Pozvánka
V pondělí 21. 10. 2019 se v knihovně uskutečnilo vyhodnocení třetího ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Tento celorepublikový projekt chce děti motivovat ke čtení knížek a zároveň je učí pracovat s textem a informacemi. Především má ale být pro děti příjemným trávením volného času a zábavou.
Naše knihovna se do soutěže zapojila v listopadu 2016, tedy před 3 lety. Postupně jsme získávali hrací karty a označovali knihy perlorodky. V současné máme ve fondu už 641 knih perlorodek.
Úkolem malého lovce je vybrat si v knihovně speciálně označené knihy, tzv. „perlorodky“, přečíst je a odpovědět na několik otázek. Za správně vyplněnou hrací kartu dítě dostane od knihovnice perlu jako zaslouženou odměnu. Hrací karta kromě povinné části obsahuje navíc tři bonusové otázky. Při řešení těchto otázek čtenář zapojí svou fantazii i tvůrčí schopnosti. Za splnění těchto otázek je hráč odměněn drobnou sladkostí.
Protože jsme letos soutěžili už potřetí, čekali jsme úbytek dětí, ale k naší radosti se tak nestalo. Stejně jako loni se letos zapojilo 73 lovců perel.
14 dětí bylo v 1. kategorii (MŠ a 1. třída) a nasbírali celkem 270 perel – počet dětí v této kategorii je opět stejný jako loni, ale nasbíraly letos téměř o 100 perel víc.
50 dětí se zapojilo ve 2. kategorii (2. -5. třída) – 532 perel – dětí bylo o 5 více než loni, ale nasbíraly společně oproti loňsku pouze o 3 perličky víc.
9 dětí ve 3. kategorii (6. -9. třída) – tady jsme zaznamenali úbytek, hráčů bylo o 5 méně než loni a společně nasbíraly 31 perel, tedy oproti loňsku o 18 méně.
Celkový počet perel loni a předloni byl neuvěřitelně stejný, a to 750. Znamená to, že 73 loni zúčastněných dětí (předloni 83) přečetlo dohromady 750 knih. V letošním ročníku toto číslo kupodivu a k naší velké radosti ještě o 83 knih narostlo, 73 letošních hráčů tedy společně nasbíralo 833 perel.
Velký obdiv si bezpochyby zaslouží naše nejpilnější hráčky, a to Jana Stodůlková se 122 perlami, Kristýna Tichá se 106 perlami a Klára Tichá s 96 perlami. Jana a Kristýna za necelý rok přečetly více než 100 knížek a Klárka téměř 100. Myslím, že i mezi dospělými by se těžko našel pilnější čtenář, a proto je jejich výhra opravdu zasloužená. V listopadu začneme už 4. kolo této hry, které bude opět trvat do konce září. Věříme, že se děti opět zapojí a že jim účast v této soutěži přinese mnoho dobrého.  

SEZNAM VÝHERCŮ:

1. kategorie (14 dětí, 270 perel):   
 
1 TICHÁ Klára   96
2 FIALA Jiří   61
3 JURÁNEK Marek   21
4 PAVLŮ František   18
4 VESELÁ Eliška   18

2. kategorie (50 dětí, 532 perel):    
1 STODŮLKOVÁ Jana   122
2 TICHÁ Kristýna   106
3 ROBOTKOVÁ Justýna   40
4 HLADÍKOVÁ Šárka   22

3. kategorie (9 dětí, 31 perel):     
1 FIALOVÁ Adéla   18

 Za MěK Radmila Dvořáková

 
Týden knihoven byl zakončen v pátek 11. října exkurzemi škol. Toho využili vyučující šestých tříd ZŠ Klášterní  i  p. uč. Šlezingerová  s třídou 2. Z ze ZŠ Ivančické  a přišli se podívat do městské knihovny. Byli to převážně žáci dojíždějící z okolních obcí, kteří moravskokrumlovskou knihovnu navštívili poprvé. Seznámili se nejen s pravidly registrace, s výpůjčním řádem a se všemi odděleními knihovny, ale hlavně s orientací v oddělení pro mládež a s vyhledáváním knih v on-line katalogu. Pro žáky byly připraveny knihy a časopisy pro náctileté, o které byl samozřejmě největší zájem. Dozvěděli se také o celoroční čtenářské soutěži nazvané Lovci perel, jejíž 4. ročník bude zahájen 1. listopadu a již několik žáků se chystá zapojit a získávat perly za přečtení knih tzv. perlorodek a za správně zodpovězené otázky. Po vyluštění obří tajenky a zvládnutí jazykolamů se většina žáků zaregistrovala a vybrala si knížky k domácí četbě.

