Jarmila Doležalová - Osud jménem Ležáky v Městské knihovně Moravský Krumlov

Ve čtvrtek 12. října jsem zúčastnila velice zajímavé a dojemné besedy s paní Jarmilou Doležalovou ml. Paní Jarmila na mne působila velice příjemným dojmem už při prvních minutách besedy. Ve více jak dvou hodinách jsem také zjistila, že je to žena, která je velice dobře informovaná o historii obce, ze které pochází její rodina. Paní Jarmila není jen zapálená pro historií obce (osady) Ležáky, ale především je dcerou ženy, paní Jarmily Doležalové st., která se v Ležákách narodila a ve dvou letech byla násilně odvlečena do Polska a tam poněmčena. Jako i jiné děti z Lidic a Ležáků. Další historii jistě známe všichni z hodin dějepisu, ale nevíme už, že tyto děti byly i třikrát za život odtrhnuty od rodin, které milovaly, ať už to byly rodiny původní české, nebo pak ty německé. Že byly násilně zbaveny svých kořenů, tzv. vykořeněny. Z poutavého vyprávění paní Jarmily jsem se taktéž dozvěděla, kde její maminka vyrůstala (jak v Čechách, tak v Polsku), že měla štěstí na svoji pěstounskou rodinu v Polsku, která ji láskyplně vychovávala. Některé "poněmčené" děti takové štěstí neměly. Paní Jarmila nám vyprávěla také o osudech ostatních ležáckých dětí, o tom, co se dělo v Ležákách během války i po válce. Celá beseda byla taktéž umocněna tím, že besedu zcela „náhodně“ navštívila paní, která byla jedna z přeživších lidických dětí.  A tak jsem si v jeden čtvrteční podvečer zopakovala kousek smutné historie, která nelahodí uším. Ale oči bychom před ní rozhodně zavírat neměly.

Lucie Nováková

Milí čtenáři, děkuji, že jsem  mohla u Vás přednášet “Osud jménem Ležáky.“ Je jen na každém z nás, co ze svého života udělá – i přes nepřízeň osudu a dějin.
Jarmila Doležalová ml.

   

Přednáška v Boskovštejně - Karel IV., PhDr. Jiří Kacetl 29.11.2017 - FOTO

Přednáška v Citonicích - Karel IV., PhDr. Jiří Kacetl 14.11.2017 - FOTO

Pozvánka na přednášku v Boskovštejně - Karel IV.

Pozvánka - Karel IV

Pozvánka na přednášku v Mašovicích - Kronika Hradiště u Znojma a Mašovice

Pozvánka: Kronika Hradiště u Znojma a Mašovice

Pozvánka na přednášku v Citonicích - Karel IV.

Pozvánka - Karel IV

Prvňáčci v knihovně

Ve čtvrtek 15. června jsme byli na městském úřadě odpasováni panem starostou na čtenáře. Dostali jsme darem knížku spisovatele Martina Šinkovského, která se jmenuje Lapálie v Lampálii, obrázky do ní nakreslil pan ilustrátor, který má divné jméno Ticho 762.  Abychom věděli, kde jsme se čtením skončili, máme v ní i pěknou záložku, ale hlavně jsme obdrželi legitimaci do knihovny, a tak si můžeme celý rok půjčovat knížky a časopisy zdarma. Hurá, to bude príma! S naší paní učitelkou jsme se hned po pasování vypravili do knihovny, kde nás paní knihovnice zavedla do oddělení pro nás- děti. Usadili jsme se na pódiu, odkud bylo dobře vidět na regály se spoustou krásných knížek. Paní knihovnice nám ukazovala knížky, které jsou určeny nám, začínajícím čtenářům, mají na obálce sluníčko a v něm je napsáno První čtení, Už umím číst, Přečti si sám nebo Velká písmena. Mohli jsme si je prohlédnout a každý z nás si hned jednu knížku vypůjčil domů na prázdniny. Už se těšíme, jak budeme chodit s paní učitelkou do knihovny i v příštím školním roce a to už budeme druháci. A také už budeme vědět, proč se knížka jmenuje Lapálie v Lampálii, protože ji už budeme mít po prázdninách celou přečtenou. Paní knihovnice nám vysvětlila, co znamená slovo lapálie, že to jsou vlastně trampoty nebo potíže.  A také jsme si společně přečetli jeden úryvek a dozvěděli jsme se, že v parku stojí starý košatý dub a u něj stojí lampa. A ve svitu lampy žijí malí Lampálové. Najednou lampa zabliká a zaprská a téměř zhasne. A jak se statečná Lampálice Zoja vydává na hřbetu ježka Bodlinky pro novou žárovku a co všechno při tom zažije, to už si musíme přečíst sami.

