Pozvánka - Karel IV
Pozvánka: Kronika Hradiště u Znojma a Mašovice
Pozvánka - Karel IV
Ve čtvrtek 15. června jsme byli na městském úřadě odpasováni panem starostou na čtenáře. Dostali jsme darem knížku spisovatele Martina Šinkovského, která se jmenuje Lapálie v Lampálii, obrázky do ní nakreslil pan ilustrátor, který má divné jméno Ticho 762.  Abychom věděli, kde jsme se čtením skončili, máme v ní i pěknou záložku, ale hlavně jsme obdrželi legitimaci do knihovny, a tak si můžeme celý rok půjčovat knížky a časopisy zdarma. Hurá, to bude príma! S naší paní učitelkou jsme se hned po pasování vypravili do knihovny, kde nás paní knihovnice zavedla do oddělení pro nás- děti. Usadili jsme se na pódiu, odkud bylo dobře vidět na regály se spoustou krásných knížek. Paní knihovnice nám ukazovala knížky, které jsou určeny nám, začínajícím čtenářům, mají na obálce sluníčko a v něm je napsáno První čtení, Už umím číst, Přečti si sám nebo Velká písmena. Mohli jsme si je prohlédnout a každý z nás si hned jednu knížku vypůjčil domů na prázdniny. Už se těšíme, jak budeme chodit s paní učitelkou do knihovny i v příštím školním roce a to už budeme druháci. A také už budeme vědět, proč se knížka jmenuje Lapálie v Lampálii, protože ji už budeme mít po prázdninách celou přečtenou. Paní knihovnice nám vysvětlila, co znamená slovo lapálie, že to jsou vlastně trampoty nebo potíže.  A také jsme si společně přečetli jeden úryvek a dozvěděli jsme se, že v parku stojí starý košatý dub a u něj stojí lampa. A ve svitu lampy žijí malí Lampálové. Najednou lampa zabliká a zaprská a téměř zhasne. A jak se statečná Lampálice Zoja vydává na hřbetu ježka Bodlinky pro novou žárovku a co všechno při tom zažije, to už si musíme přečíst sami.

     
Moravskokrumlovská knihovna se již po deváté účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 125 žáků ZŠ Ivančická, Klášterní, ale i základních škol v Bohuticích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích.
Pasování probíhá nejen v okolních obcích, kam knihovnice s králem přijedou odpasovat prvňáčky, ale i na městském úřadě, kde pasuje pan starosta žáčky z místních škol. Školám, kterým nevyhovují termíny pasování, je nabídnuto odpasování malých žáků přímo v knihovně.  Toho využily hned dvě základní školy, které v pasovacím termínu byly na škole v přírodě. Ve středu 17. května a v úterý 20. června se vypravili žáci 1. třídy ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Rybníky do Městské knihovny v Moravském Krumlově. Zde na ně již čekaly pracovnice knihovny, aby malé školáky slavnostně přivítaly v královském převleku. Poté, co děti složily pasovací slib, poklekly před knihovnici Radmilu Dvořákovou převlečenou za paní královnu a ta je odpasovala pravým rytířským mečem na čtenáře. Vedoucí knihovny Martina Nováková jim předala dárek – dobrodružnou knížku s názvem Lapálie v Lampálii od spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762. Každý ze žáků přečetl kousek z této nové knihy, aby ukázal, že umí číst a že si ji opravdu zaslouží. A svým podpisem na pasovací listinu potvrdil, že knihy bude opatrovat jako nejvzácnější poklady.
Poté následovala exkurze s prohlídkou knížek určených pro malé čtenáře spojená s výběrem knížek na prázdniny.
Za MěK Martina Nováková

Městská knihovna Moravský Krumlov se již po deváté zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a s osmi okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii  žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 125 žáků ZŠ Ivančická, Klášterní, ale i základních škol v Bohuticích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Lesonicích, Rybníkách, Olbramovicích, Vedrovicích, Vémyslicích.
V pondělí 12. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků z okolních škol na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS p. Bořivojem Švédou v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Vedrovicích a Vémyslicích. Každá škola něčím překvapila. V Jezeřanech obdrželi prvňáčci, pan král i paní knihovnice perníky s nápisy svých jmen. V Olbramovicích nám prvňáčci četli z knihy, kterou dostali na začátku školního roku od olbramovického pana starosty a byli hrdé na to, že nyní už v ní umí všechna slova přečíst. V Bohuticích a Lesonicích také nezaháleli, četli s paní učitelkou a kolik knížek přečetli, tolik kvítků měli na své „zahrádce.“  Ve Vedrovicích obdrželi prvňáčci od vedoucí místní knihovny legitimaci a knížku Johana s dlouhýma nohama a ve Vémyslicích dostali pamětní královské diplomy. Ale nezapomněli jsme ani na žáky ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Rybníky. Ti byli odpasováni paní královnou přímo u nás v knihovně. Všichni prvňáčci dokázali, že už opravdu umí číst a psát a počítat, dovedli si poradit i s knižní hádankou.

