Týden knihoven byl zakončen v pátek 13. října exkurzemi škol. Toho využila paní učitelka Švédová a Žáková a 52 žáků šestých tříd Základní školy Klášterní se přišlo podívat do městské knihovny. Byli to převážně žáci dojíždějící z okolních obcí, kteří moravskokrumlovskou knihovnu navštívili poprvé. Seznámili se nejen s pravidly registrace, s výpůjčním řádem a se všemi odděleními knihovny, ale hlavně s orientací v oddělení pro mládež a s vyhledáváním knih v on-line katalogu. Pro žáky byly připraveny knihy a časopisy pro náctileté, o které byl samozřejmě největší zájem. Dozvěděli se také o celoroční čtenářské soutěži nazvané Lovci perel, jejíž 2. ročník začne od 1. listopadu a již několik žáků se chystá zapojit a získávat perly za přečtení knih tzv. perlorodek a za správně zodpovězené otázky. Přihlásili se i ti, kteří se zúčastnili prvního ročníku soutěže Lovci a perel a těší se na říjnové vyhodnocení a na odměny za to, že čtou.
Za MěK Martina Nováková

   
Exkurze ZŠ 1. stupně do Městské knihovny Moravský Krumlov

V pátek 13. října se uskutečnily exkurze základních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů. Využily toho i ZŠ z přilehlých obcí a přijely se do knihovny s žáky I. stupně podívat. Např. paní ředitelka ZŠ v Dolních Dubňanech  byla mile překvapena, když zjistila, kolik žáků jejich školy je přihlášeno ve čtenářské soutěži Lovci perel a kolik knih žáci museli přečíst Ostatní žáci se seznámili  s pravidly registrace a dozvěděli se, jak vlastně mají vyhledávat knihy na regálech. Někteří vyluštili obrovskou tajenku nebo si zahráli Člověče, nezlob se na hracím koberci. Většina žáků si hned po zaregistrování vybrala knihy domů.
Za MěK Martina Nováková

 
V pondělí 23. října proběhlo v Městské knihovně Moravský Krumlov vyhodnocení čtenářské soutěže Lovci perel. Do soutěže, která trvala od listopadu 2016 do září 2017, se přihlásilo 83 dětí, které byly rozděleny na 3 věkové kategorie. Pro lovce bylo nachystáno téměř 600 knih tzv. perlorodek, ve kterých byly pracovní listy s otázkami. Soutěžící měl možnost získat za každou přečtenou knihu (perlorodku) a za správně zodpovězené otázky 1-2 perly. Na nástěnce u výpůjčního pultu byly perličky vystaveny, a tak měl každý soutěžící přehled, kolik jich v průběhu soutěže získává, celkem se rozdalo 1502 perel. Všichni zúčastnění obdrželi diplom a sladkou odměnu, ti s více jak 20 perličkami i bonus - časopis Čtyřlístek a ti nejlepší dort, knihu, hry, fixy a volné vstupy na koupaliště i na výstavu Lega. Poděkování patří těmto sponzorům, firmám: Papírnictví Jašovi s.r.o., Pekárna Ivanka, Ráj dětí Ukropová, Město Moravský Krumlov za poskytnuté dary.

Seznam vyhodnocených:

I. kategorie MŠ a 1. třída: 12 soutěžících
1. místo Jiří Fiala Jiří, 2. místo Lucie Nováková, 3. místo Antonín Fukal

II. kategorie 2.-5. třída:: 58 soutěžících
1. místo Adéla Fialová, 2. místo Lucie Třetinová, 3. místo Tereza Hermanová, 4. místo Jolana Fialová, 5. místo Jana Stodůlková

III. kategorie 6.- 9. třída: 13 soutěžících
1..místo Matěj Chára, 2. místo Julie Bauerová, 3. místo Nathaly Gabrhelová           
Od listopadu začíná 2. ročník této čtenářské soutěže, přijďte se přihlásit, rádi vás uvidíme.

Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková


Začátky měsíce října a března jsou pro mě již tradičně spojeny s akcí Městské knihovny v Moravském Krumlově s názvem Literární kavárna. Tentokrát proběhla v pořadí již 47. s poetickým názvem „Zámek pro houslový klíč.“ Vznosný název byl naprosto přiměřen tématu, setkání se totiž netýkalo nikoho jiného než famózního hudebního skladatele W. A. Mozarta. Paní Mgr. Eva Kopčilová nám přiblížila inspirativní, leč pouze krátký život tohoto génia, jeho umělecký i osobní život i jeho naprosto fenomenální hudební paměť. Nechyběly ani, pro publikum velice zajímavé, přiložené fotografie ze života Mozarta a také krátká ukázka jeho mistrné tvorby. Literární kavárna je pro mě spjata s velice příjemně stráveným odpolednem v městské knihovně u kávy či čaje.  Snad ani nemusím dodávat, že mu nechybí úžasná atmosféra, kterou setkání bezesporu dodává již mnoho let úžasná vypravěčka paní Mgr. Eva Kopčilová. Velice obdivuji její precizní přípravu na každou kavárnu, a také stále neutuchající chuť nám neustále předávat informace o inspirativních osobnostech či umělcích. Myslím však, že většina z nás si nepřeje nic jiného, než aby Literární kavárny pokračovaly a již teď se řada z nás opět těší na březen!
Bc. Iveta Procházková


