Literárně-výtvarná dílnička o šikaně

Poprvé jsme se rozhodli nabídnout školám ožehavé téma šikany určené žákům 3.- 5. tříd. Prostřednictvím knížky spisovatelky Ivony Březinové Útěk Kryšpína N. si žáci uvědomili tenkou hranici mezi klukovinami, uličnictvím a případným násilím. Děti se seznamují s třemi kluky, kteří svého spolužáka šikanují jenom proto, že je špatně slyší, proto, že je jiný, slabší než oni. Kryšpín nevydrží a utíká před nimi při pobytu na škole v přírodě. Napínavé pátrání, při kterém jde chlapci o život, nenechá posluchače bez odezvy a sami odsuzují šikanování. V následující prezentaci se děti seznámí se širokou tvorbou spisovatelky Ivony Březinové a nakonec si vyrobí kruh přátelství.

Literárně-výtvarná dílnička o Neotesánkovi

Dílnička o slušném chování pro předškoláčky i žáky 1.- 2. tříd s názvem Neotesánek je u nás už evergreenem a školy o ni mají stále zájem.  Východiskem je stejnojmenná knížka Ivony Březinové, která přibližuje etiketu dětem humorným způsobem. Děti jsou rozděleny do dvou družstev a správnými odpověďmi se snaží otesat svého Neotesánka. Nakonec si i ony vyrobí svého Neotesánka, který jim bude připomínat, jak se v různých situacích správně chovat.

   

Přátelství v knihovně

V literárně-výtvarné dílničce o přátelství se děti seznámily s knížkou spisovatelky Martiny Drijverové Sísa Kyselá, která pojednává o soupeřivém vztahu dvou spolužáků Jeníka Placky a Sísy Kyselé, který se zcela nečekaně mění v přátelství. Na tomto základě jsme rozvinuli další povídání o mezilidských vztazích, ale i o nástrahách virtuálního přátelství. Děti si uvědomily, že období prázdnin přímo vybízí k navazování nových přátelství. Nakonec si žáci vyrobili srdíčko přátelství, které mohli darovat někomu blízkému.

Pipi dlouhá punčocha

V červnu přicházeli do knihovny žáci z místních i okolních škol na literárně-výtvarnou dílnu s názvem Astrid Lindgrenová. První prezentace přiblížila dětem život a dílo slavné švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové, včetně jejího nejznámějšího díla Pipi Dlouhá punčocha. Ve druhé se dozvěděly spoustu zajímavostí o její rodné zemi Švédsku. Nabité znalosti musely děti prokázat v následujícím kvízu, který vypracovávaly ve skupinkách. Na závěr si vyrobily svou Pipi Punčošku na kolíčku.

   

Čtenářské pasy

Městská knihovna Moravský Krumlov připravila ve školním roce 2016/17 pro žáky třetích tříd místních a okolních základních škol deníčky nazvané Čtenářské pasy. Tento projekt již sedmým rokem navazuje na předcházející projekty pro první a druhé třídy na Knihu pro prvňáčka a Školu naruby. Opět šlo o podporu čtení doma v rodině i ve škole. Vzájemná spolupráce knihovny se školou umožnila žákům výběr vhodné četby i účast na akcích knihovny. V průběhu celého školního roku si 29 malých čtenářů vedlo do pasů záznamy. Sledovali základní údaje o knize - autora, název knihy, počet stran, jméno hlavního hrdiny, jméno ilustrátora, v jaké zemi se děj knížky odehrává a také ji přidělili počet bodů, podle toho, jak se jim daná knížka líbila. O přečtené knize povyprávěli svým spolužákům ve škole a přečetli úryvek z kapitoly, která je zaujala. V měsíci červnu proběhlo v knihovně vyhodnocení tohoto projektu, z každé třídy byl vybrán nejlepší čtenář, který získal za svou snahu knížku Školníci autora Miloše Kratochvíla, všichni pak sladkou odměnu a pěkné záložky do knih.

