Dotační programy

VISK

( http://visk.nkp.cz/ )

VISK

Programy VISK (Veřejné informační služby knihoven) bývají vyhlašovány 1x ročně na konci kalendářního roku Ministerstvem kultury. Pro malé knihovny regionu je vhodný program VISK 3, v rámci kterého je možné získat prostředky na nákup automatizovaného knihovního systému (např. Lanius, Clavius atd.).