V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.Malé regionální projekty SKIP Velká Morava

Již 10. rokem vyhlašuje SKIP Velká Morava výzvu na podporu malých regionálních projektů. Kdo jste již členem SKIP, podejte si projekt a můžete získat 5.000Kč na kulturní či vzdělávací akci. Kdo nejste, přihlaste se, do konce března zaplaťte roční poplatek 550Kč a můžete projekt podat také.

Ukončení žádostí je 5. května 2023. Více o projektu v příloze.

Vzdělávání v Měk Znojmo

Nabízíme vzdělávací akci.
 
13. 2. v 9.00 hod. Jaroslav Valůch a jeho Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny
Expertní lektor na mediální vzdělávání, ověřování informací a vyvracení dezinformací vás seznámí se základními pojmy z oblasti informačního nepořádku. Na praktických ukázkách si představíme rozdíl mezi misinformacemi, dezinformacemi a konspiračními teoriemi. 
Naučíte se, jakými postupy a dostupnými nástroji lze snadno za pomoci internetu ověřovat pravost a důvěryhodnost informací a jejich zdrojů. 
Seznámíme vás s jednoduchou a účinnou koncepcí mediálního vzdělávání a dalšími iniciativami z této oblasti.
Poznáte osvědčené postupy jak účinně vyvracet dezinformace a ukážeme vám slepé uličky a pasti, kterým je vhodné se vyhnout. 
Vše si prakticky vyzkoušíte v rámci cvičení. 
Po absolvování školení budete schopní ověřovat běžné mylné informace ve veřejném prostoru, citlivě je vyvracet zvláště s ohledem na starší dospělé a seniory, posilovat mediální gramotnost vašich čtenářů a zvyšovat tak jejich schopnost navigovat současným informačním chaosem.

Prosíme o nahlášení do pondělí 6. 2. 2023. Akce se bude konat v Měk Znojmo v konferenčním sále. Kurz je kapacitně omezen.

Dotační titul Obecní knihovny v roce 2023

V tomto roce bude opět otevřen dotační titul 5 Obecní knihovny – program Podpora rozvoje venkova JMK.

Podmínky pro čerpání DT Obecní knihovny zůstávají beze změny, minimální výše podpory: 25 000 Kč, maximální výše 50 000 Kč, obec do 3.000 obyvatel.

Uznatelné výdaje:

  • počítačové vybavení,
  • čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení,
  • softwarové vybavení,
  • mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály,
  • drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře).

Více info zde:

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/20813-506-Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2023.aspx

Lhůta pro podávání žádostí je od 13.02.2023 od 8:00 hodin do 28.02.2023 do 16:00 hodin.

Prezentace ideového návrhu modernizace knihoven - studenti FA VUT

Rádi bychom vás pozvali na prezentaci ideového návrhu modernizace knihoven od studentů FA VUT, kterou zpracovali pro 4 vybrané knihovny regionu Znojmo – Obecní knihovna Břežany, Místní knihovna v Jezeřanech-Maršovicích, Místní knihovna Suchohrdly a Obecní knihovna ve Stošíkovicích na Louce.

Prezentace se bude konat 2. února 2023 od 10hod. v Městské knihovně Znojmo v konferenčním sále. Potrvá zhruba 2hod.

Přítomna bude i p. Dostálová z Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, takže se jí můžete na cokoliv zeptat. Blíží se nám totiž vyhlášení dotačního titulu Obecní knihovny JMK.

Prosíme o potvrzení účasti.

 

Podkategorie

Strana 5 z 5