Dotační programy

JMK – Obecní knihovny
Tuto dotaci lze čerpat na drobné stavební úpravy, nákup regálů, stolů, židlí, technického vybavení apod. Minimální požadovaná částka činí 25 000 Kč a maximální 50 000 Kč. Spoluúčast je 50 %. Bývá vyhlášena koncem nebo začátkem kalendářního roku.

VISK 3
Dotaci lze využít na technické a programové vybavení (knihovnický systém, tiskárna, čtečka kódů, dataprojektor s plátnem…). Minimální požadovaná částka je 15 000 Kč a spoluúčast činí minimálně 30 %. Bývá vyhlášena v září.

Knihovna 21. století
Toto dotační řízení MK ČR je možné využít na kulturní činnost knihovny. Spoluúčast žadatele činí min. 50 %, minimální požadovaná částka představuje 10 000 Kč. Bývá zpravidla vyhlášeno také v září.

Dotace regionálního Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) – malé projekty
Je možné získat 5000 Kč. Podmínkou je členství knihovny ve SKIP. Ročně se za něj platí 550 Kč.