Statistický výkaz za rok 2023


Opět nastal čas zaměřit se na Roční výkaz o knihovně. Povinnost vyplnit statistický výkaz pro knihovny vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí je Program statistických zjišťování v ČR na rok 2023, uveřejněný jako Vyhláška Českého statistického úřadu ve Sbírce zákonů ČR, částka 128/2015 ze dne 2. listopadu 2015. Knihovny, které v daném roce nepracovaly, oznámí tuto skutečnost na výkaze. Zdvořile si Vás dovolujeme upozornit, že na základě §15 citovaného zákona splnění zpravodajské povinnosti nelze odmítnout.

Pokud nemáte v knihovně tiskárnu, poslali jsme tento e-mail i na OÚ, tak si jej u nich vyzvedněte. Je nutno vyplnit všechny oddíly výkazu. Vyplněné výkazy odešlete na adresu: Městská knihovna Znojmo,  regionální oddělení, Zámečnická 9, 669 02 Znojmo nebo oskenované na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 21. 1. 2024. Jednu kopii si pro vlastní potřebu uschovejte. Pokud budete potřebovat s vyplněním pomoci, obraťte se na regionální oddělení. Nejspíše v prvním týdnu v lednu budeme posílat návod, jak na vyplnění.

Pokud během uplynulého roku došlo ve Vaší knihovně ke změnám (změna knihovnice/knihovníka, kontaktních údajů přestěhování knihovny, apod.), sdělte nám prosím tuto skutečnost. Také žádáme, pokud knihovna pořádala akce pro veřejnost, aby k výkazu přiložila jejich seznam. Budeme rádi za poslané fotografie z rekonstrukcí a akcí. Uveďte, prosím, i stručný popis projektů, do nichž byla knihovna zahrnuta v rámci více zdrojového financování (dotace, granty např. z fondů Evropské Unie apod.)
Zjistěte prosím, zda nevznikla změna v e-mailech s případnou změnou starosty/starostky.
Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme šťastný rok 2024.