     

Pasování prvňáčků v knihovně

Moravskokrumlovská knihovna se již po deváté účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 125 žáků ZŠ Ivančická, Klášterní, ale i základních škol v Bohuticích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích.
Pasování probíhá nejen v okolních obcích, kam knihovnice s králem přijedou odpasovat prvňáčky, ale i na městském úřadě, kde pasuje pan starosta žáčky z místních škol. Školám, kterým nevyhovují termíny pasování, je nabídnuto odpasování malých žáků přímo v knihovně.  Toho využily hned dvě základní školy, které v pasovacím termínu byly na škole v přírodě. Ve středu 17. května a v úterý 20. června se vypravili žáci 1. třídy ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Rybníky do Městské knihovny v Moravském Krumlově. Zde na ně již čekaly pracovnice knihovny, aby malé školáky slavnostně přivítaly v královském převleku. Poté, co děti složily pasovací slib, poklekly před knihovnici Radmilu Dvořákovou převlečenou za paní královnu a ta je odpasovala pravým rytířským mečem na čtenáře. Vedoucí knihovny Martina Nováková jim předala dárek – dobrodružnou knížku s názvem Lapálie v Lampálii od spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762. Každý ze žáků přečetl kousek z této nové knihy, aby ukázal, že umí číst a že si ji opravdu zaslouží. A svým podpisem na pasovací listinu potvrdil, že knihy bude opatrovat jako nejvzácnější poklady.
Poté následovala exkurze s prohlídkou knížek určených pro malé čtenáře spojená s výběrem knížek na prázdniny.
Za MěK Martina Nováková

Pasování prvňáčků v okolních obcích

Městská knihovna Moravský Krumlov se již po deváté zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a s osmi okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii  žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 125 žáků ZŠ Ivančická, Klášterní, ale i základních škol v Bohuticích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Lesonicích, Rybníkách, Olbramovicích, Vedrovicích, Vémyslicích.
V pondělí 12. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků z okolních škol na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS p. Bořivojem Švédou v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Vedrovicích a Vémyslicích. Každá škola něčím překvapila. V Jezeřanech obdrželi prvňáčci, pan král i paní knihovnice perníky s nápisy svých jmen. V Olbramovicích nám prvňáčci četli z knihy, kterou dostali na začátku školního roku od olbramovického pana starosty a byli hrdé na to, že nyní už v ní umí všechna slova přečíst. V Bohuticích a Lesonicích také nezaháleli, četli s paní učitelkou a kolik knížek přečetli, tolik kvítků měli na své „zahrádce.“  Ve Vedrovicích obdrželi prvňáčci od vedoucí místní knihovny legitimaci a knížku Johana s dlouhýma nohama a ve Vémyslicích dostali pamětní královské diplomy. Ale nezapomněli jsme ani na žáky ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Rybníky. Ti byli odpasováni paní královnou přímo u nás v knihovně. Všichni prvňáčci dokázali, že už opravdu umí číst a psát a počítat, dovedli si poradit i s knižní hádankou.

Pasování na čtenáře ve Vedrovicích
V pondělí 12. června naši základní školu ve Vedrovicích navštívil král Bořivoj. Nepřijel sám a nepřijel jen tak. Navštívili spolu s pracovnicemi Městské knihovny Moravský Krumlov třídu paní učitelky Procházkové. V ní se totiž nachází prvňáčci, kteří se ve školním roce 2016/2017 naučili číst. Předstoupili před krále, složili slib o hezkém zacházení s knihou a byli slavnostně pasováni na čtenáře.
Za jejich školní úspěch obdrželi knihu Lapálie v Lampálii, záložku a další drobnosti. K pasování se letos připojila i Místní knihovna ve Vedrovicích, která jim za Obec Vedrovice věnovala knihu Johana s dlouhýma nohama a za knihovnu čtenářskou legitimaci na rok zdarma.
Ještě byla za celou třídu odměněna nejlepší čtenářka, kterou se stala Nela Schovancová v projektu Škola naruby.
Pro děti to byl určitě hezký zážitek a za naši knihovnu doufám, že si v dnešní přetechnizované době najdou cestu k příběhu v tištěné podobě.

Anna Snášelová – vedoucí Místní knihovny Vedrovice

 

Pasování prvňáčků na městském úřadě

Městská knihovna Moravský Krumlov se již po deváté zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a s osmi okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii  125 žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu.
V pondělí 12. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků z okolních škol na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS Bořivojem Švédou v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Vedrovicích a Vémyslicích. Každá škola něčím překvapila. V Jezeřanech obdrželi prvňáčci, pan král i paní knihovnice perníky s nápisy svých jmen. V Olbramovicích nám prvňáčci četli z knihy, kterou dostali na začátku školního roku od olbramovického pana starosty a byli hrdé na to, že nyní už v ní umí všechna slova přečíst. V Bohuticích a Lesonicích také nezaháleli, četli s paní učitelkou a kolik knížek přečetli, tolik kvítků měli na své „zahrádce.“  Ve Vedrovicích obdrželi prvňáčci od vedoucí místní knihovny legitimaci a knížku Johana s dlouhýma nohama a  ve Vémyslicích dostali pamětní královské diplomy. Ale nezapomněli jsme ani na žáky ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Rybníky. Ti byli odpasováni paní královnou přímo u nás v knihovně. Všichni prvňáčci dokázali, že už opravdu umí číst a psát a počítat, dovedli si poradit i s knižní hádankou.
Slavnostní pasování pokračovalo i ve čtvrtek 15. června na městském úřadě. Pasování se zúčastnil starosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina, který žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní pasoval na čtenáře. Po složení pasovacího slibu, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy, legitimaci do knihovny a sladkou odměnu v podobě zmrzliny, kterou zasponzorovala Pekárna Ivanka, které tímto moc děkujeme. Po celý rok tak mohou malí čtenáři chodit do knihovny zdarma a půjčovat si knížky. Toho patřičně hned ten den všichni využili. Těšíme se na další spolupráci se školami i v příštím školním roce.

Za MěK Martina Nováková