   
V úterý 10. října 2017 navštívila knihovnu paní spisovatelka Jitka Vítová se svými příběhy O Květušce a Tesaříkovi. Je to příběh o holčičce, která se zmenší a dostane se do hmyzí říše. Najde si tam kamaráda tesaříka a zažívají různá dobrodružství. Další knihy paní spisovatelky pojednávají o zvířátkách z lesa. Najdeme tam příběhy o lišce, kocourkovi, a seznámíme se se třemi kamarády, Ušáčkem, Rochátkem a Bodlinkou. Děti měly díky besedě možnost zjistit něco nového o hmyzu, například, že pavouk dokáže být hodný a z tesaříka se může stát dobrý kamarád. Paní spisovatelka měla pro děti nachystané různé úkoly, při kterých se pracovalo s knihou. Byl to opravdu zajímavý a pěkný nápad. Všichni se zapojili, nadšeně odpovídali a plnili úkoly a i já jsem občas měla chuť zvednout ruku a odpovědět. Jedním z úkolů například bylo uhádnout, které zvířátko je na obrázku, jestli je to hmyz nebo ne. Beseda byla také o tom, jak vzniká knížka, kdo všechno pomáhá ji vytvářet, jak vypadají desky knihy, než je hotová, nebo kdo je to nakladatel a ilustrátor. Děti odcházely nadšené z knihovny a některé z nich si hned chtěly půjčit knihu O Květušce a tesaříkovi, kterou paní Vítová napsala. Beseda měla rozhodně velký úspěch.

Anna Říhová, studentka 4. roč. Střední knihovnické školy Brno

Dobrý den, ráda bych vám poděkovala za krásnou besedu s paní spisovatelkou Jitkou Vítovou. 'Velice děti zaujala a bylo nám u vás v knihovně moc dobře. Prvňáčci ZŠ Ivančická

   
V rámci říjnového Týdne knihoven proběhl v Městské knihovně Moravský Krumlov ve středu 11. října Den otevřených dveří. Tento den byl opět rekordním dnem v počtu nových čtenářů. Knihovnu si prohlédlo 150 návštěvníků a zaregistrovalo se 41 nových čtenářů, z toho 15 dětí. Všechna oddělení knihovny se oblékla „do podzimního“ a v dětském oddělení byla pro děti nainstalována velká tajenka. Na luštitele se správnými odpověďmi čekala sladká odměna. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaní čtenáři - někteří využili prominutí poplatků za rezervace knih a případné upomínky, jiní si prohlédli kroniky knihovny a zjistili, jak ten čas letí.
Za MěK Martina Nováková

   
Dne 12. října 2017 nás navštívila paní Jarmila Doležalová ml., přednášela studentům středních škol na téma vypálení obce Ležáky a o její mamince, která se v Ležákách narodila a přežila druhou světovou válku. Součástí besedy byla i prezentace, ve které byly fotografie Ležáků před válkou a po vypálení, fotografie její maminky. Dozvěděli jsme se také zajímavý příběh o životě její matky, kterou jako 2letou odvezli nacisté do Polska a poté do Německa do její nové rodiny. Její matka byla jedním ze 4 oficiálně poněmčených dětí. Měla i sestru, ale ta byla umístěna v jiné rodině. O tomto osudu a osudu dalších dětí a obyvatel Ležáků napsala matka s dcerou knihu, Osud jménem Ležáky. Paní Doležalová ml. nám z ní i část přečetla. A to zrovna část o tom, jak se její prababička dostala do Březinky. Studenti měli možnost ptát se na různé dotazy a rozhodně toho využili. Poznali další část smutných dějin naší země a také bezpráví jaké tu bylo. Beseda byla zajímavá a poutavá a rozhodně na ni jen tak nezapomeneme, což bychom ani neměli.

Anna Říhová, studentka Střední knihovnické školy Brno

 
Ve čtvrtek 12. října jsem zúčastnila velice zajímavé a dojemné besedy s paní Jarmilou Doležalovou ml. Paní Jarmila na mne působila velice příjemným dojmem už při prvních minutách besedy. Ve více jak dvou hodinách jsem také zjistila, že je to žena, která je velice dobře informovaná o historii obce, ze které pochází její rodina. Paní Jarmila není jen zapálená pro historií obce (osady) Ležáky, ale především je dcerou ženy, paní Jarmily Doležalové st., která se v Ležákách narodila a ve dvou letech byla násilně odvlečena do Polska a tam poněmčena. Jako i jiné děti z Lidic a Ležáků. Další historii jistě známe všichni z hodin dějepisu, ale nevíme už, že tyto děti byly i třikrát za život odtrhnuty od rodin, které milovaly, ať už to byly rodiny původní české, nebo pak ty německé. Že byly násilně zbaveny svých kořenů, tzv. vykořeněny. Z poutavého vyprávění paní Jarmily jsem se taktéž dozvěděla, kde její maminka vyrůstala (jak v Čechách, tak v Polsku), že měla štěstí na svoji pěstounskou rodinu v Polsku, která ji láskyplně vychovávala. Některé "poněmčené" děti takové štěstí neměly. Paní Jarmila nám vyprávěla také o osudech ostatních ležáckých dětí, o tom, co se dělo v Ležákách během války i po válce. Celá beseda byla taktéž umocněna tím, že besedu zcela „náhodně“ navštívila paní, která byla jedna z přeživších lidických dětí.  A tak jsem si v jeden čtvrteční podvečer zopakovala kousek smutné historie, která nelahodí uším. Ale oči bychom před ní rozhodně zavírat neměly.

Lucie Nováková

Milí čtenáři, děkuji, že jsem  mohla u Vás přednášet “Osud jménem Ležáky.“ Je jen na každém z nás, co ze svého života udělá – i přes nepřízeň osudu a dějin.
Jarmila Doležalová ml.