V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.SKIP - peníze na malé projekty


Zde naleznete informace ohledně dotace ze SKIP na Malé regionální projekty - pouze pro členy SKIP (pokud nejste a chcete, do 31.5. musíte mít zaplacený poplatek).
 
CÍL PROJEKTU
V souladu se schválenou Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027
s výhledem do roku 2030 1 a Metodickým pokynem Ministerstva kultury k vymezení standardu
veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými
a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky podpořit zejména v menších
knihovnách komunitní aktivity zaměřené na propagaci čtení a podporu čtenářství.
Podporovány budou projekty komunitního charakteru v souladu s jedním z cílů nové
koncepce rozvíjet „knihovny jako komunitní, vzdělávací a kulturní centra“. 

Podmínkou bude aktivní zapojení knihovny při realizaci projektu, např. formou soutěží,
výstavek či workshopů. Vhodné je směřování aktivit k propagaci celostátních akcí SKIP na
podporu čtenářství (Týden knihoven, Den pro dětskou knihu aj.).

V případě, že by nebylo možné projekt z důvodu nepříznivé epidemické situace realizovat, je
možné uskutečnit akci náhradním způsobem on-line.

URČENÍ: Veřejné knihovny do 1,0 úvazku
MAXIMÁLNÍ VÝŠE NÁKLADŮ: 5.000,- Kč

TERMÍNY:
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ: do 3. 5. 2024
SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTÍ: do 31. 5. 2024
ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ: do 14. 6. 2024
VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU: do 6. 12. 2024
 
V příloze naleznete zbytek informací i komu máte projekt odeslat.

PALMKNIHY: Dárky k akci Březen – měsíc čtenářů 2024


V Palmknihách letos domluvili s nakladatelem dárek v podobě audioknihy pro děti (Staré pověsti české). Dárkový voucher (viz příloha) mohou knihovny libovolně poskytnout svým čtenářům zdarma na podporu akce Březen - měsíc čtenářů.

 Voucher:

  • lze sdílet i mezi rodinou či přáteli, kteří (zatím) nejsou registrováni v knihovně.
  • mohou rozdávat i knihovny, které neposkytují eVýpůjčky. Metoda uplatnění nijak nesouvisí s kompatibilním on-line katalogem.
  • lze využít pouze do 31. 3. 2024.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (BMC_2024_banner_PK_.jpg)BMC_2024_banner_PK_.jpg[ ]1825 kB

Statistický výkaz za rok 2023


Opět nastal čas zaměřit se na Roční výkaz o knihovně. Povinnost vyplnit statistický výkaz pro knihovny vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí je Program statistických zjišťování v ČR na rok 2023, uveřejněný jako Vyhláška Českého statistického úřadu ve Sbírce zákonů ČR, částka 128/2015 ze dne 2. listopadu 2015. Knihovny, které v daném roce nepracovaly, oznámí tuto skutečnost na výkaze. Zdvořile si Vás dovolujeme upozornit, že na základě §15 citovaného zákona splnění zpravodajské povinnosti nelze odmítnout.

Pokud nemáte v knihovně tiskárnu, poslali jsme tento e-mail i na OÚ, tak si jej u nich vyzvedněte. Je nutno vyplnit všechny oddíly výkazu. Vyplněné výkazy odešlete na adresu: Městská knihovna Znojmo,  regionální oddělení, Zámečnická 9, 669 02 Znojmo nebo oskenované na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 21. 1. 2024. Jednu kopii si pro vlastní potřebu uschovejte. Pokud budete potřebovat s vyplněním pomoci, obraťte se na regionální oddělení. Nejspíše v prvním týdnu v lednu budeme posílat návod, jak na vyplnění.

Pokud během uplynulého roku došlo ve Vaší knihovně ke změnám (změna knihovnice/knihovníka, kontaktních údajů přestěhování knihovny, apod.), sdělte nám prosím tuto skutečnost. Také žádáme, pokud knihovna pořádala akce pro veřejnost, aby k výkazu přiložila jejich seznam. Budeme rádi za poslané fotografie z rekonstrukcí a akcí. Uveďte, prosím, i stručný popis projektů, do nichž byla knihovna zahrnuta v rámci více zdrojového financování (dotace, granty např. z fondů Evropské Unie apod.)
Zjistěte prosím, zda nevznikla změna v e-mailech s případnou změnou starosty/starostky.
Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme šťastný rok 2024.

Podkategorie