V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.Projekt Jižní Morava čte


V září 2023 začíná již 8. ročník projektu Jižní Morava čte  - literární a výtvarné soutěže vyhlašované v knihovnách Jihomoravského kraje pro děti od 4 do 15 let. V knihovnách zapojených do projektu proběhnou různé programy na podporu dětského čtenářství. Letos bylo zvoleno téma Nekonečný svět fantazie.

Zapojené knihovny za region Znojmo

 • Obecní knihovna Branišovice
 • Obecní knihovna Dobelice
 • Místní knihovna Vedrovice
 • Městská knihovna Jevišovice
 • Obecní knihovna Jaroslavice
 • Obecní knihovna Borotice
 • Městská knihovna Znojmo
 • Místní knihovna Litobratřice
 • Místní knihovna Uherčice

Důležité termíny

 • Září 2023 vyhlášení soutěže Nekonečný svět fantazie
 • září – prosinec 2023 realizace doprovodných aktivit k projektu Jižní Morava čte v knihovnách Jihomoravského kraje
 • do 31. 12. 2023 odevzdání soutěžní práce do knihovny
 • leden 2024 slavnostní vyhlášení vítězů regionálního kola soutěže
 • březen 2024 slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže v Brně

Projekt „Jižní Morava čte“ pořádá Moravská Zemská knihovna Brno ve spolupráci se zapojenými knihovnami Jižní Moravy a za finanční podpory Jihomoravského kraje a dalších sponzorů.

Vyhlášení 5. ročníku oceňování veřejných knihoven

Moravská zemská knihovna v Brně vyhlašuje již 5. ročník oceňování veřejných knihoven  

KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2023 a TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2023.

Cílem ocenění je ve shodě s aktuálními trendy iniciovat, motivovat a podpořit proměnu veřejných knihoven v komunitní centra napomáhající budování kvalitativně nových vztahů v místě podporujících dobré soužití a rozvoj dané lokality a regionu. Současně motivovat zřizovatele k většímu zapojení knihoven do života obce a rozvíjení jejich potenciálu jako otevřeného prostoru pro všechny ke vzdělávání, kulturnímu rozvoji, na podporu čtenářství, rozvíjení dovedností a místních tradic.

Knihovny mohou do soutěže nominovat jejich zřizovatelé a vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje.


Informace k soutěži včetně propozic a formuláře k nominaci knihovny (také v příloze) jsou dostupné na webové stránce:

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/moravska-zemska-knihovna-v-brne-vyhlasuje-5-rocnik-ocenovan

Od 1. 7. do 15. 9. 2023 mohou zřizovatelé veřejných knihoven a vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven Jihomoravského kraje posílat nominace (vyplněný a podepsaný formulář je třeba zaslat (doporučeně poštou, současně jako sken e-mailem) na adresu Moravská zemská knihovna v Brně, Mgr. Monika Kratochvílová, Kounicova 65a, 601 87 Brno a současně na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Do 6. 10. 2023 vybere komise podle nejvíce dosaženého počtu bodů v každé soutěžní kategorii

KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2023

a na základě návštěvy těchto knihoven, která se uskuteční v průběhu října, vybere jednu

TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2023.

Vítězné knihovny obdrží diplom a sponzorské dary, součástí ocenění bude jejich medializace a účast na slavnostním vyhlášení za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

Prosíme předem o konzultace s nominacemi s námi, abychom vám případně mohli doplnit nějaké informace a měli jste větší šanci při hodnocení.

Branišovice postupují do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2023

V letošním krajském kole soutěže Vesnice roku zvítězila knihovna ze znojemského regionu Obecní knihovna Branišovice. Získala Diplom za moderní veřejné knihovnické a informační služby. Tímto postupuje do celostátního kola prestižního ocenění Knihovna roku 2023, které se bude vyhlašovat v Týdnu knihoven.

Knihovnice, p. Csanádiová se pečlivě stará nejen o sbírku knih, ale pod hlavičkou Městské knihovny Znojmo se zapojuje do mnoha zajímavých akcí a projektů. Za zmínku stojí např. aktivity v rámci projektu "Celé Česko čte dětem" nebo společné tvoření a předčítání pohádek dětem z MŠ. Knihovna se také zapojila do projektu "Babičko, přečti mi pohádku!", jenž byl realizován v MŠ Branišovice, kam knihovna ochotně zapůjčila místním babičkám pohádkové knížky k předčítání před odpoledním odpočinkem. Ve spolupráci s KC Branišovice mohly děti v knihovně hledat, s cílem záchrany knihovny, Knihohama. I nejmenší nečtenáři, ale i malí a zkušení čtenáři od dětí až po seniory, se s velkým zájmem zapojovali do hry "Knihovnické bingo". Vyhlášení jeho vítězů pak proběhlo v sále KC Branišovice u příležitosti "Společného tvoření dětí a seniorů" s výtvarníkem VHRSTI - autorem kreseb Večerníčku "Bílá paní na hlídání". U příležitosti "Dne země" se pak společně s KC Branišovice pustili do zážitkového vzdělávacího programu zaměřeného na třídění odpadu a ochranu životního prostředí.

Obec Branišovice také, pod záštitou obecní knihovny, disponuje knihobudkou, která slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. Mimo jiné se v knihovně pravidelně koná tzv. "semínkovna", která slouží ke komunitní výměně semínek a sazeniček nebo zde již proběhly 2 běhy IT kurzů pro seniory.

Celé regionální oddělení velmi gratuluje a drží palce!

Obecní knihovna Branišovice   Obecní knihovna Branišovice   Obecní knihovna Branišovice

Pozvánka na workshop Mediální vzdělávání a poradu profesionálních a neprofesionálních knihoven


Regionální oddělení Městské knihovny Znojmo zve na workshop Mediální vzdělávání, který se bude konat ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 9.00 hodin v konferenčním sále Měk Znojmo.

Po workshopu proběhne porada knihovníků profesionálních a neprofesionálních knihoven znojemského regionu od 12.15 hodin také v sále Měk Znojmo.

Pro ty, kdo se porady nebudou moci zúčastnit, proběhne on-line porada v pondělí 24. dubna 2023 od 18.00 hodin na této adrese: https://meet.jit.si/PoradaproneprofikyregionZnojmo


Prosíme o potvrzení účasti na obou akcích do 9. 4. 2023.


Podkategorie