Pasování na čtenáře ve Vedrovicích
V pondělí 12. června naši základní školu ve Vedrovicích navštívil král Bořivoj. Nepřijel sám a nepřijel jen tak. Navštívili spolu s pracovnicemi Městské knihovny Moravský Krumlov třídu paní učitelky Procházkové. V ní se totiž nachází prvňáčci, kteří se ve školním roce 2016/2017 naučili číst. Předstoupili před krále, složili slib o hezkém zacházení s knihou a byli slavnostně pasováni na čtenáře.
Za jejich školní úspěch obdrželi knihu Lapálie v Lampálii, záložku a další drobnosti. K pasování se letos připojila i Místní knihovna ve Vedrovicích, která jim za Obec Vedrovice věnovala knihu Johana s dlouhýma nohama a za knihovnu čtenářskou legitimaci na rok zdarma.
Ještě byla za celou třídu odměněna nejlepší čtenářka, kterou se stala Nela Schovancová v projektu Škola naruby.
Pro děti to byl určitě hezký zážitek a za naši knihovnu doufám, že si v dnešní přetechnizované době najdou cestu k příběhu v tištěné podobě.

Anna Snášelová – vedoucí Místní knihovny Vedrovice

 
Městská knihovna Moravský Krumlov se již po deváté zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a s osmi okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii  125 žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu.
V pondělí 12. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků z okolních škol na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS Bořivojem Švédou v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Vedrovicích a Vémyslicích. Každá škola něčím překvapila. V Jezeřanech obdrželi prvňáčci, pan král i paní knihovnice perníky s nápisy svých jmen. V Olbramovicích nám prvňáčci četli z knihy, kterou dostali na začátku školního roku od olbramovického pana starosty a byli hrdé na to, že nyní už v ní umí všechna slova přečíst. V Bohuticích a Lesonicích také nezaháleli, četli s paní učitelkou a kolik knížek přečetli, tolik kvítků měli na své „zahrádce.“  Ve Vedrovicích obdrželi prvňáčci od vedoucí místní knihovny legitimaci a knížku Johana s dlouhýma nohama a  ve Vémyslicích dostali pamětní královské diplomy. Ale nezapomněli jsme ani na žáky ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Rybníky. Ti byli odpasováni paní královnou přímo u nás v knihovně. Všichni prvňáčci dokázali, že už opravdu umí číst a psát a počítat, dovedli si poradit i s knižní hádankou.
Slavnostní pasování pokračovalo i ve čtvrtek 15. června na městském úřadě. Pasování se zúčastnil starosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina, který žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní pasoval na čtenáře. Po složení pasovacího slibu, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy, legitimaci do knihovny a sladkou odměnu v podobě zmrzliny, kterou zasponzorovala Pekárna Ivanka, které tímto moc děkujeme. Po celý rok tak mohou malí čtenáři chodit do knihovny zdarma a půjčovat si knížky. Toho patřičně hned ten den všichni využili. Těšíme se na další spolupráci se školami i v příštím školním roce.

Za MěK Martina Nováková

   
Poprvé jsme se rozhodli nabídnout školám ožehavé téma šikany určené žákům 3.- 5. tříd. Prostřednictvím knížky spisovatelky Ivony Březinové Útěk Kryšpína N. si žáci uvědomili tenkou hranici mezi klukovinami, uličnictvím a případným násilím. Děti se seznamují s třemi kluky, kteří svého spolužáka šikanují jenom proto, že je špatně slyší, proto, že je jiný, slabší než oni. Kryšpín nevydrží a utíká před nimi při pobytu na škole v přírodě. Napínavé pátrání, při kterém jde chlapci o život, nenechá posluchače bez odezvy a sami odsuzují šikanování. V následující prezentaci se děti seznámí se širokou tvorbou spisovatelky Ivony Březinové a nakonec si vyrobí kruh přátelství.

Dílnička o slušném chování pro předškoláčky i žáky 1.- 2. tříd s názvem Neotesánek je u nás už evergreenem a školy o ni mají stále zájem.  Východiskem je stejnojmenná knížka Ivony Březinové, která přibližuje etiketu dětem humorným způsobem. Děti jsou rozděleny do dvou družstev a správnými odpověďmi se snaží otesat svého Neotesánka. Nakonec si i ony vyrobí svého Neotesánka, který jim bude připomínat, jak se v různých situacích správně chovat.

   
V literárně-výtvarné dílničce o přátelství se děti seznámily s knížkou spisovatelky Martiny Drijverové Sísa Kyselá, která pojednává o soupeřivém vztahu dvou spolužáků Jeníka Placky a Sísy Kyselé, který se zcela nečekaně mění v přátelství. Na tomto základě jsme rozvinuli další povídání o mezilidských vztazích, ale i o nástrahách virtuálního přátelství. Děti si uvědomily, že období prázdnin přímo vybízí k navazování nových přátelství. Nakonec si žáci vyrobili srdíčko přátelství, které mohli darovat někomu blízkému.