Vzdělávání knihovníků

Vzdělávání knihovníků 2023
  • 13. 2. 2023 – beseda Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny – Jaroslav Valůch
  • 28.- 29. 3., 18. 5. 2023 – workshop Kritické myšlení – Nina Rutová
  • 20. 4. 2023 – Mediální vzdělávání s Faketicky s praktickou částí – Valérie Štylerová (Faketicky)
  • 13. 11. 2023 – Jak zavádět mediální vzdělávání do knihoven – Veronika Batelková (Zvolsi.info)
  • Možnosti individuálního školení: Canva (vytváření plakátů), Webové stránky knihoven, Tritius REKS


  • Přesné datum a program školení bude vždy uveden v aktualitách v sekci Pro knihovny