Za MěK Martina Nováková

     
Téměř dvě stovky studentů gymnázia a SOŠ přišlo ve čtvrtek 10. října 2019 do Galerie Knížecí dům na besedu spisovatelky a cestovatelky Danky Šárkové, kterou pořádala městská knihovna. Paní spisovatelka nejdříve seznámila studenty se svou literární činností, dozvěděli se, že píše společenské romány. Tvrdí, že život je velká inspirace, a tak studnice možností o čem psát, je opravdu veliká. Všechny její knihy pojednávají o vztazích v rodinách, na pracovišti a některé jsou i s kriminální zápletkou. Spisovatelka a majitelka nakladatelství Anahita je autorkou 17 knih pro dospělé čtenáře a nyní jí vychází kniha o Krakonošovi pro menší děti. Vede kurzy automatického psaní, kde učí své klienty, jak vidět v obrazech a umět to zapsat. Velice ráda cestuje jen tak s batohem na zádech. Se svým partnerem procestovala Afriku a Asii a to Laos, Kambodžu, Thajsko, Malajsii, Indii, Emiráty, Etiopii, Tanzánii a Jihoafrickou republiku. Jezdí mezi čtenáře do knihoven, kde jim čte ze svých knih a zároveň promítá fotky a videa ze zemí, které navštívila. Relaxuje a nabírá energii na hřbetu koně a při túrách po hřebenech hor. V čínském znamení je Opice, a tak život ve výšce zbožňuje. Dobře se cítí nejen v našich nejvyšších horách, ale také v džungli kousek od rovníku. Studentům povyprávěla o Asii a to o Zlatém trojúhelníku, opiovém králi a o plavbě po Mekongu. Pro veřejnost pak bylo připraveno podvečerní povídání nejen o Asii, ale i o Africe zakončené prodejem knih s autogramiádou. Všechny tituly autorky mají čtenáři možnost vypůjčit si v naší knihovně.

Za MěK Martina Nováková

   
Ve středu 9. října v rámci Dne otevřených dveří byly čtenářům promíjeny upomínací a rezervační poplatky a noví čtenáři měli bezplatnou registraci. Zájem byl o vyluštění obří tajenky umístěné v oddělení pro děti a mládež s tématikou Tajemství knihovny, ale i o prohlídku kronik knihovny od roku 1955. Do knihovny přišlo 144 čtenářů, 9 návštěvníků si nechalo zdarma vystavit čtenářský průkaz. V tento den se konal také miniveletrh učebnic a pomůcek v bývalé budově Vertexu i knihovnice zde nakoupily pro své malé i velké čtenáře knížky k poučení i zábavě.

Za MěK M. Nováková

 
   
V úterý 8. října se 7.,8. a 9. třída zúčastnila přednášky o anorexii, kterou pořádala městská knihovna v rámci projektu Jižní Morava čte.
Besedu vedla spisovatelka Petra Dvořáková, která sama trpěla mentální
anorexií a napsala knížky např. Já jsem hlad, Každý má svou lajnu, Chirurg a jiné.
Petra nám ukázala plakát dívky, které jsme dali jméno Silva. Silva měla dva problémy. Problém číslo jedna – hádky s maminkou kvůli blbostem, problémem číslo dvě byla nadváha. Chtěla to začít řešit. S maminkou si promluvila, ale všechno to bylo ještě horší. Nadváhy se zbavila, během jednoho roku zhubla a vypadala opravdu dobře, ale první trápení chtěla vyřešit také. Silvě se to nepovedlo a propadla depresím. Začala zmenšovat porce jídel, až nejedla skoro vůbec, Podlehla mentální anorexii. Pak nám Petra ukázala další plakát, na němž byla vyhublá dívka se zplihlými vlasy, špatnou pletí, se známkami sebepoškozování. V této chvíli naše hrdinka už vážila pouhých 32 kilo a raději by zemřela, než by něco snědla. S paní spisovatelkou jsme diskutovali o tom, jak jí pomoci. Kromě anorexie jsme se také seznámili s další poruchou příjmu potravy – s bulimií, což je záchvatové přejídání a následná snaha jídlo vyzvracet.

Beseda byla opravdu poučná, zajímavá, plná nových informací.

Hana Havelková, 8. Třída ZŠ Ivančická

 
„Myslivečkovy sonáty znám,“ píše Wolfgang Amadeus Mozart svému otci, vždyť jsem je hrál v Mnichově. Jsou docela snadné a dobře se poslouchají.  Své sestře, které se co nejuctivěji poroučím, bych radil, aby je hrála hodně výrazně, s ohněm a vkusem a naučila se jim zpaměti. Jsou to totiž sonáty, které se každému musí líbit, jsou snadné k zapamatování, a kdo je zahraje s potřebnou přesností, musí s nimi mít úspěch.
Takto byla v pondělí 7. října zahájena 52. Literární kavárna. Životní osudy Josefa Myslivečka - největšího mistra české hudby období pozdního baroka a klasicismu připomněla posluchačům paní učitelka Eva Kopčilová. Tento český hudební skladatel je též nazývaný Il divino Boemo - Božský Čech a Mozart jej považoval za umělce vysoko převyšujícího hudebníky své doby, který proslavil české jméno po celé Evropě. Knihovnou se linula nejen vůně kávy, ale i tóny z Myslivečkových skladeb.

Za MěK Martina Nováková

   
Turistické poklady Znojemska
Pozvánka