Čtení pro děti "Pohádky tisíce a jedné noci". Zúčastnilo se 10 dětí, mohli si u toho malovat. Tentokrát nám hodina byla málo.
Opět skvělý průběh a pozitivní ohlasy.
Mandátová
První letošní akce v knihovně v Jaroslavicích. Téma bylo trošku jarní - velikonoční: Zajíček ve své jamce. Nejdříve se děti seznámily s knihovnou. Potom jsme si zahráli na zajíčky (proto ty čelenky na hlavičkách). Děti zazpívaly písničku Zajíček ve své jamce sedí sám a já jsem jim potom vyprávěla pohádku, jak to s tou jamkou a tím zajíčkem bylo doopravdy (pohádka byla vymyšlená, s ponaučením, inspirace ale byla z internetu). Celkově to byla vydařená akce. Děti báječně spolupracovaly a bylo na nich vidět, že se jim v knihovně líbilo.

J.Slouková
 
   
V pondělí 11. prosince se na Domě s pečovatelskou službou konala vánoční besídka pro seniory. Připravila ji Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se ZŠ Klášterní a SOŠ. Pracovnice knihovny přišly zpříjemnit předvánoční čas klientům, kteří by se jen těžko dostávali za programem přímo do knihovny. Již tradičně zazpíval hudební soubor Sboreček pod vedením p. učitelky Havlišové a poprvé vystoupil taneční soubor pod vedením paní učitelky Jany Novákové . Žáci ze ZŠ Klášterní svými básněmi, tancem a koledami rozzářili oči všech návštěvníků. Pracovnice knihovny obohatily vystoupení četbou z knih. Vybraly zamyšlení z knížky Bruna Ferrera Vánoční příběhy pro potěchu duše, dále se návštěvníci dozvěděli 10 zajímavostí o Vánocích nebo si poslechli pohádku Josefa Čapka O Vánocích, které nechtěly být. Společně rozluštili nejen vánoční kvíz, ale následovalo i společné zpívání koled. Předvánoční atmosféru umocnilo i malé pohoštění - vánoční cukroví, které připravila děvčata ze SOŠ a dárečky, které vyrobili žáci ze ZŠ Klášterní pod vedením p. vychovatelky Hradcové. Poděkování patří všem, kteří si v této uspěchané době udělali čas a zpestřili si tak adventní dobu.
Za MěK Martina Nováková

   
Dne 3. listopadu proběhl v moravskokrumlovské knihovně již podesáté Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých. Každou celou hodinu přicházeli vyučující s dětmi z místních škol na výukový program o nevidomých lidech v naší společnosti. Díky zajímavému vyprávění sociální pracovnice TyfloCentra Znojmo paní Evy Pexové si děti mohly uvědomit, jak je těžké žít se ztrátou zraku. Naštěstí však existují pomůcky, které nevidomým usnadňují život. Je to samozřejmě bílá hůl, která je prodlouženou rukou postiženého a pomáhá mu k orientaci při chůzi. Velkým pomocníkem jsou vodící psi. Děti se dozvěděly, že výcvik takového pejska trvá 2 roky a stojí kolem 250 tisíc, což je téměř cena auta. Stát však postiženým lidem připívá na jeho koupi 90 procenty, takže sami zaplatí asi 25 tisíc korun. I tak je to dost. Paní Pexová vyprávěla, jak se nevidomé děti učí pomocí různých hmatových her trénovat hmat, aby byly schopné číst a psát Braillovo písmo. Kromě hmatu jim pomáhají při orientaci i další smysly – sluch a čich, které jsou každodenním požíváním mnohem více rozvinuté než u ostatních lidí. Přesto však nevidomí lidé potřebují řadu dalších pomůcek, které jim pomůžou nahradit zrak, třeba hmatové hodinky, budík nebo hladinka - ta upozorní člověka při nalévání nápoje do hrnečku, že už je plný. Zajímavou a přínosnou pomůckou pro ně je také malá vysílačka, která jim řekne například na tramvajové zastávce číslo tramvaje a kam jede a zároveň upozorní řidiče tramvaje, že nastupuje handicapovaný člověk. Také u pošty, úřadu apod. informuje člověka, před jakým úřadem je a jak se dostane na určité oddělení. Samozřejmě tyto budovy musí být vybaveny speciálními hlásiči, které odpoví na signál z vysílačky nevidomého. V současné době nevidícím velmi pomáhají speciální ozvučené mobily a počítače. Proto i nevidomí mohou pracovat jako programátoři, dále vykonávají povolání, ve kterých uplatní svůj rozvinutý sluch a hmat, například jako učitelé na hudebních školách, v keramických dílnách, mohou třeba plést košíky nebo se stát maséry. Důležitou informací bylo, co dělat, když potkáme nevidomého. Dozvěděli jsme se, že ne každý potřebuje a chce pomoc, a proto není vhodné mu ji vnucovat. Spíš je lepší se ho lehce dotknout na ruce, aby věděl, že mluvíme k němu, a zeptat se, zda mu můžeme nějak pomoci. Pokud by chtěl, abychom ho třeba převedli přes silnici, nabídneme mu rámě, aby se nás mohl chytit, a jdeme o půl kroku volně před ním.
Další část přednášky byla zaměřená prakticky, všechny předvedené pomůcky - šachy, Člověče nezlob se, Pichtův psací stroj, hmatové omalovánky a kalendáře, knihy v Braillově písmu atd. si žáci mohli prohlédnout, osahat a vyzkoušet. Paní Pexová měla připravený i čichový test. Ve skleničkách byly aromatické suroviny, jako káva, ocet, mýdlo, čokoláda… a děti je se zakrytýma očima podle čichu poznávaly. Na závěr si všichni vyzkoušeli chůzi s bílou holí, a to jak v roli nevidomého, tak v roli průvodce.
Celkem se tohoto Dne nevidomých zúčastnilo 98 žáků z šesti tříd moravskokrumlovských škol. Přišli i někteří zájemci z řad občanů. Za tuto přínosnou akci paní Evě Pexové a její pomocnici Lence Šlahorové velmi děkujeme.
Za Měk Radmila Dvořáková

