Kambodžu, Thajsko, Malajsii, Indii, Emiráty, Etiopii, Tanzánii a Jihoafrickou republiku. Jezdí mezi čtenáře do knihoven, kde jim čte ze svých knih a zároveň promítá fotky a videa ze zemí, které navštívila. Relaxuje a nabírá energii na hřbetu koně a při túrách po hřebenech hor. V čínském znamení je Opice, a tak život ve výšce zbožňuje. Dobře se cítí nejen v našich nejvyšších horách, ale také v džungli kousek od rovníku. Studentům povyprávěla o Asii a to o Zlatém trojúhelníku, opiovém králi a o plavbě po Mekongu. Pro veřejnost pak bylo připraveno podvečerní povídání nejen o Asii, ale i o Africe zakončené prodejem knih s autogramiádou. Všechny tituly autorky mají čtenáři možnost vypůjčit si v naší knihovně.

Za MěK Martina Nováková

   

Den otevřených dveří 9. 10. 2019 - Městská knihovna Moravský Krumlov

Ve středu 9. října v rámci Dne otevřených dveří byly čtenářům promíjeny upomínací a rezervační poplatky a noví čtenáři měli bezplatnou registraci. Zájem byl o vyluštění obří tajenky umístěné v oddělení pro děti a mládež s tématikou Tajemství knihovny, ale i o prohlídku kronik knihovny od roku 1955. Do knihovny přišlo 144 čtenářů, 9 návštěvníků si nechalo zdarma vystavit čtenářský průkaz. V tento den se konal také miniveletrh učebnic a pomůcek v bývalé budově Vertexu i knihovnice zde nakoupily pro své malé i velké čtenáře knížky k poučení i zábavě.

Za MěK M. Nováková

 

Petra Dvořáková - pro menší děti 8. 10. 2019 - Městská knihovna Moravský Krumlov

   

Strana 1 z 7