Nejlepší čtenáři:

Tereza Ostrovská, Emma Řeřuchová, Jana Stodůlková, Radim Weber,  ZŠ Ivančická
Martin Kašpar,  ZŠ Jiřice u Miroslavi

Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

 

Vyhodnocení projektu Škola naruby

Městská knihovna Moravský Krumlov navázala již podeváté na projekt Knížka pro prvňáčka dalším projektem nazvaným Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby. Tento projekt byl určen žákům druhých tříd, kteří byli v předešlém školním roce pasováni na čtenáře a ukončili tak první projekt s názvem Knížka pro prvňáčka. Projekt byl zaměřen na podporu čtení a pravidelné četby doma i ve školách ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Do projektu se zapojilo 102 žáků druhých tříd místních i okolních škol. Od malých školáků jsme se dozvěděli, nejen z jakých knížek četli svým rodičům, prarodičům, mladším sourozencům, jak dlouho četli a jaké dostávali ze čtení známky, ale také to, jaké oni rozdávali známky, když jim četl třeba pan starosta, paní učitelka nebo pan ředitel.  Nejvíce je bavilo čtení, když si některý z rodičů přinesl svoji oblíbenou knížku z dětství a z té svým dětem četl –např. tatínek z knihy Bylo nás pět nebo dědeček z knihy Čuk a Gek. Na konci školního roku byl vybrán z každé třídy nejlepší čtenář a ten byl odměněn knížkou Miloše Kratochvíla Školníci a pěknou záložkou. Všichni zúčastnění dostali za svoji snahu záložky a sladkou odměnu.

Nejlepší čtenáři:

Karolína Štefková, ZŠ Bohutice
Ondřej Král, ZŠ Dukovany
Sofie Jandová, Karel Solař,  ZŠ Ivančická
Markéta Starostová, ZŠ Jiřice u Miroslavi
Pavel Slavík,  ZŠ Jezeřany-Maršovice
Michaela Klímová,  ZŠ Lesonice
Lilien Minaříková, Anežka Macharová, Klára Kopečková,  ZŠ Olbramovice
Tadeáš Prokop,  ZŠ Rybníky
Nela Schovancová,  ZŠ Vedrovice
Za Městskou knihovnu M.K. Martina Nováková

 

Knihobudka i knihovnička v Moravském Krumlově

V loňském roce jsme se s kolegyní rozhodly zřídit knihobudku na vlakovém nádraží v Moravském Krumlově. Poté, co jsme zjistily, že se její provoz bude muset hradit a to podle toho, jak velký prostor regál zabere (100,-Kč/metr čtvereční měsíčně), jsme od tohoto nápadu rychle upustily. Trochu nás to mrzelo a naštvalo zároveň. My máme platit za to, že zařizujeme čtení pro cestující do vlaku? Vždyť na nádraží dáváme „náš“ regál s „našimi“ knihami, my jej budeme doplňovat a udržovat v něm pořádek. Jde přece o zlepšení komfortu cestování vlakem, o propagaci a zkvalitnění služeb drah. Jelikož jsme peníze na financování provozu knihobudky neměly, zvolily jsme tedy jinou, daleko levnější variantu. Zřídily jsme knihobudku na koupališti, kde byli přímo nadšení, že zavádíme pro návštěvníky koupaliště novou službu a pro nás i pro provozovatele prakticky zadarmo. Knihobudka se velice osvědčila, je v otevřeném, ale zastřešeném vestibulu koupaliště, kde je možné posedět a dát si občerstvení, takže se spojí příjemné s užitečným. Byly i obavy, že knihy budou promáčené, poškozené, ale návštěvníci koupaliště si je berou na deku a chválí si výběr (z našeho fondu již vyřazených) knih i nabídku časopisů a  harleguinů.
V letošním roce nás ke zřízení knihovničky na vlakovém nádraží přiměl dotaz naší čtenářky, která pravidelně využívá vlakovou dopravu a cestuje po celé republice. Na otázku, proč ještě nemáme knihobudku na nádraží, jsme jí vysvětlily, že na provoz prostě nemáme finance. Odpověď nám vyrazila dech, to přece není, žádný problém, je ochotna ji zasponzorovat. Tudíž nám již nic nestálo v cestě za uskutečněním našeho snu. Při vyřizování formalit jsme si zpočátku připadaly jako v pohádce O slepičce a kohoutkovi, ale nakonec jsme se dostaly k panu Vitouchovi, který má na starosti náš bývalý okres a pak už šlo vše jako po másle - od nakreslení situačního plánu umístění knihovničky, přes schválení, smlouvu až po předávací protokol.
Čtvrtek 8. června byl dnem D, kdy studenti SOŠ s mistrem naložili regál s knihami a fičeli jsme na nádraží. Zvolily jsme menší dřevěný regál vyřazený z dětského oddělení, po boku nalepily samolepky KNIHOBUDKA, na regál umístily vyřazené časopisy a do knihovničky narovnaly vyřazené knihy dle témat: detektivky, společenské romány, romány pro ženy, harlequiny, dětské knihy a leporela. Vyzvaly jsme také čtenáře prostřednictvím regionálních novin, aby knížky, které doma nechtějí (ne starší 20 let) donesli do knihovny, máme nyní na několik let vystaráno Oříškem bylo zaťuknutí cliprámu s plakátem Kniha do vlaku, ale vypomohli nám nádražní zaměstnanci. Slíbily jsme jim přednostní výběr knih v knihobudce. Fotka nádraží u nás v Krumlově s parním vláčkem a slogany ve tvaru bubliny Půjč si do vlaku, Bez poplatku, Bez průkazu, Bez otevírací doby, které vyrobily děti ve školní družině, jistě zaberou. Regál jsme převázaly velkou červenou mašlí a čekaly jsme na příchozí. Měly jsme štěstí, malý klouček se rozběhl k regálu a vybral si leporelo do vlaku. Tak doufáme, že se knihovnička na našem nádraží osvědčí stejně dobře, jako na koupališti.

Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková a Radmila Dvořáková

Autorské čtení v Místní knihovně Suchohrdly

Autorské čtení v Místní knihovně Suchohrdly

Noc s Andersenem v obci Plaveč

Obec Plaveč se letos poprvé a doufejme, že ne naposledy zapojila do mezinárodního projektu na podporu dětského čtení Noc s Andersenem. Tato akce se koná pravidelně od roku 2000 po celé Evropě pod záštitou dánské královské rodiny, vždy poslední pátek v měsíci březnu, jako připomínka narozenin H.Ch. Andersena, který se narodil 2.dubna 1805 v dánském Odense.

V Plavči jsme se potkali ve společenské místnosti v budově mateřské školy. Pro děti byly připraveny hry, kvízy, čtení a poslech pohádek, malování, setkání s Andersenem, který poutavě vyprávěl o svém životě, děti se dozvěděly zajímavosti o Dánsku, jeho rodišti. Paní Trčková připravila prodejní výstavku dětských knih a všichni se mohli občerstvit pohoštěním podle dánského receptu. Nakonec si děti odnesly drobné dárky, jako upomínku.

Noc s Andersenem v Městské knihovně Moravský Krumlov

Dopis poslaný všem nocležníkům, kteří nocovali po celé ČR

Milé Andersenky a všichni nocležníci, nocovali jsme u nás v Moravském Krumlově již po čtrnácté, tentokrát na téma: „ Se Čtyřlístkem do pravěku.“  Hned u vchodu nás vítaly knihovnice v převleku pravěkých lovců. I my děti jsme přišly v kostýmech, někteří z nás měly v hlavě kost nebo v rukou kyj. Úvod samozřejmě patřil panu Andersenovi a s chutí jsme si zazpívali písničku o jeho pohádkách. A byl nejvyšší čas opustit knihovnu, protože jsme se tentokrát vydali do Vedrovic do muzea. Tam na nás čekala paní Anička Snášelová, pracovnice informačního střediska, která nám povídala o vykopávkách z okolí Vedrovic. Věděli jste, že se v okolí Krumlova našlo sto kosterních hrobů? V muzeu mají vitríny a v nich jsme viděli nejen kostry dospělých lidí, ale i malého dítěte nebo různé nádoby. Ihned také zjistila, zda jsme dávali při výkladu pozor, měla totiž nachystaný kvíz A ten jsme hravě zvládli a dostali jsme i sladkou odměnu a krásnou záložku do knihy. Pan řidič autobusu nevěřil tomu, kolik pravěkých lovců se vydává na svůj první lov. Mamuta jsme sice neulovili, ale i špekáčky, které jsme si opekli na ohni, byly výborné. Dokonce jsme zvládli i stezku odvahy a obdrželi tak listinu odvážných lovců. V knihovně jsme si pověděli o komiksu a hlavně jsme se seznámili se čtyřmi kamarády ze Čtyřlístku a vyrobili si malého dinosaura. Osvěžili jsme se čajem a našli jsme sladký poklad s fontánou, chutnal báječně. Každý z nás představil svou nejoblíbenější knížku, vyluštili jsme pohádkovou doplňovačku a tajenku. Usínali jsme hodně po půlnoci při četbě komiksů a knih o pravěku. Ráno jsme obdrželi dárky-pamětní listy s bludištěm.

Na další noc s Andersenem se těší moravskokrumlovští spáči (35 dětí ve věku 6 -14 let, 2 knihovnice, 3 studentky).

Poděkování patří těmto sponzorům, firmám: Drogerie Šedrla, Muzeum Vedrovice, Papírnictví Jašovi s.r.o., Pekárna Ivanka, Řeznictví Bažant, skautům, Vydavatelství Petr Večeřa za poskytnuté dary a pomoc.

Za knihovnu Moravský Krumlov Martina Nováková a Radmila Dvořáková