   
"Po kousku čokolády odpustíme cokoliv. Jen si pak neodpustíme ten další." S tímto citátem neznámého autora se zajisté ztotožnilo nemalé procento návštěvníků přednášky Ing. Marcely Krčálové s názvem Život s vášní a čokoládou, která se uskutečnila 27. listopadu v rámci předvánoční Literární kavárny Městské knihovny.
Z "čokoládových dějin" stojí za zmínku používání kakaových nápojů při náboženských rituálech nebo  využití samotných bobů jakožto historického platidla. Nedílnou součástí přednášky byla i degustace kakaových bobů a následně i samotné čokolády, během které bylo poodhaleno tajemství výroby kvalitní čokolády. Veškerá přítomná čokoláda pocházela z dílny firmy Jordi's, fungující v Hradci Králové od roku 2010. Tato čokoládovna sbírá ocenění i na světových soutěžích. Samotná degustace zahrnovala bílou, mléčnou i hořkou čokoládu s obsahem např. vanilky, pepře, skořice či dokonce kozího mléka. Po přednášce byl zahájen prodej produktů značky Jordi's, jenž probíhal ruku v ruce s citátem z úvodu tohoto článku.
Velký dík tedy patří přednášející Marcele Krčálové, která předala mnoho nových informací ze světa čokolády. Stejně tak se sluší a  patří poděkovat i organizátorkám Literární kavárny a všem zúčastněným popřát čokoládové Vánoce.

Sandra Ohlídalová, studentka VOŠ Brno – obor informační služby a knihovnictví

 
Týden knihoven byl zakončen v pátek 13. října exkurzemi škol. Toho využila paní učitelka Švédová a Žáková a 52 žáků šestých tříd Základní školy Klášterní se přišlo podívat do městské knihovny. Byli to převážně žáci dojíždějící z okolních obcí, kteří moravskokrumlovskou knihovnu navštívili poprvé. Seznámili se nejen s pravidly registrace, s výpůjčním řádem a se všemi odděleními knihovny, ale hlavně s orientací v oddělení pro mládež a s vyhledáváním knih v on-line katalogu. Pro žáky byly připraveny knihy a časopisy pro náctileté, o které byl samozřejmě největší zájem. Dozvěděli se také o celoroční čtenářské soutěži nazvané Lovci perel, jejíž 2. ročník začne od 1. listopadu a již několik žáků se chystá zapojit a získávat perly za přečtení knih tzv. perlorodek a za správně zodpovězené otázky. Přihlásili se i ti, kteří se zúčastnili prvního ročníku soutěže Lovci a perel a těší se na říjnové vyhodnocení a na odměny za to, že čtou.
Za MěK Martina Nováková

   
Exkurze ZŠ 1. stupně do Městské knihovny Moravský Krumlov

V pátek 13. října se uskutečnily exkurze základních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů. Využily toho i ZŠ z přilehlých obcí a přijely se do knihovny s žáky I. stupně podívat. Např. paní ředitelka ZŠ v Dolních Dubňanech  byla mile překvapena, když zjistila, kolik žáků jejich školy je přihlášeno ve čtenářské soutěži Lovci perel a kolik knih žáci museli přečíst Ostatní žáci se seznámili  s pravidly registrace a dozvěděli se, jak vlastně mají vyhledávat knihy na regálech. Někteří vyluštili obrovskou tajenku nebo si zahráli Člověče, nezlob se na hracím koberci. Většina žáků si hned po zaregistrování vybrala knihy domů.
Za MěK Martina Nováková