Vánoční vzpomínání na DPS - Městská knihovna Moravský Krumlov

V pondělí 11. prosince se na Domě s pečovatelskou službou konala vánoční besídka pro seniory. Připravila ji Městská knihovna Moravský Krumlov ve spolupráci se ZŠ Klášterní a SOŠ. Pracovnice knihovny přišly zpříjemnit předvánoční čas klientům, kteří by se jen těžko dostávali za programem přímo do knihovny. Již tradičně zazpíval hudební soubor Sboreček pod vedením p. učitelky Havlišové a poprvé vystoupil taneční soubor pod vedením paní učitelky Jany Novákové . Žáci ze ZŠ Klášterní svými básněmi, tancem a koledami rozzářili oči všech návštěvníků. Pracovnice knihovny obohatily vystoupení četbou z knih. Vybraly zamyšlení z knížky Bruna Ferrera Vánoční příběhy pro potěchu duše, dále se návštěvníci dozvěděli 10 zajímavostí o Vánocích nebo si poslechli pohádku Josefa Čapka O Vánocích, které nechtěly být. Společně rozluštili nejen vánoční kvíz, ale následovalo i společné zpívání koled. Předvánoční atmosféru umocnilo i malé pohoštění - vánoční cukroví, které připravila děvčata ze SOŠ a dárečky, které vyrobili žáci ze ZŠ Klášterní pod vedením p. vychovatelky Hradcové. Poděkování patří všem, kteří si v této uspěchané době udělali čas a zpestřili si tak adventní dobu.
Za MěK Martina Nováková

   

Den otevřených dveří TyfloCentra v Městské knihovny Moravský Krumlov

Dne 3. listopadu proběhl v moravskokrumlovské knihovně již podesáté Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých. Každou celou hodinu přicházeli vyučující s dětmi z místních škol na výukový program o nevidomých lidech v naší společnosti. Díky zajímavému vyprávění sociální pracovnice TyfloCentra Znojmo paní Evy Pexové si děti mohly uvědomit, jak je těžké žít se ztrátou zraku. Naštěstí však existují pomůcky, které nevidomým usnadňují život. Je to samozřejmě bílá hůl, která je prodlouženou rukou postiženého a pomáhá mu k orientaci při chůzi. Velkým pomocníkem jsou vodící psi. Děti se dozvěděly, že výcvik takového pejska trvá 2 roky a stojí kolem 250 tisíc, což je téměř cena auta. Stát však postiženým lidem připívá na jeho koupi 90 procenty, takže sami zaplatí asi 25 tisíc korun. I tak je to dost. Paní Pexová vyprávěla, jak se nevidomé děti učí pomocí různých hmatových her trénovat hmat, aby byly schopné číst a psát Braillovo písmo. Kromě hmatu jim pomáhají při orientaci i další smysly – sluch a čich, které jsou každodenním požíváním mnohem více rozvinuté než u ostatních lidí. Přesto však nevidomí lidé potřebují řadu dalších pomůcek, které jim pomůžou nahradit zrak, třeba hmatové hodinky, budík nebo hladinka - ta upozorní člověka při nalévání nápoje do hrnečku, že už je plný. Zajímavou a přínosnou pomůckou pro ně je také malá vysílačka, která jim řekne například na tramvajové zastávce číslo tramvaje a kam jede a zároveň upozorní řidiče tramvaje, že nastupuje handicapovaný člověk. Také u pošty, úřadu apod. informuje člověka, před jakým úřadem je a jak se dostane na určité oddělení. Samozřejmě tyto budovy musí být vybaveny speciálními hlásiči, které odpoví na signál z vysílačky nevidomého. V současné době nevidícím velmi pomáhají speciální ozvučené mobily a počítače. Proto i nevidomí mohou pracovat jako programátoři, dále vykonávají povolání, ve kterých uplatní svůj rozvinutý sluch a hmat, například jako učitelé na hudebních školách, v keramických dílnách, mohou třeba plést košíky nebo se stát maséry. Důležitou informací bylo, co dělat, když potkáme nevidomého. Dozvěděli jsme se, že ne každý potřebuje a chce pomoc, a proto není vhodné mu ji vnucovat. Spíš je lepší se ho lehce dotknout na ruce, aby věděl, že mluvíme k němu, a zeptat se, zda mu můžeme nějak pomoci. Pokud by chtěl, abychom ho třeba převedli přes silnici, nabídneme mu rámě, aby se nás mohl chytit, a jdeme o půl kroku volně před ním.
Další část přednášky byla zaměřená prakticky, všechny předvedené pomůcky - šachy, Člověče nezlob se, Pichtův psací stroj, hmatové omalovánky a kalendáře, knihy v Braillově písmu atd. si žáci mohli prohlédnout, osahat a vyzkoušet. Paní Pexová měla připravený i čichový test. Ve skleničkách byly aromatické suroviny, jako káva, ocet, mýdlo, čokoláda… a děti je se zakrytýma očima podle čichu poznávaly. Na závěr si všichni vyzkoušeli chůzi s bílou holí, a to jak v roli nevidomého, tak v roli průvodce.
Celkem se tohoto Dne nevidomých zúčastnilo 98 žáků z šesti tříd moravskokrumlovských škol. Přišli i někteří zájemci z řad občanů. Za tuto přínosnou akci paní Evě Pexové a její pomocnici Lence Šlahorové velmi děkujeme.
Za Měk Radmila Dvořáková

   

Život s vášní a čokoládou - Městská knihovna Moravský Krumlov

"Po kousku čokolády odpustíme cokoliv. Jen si pak neodpustíme ten další." S tímto citátem neznámého autora se zajisté ztotožnilo nemalé procento návštěvníků přednášky Ing. Marcely Krčálové s názvem Život s vášní a čokoládou, která se uskutečnila 27. listopadu v rámci předvánoční Literární kavárny Městské knihovny.
Z "čokoládových dějin" stojí za zmínku používání kakaových nápojů při náboženských rituálech nebo  využití samotných bobů jakožto historického platidla. Nedílnou součástí přednášky byla i degustace kakaových bobů a následně i samotné čokolády, během které bylo poodhaleno tajemství výroby kvalitní čokolády. Veškerá přítomná čokoláda pocházela z dílny firmy Jordi's, fungující v Hradci Králové od roku 2010. Tato čokoládovna sbírá ocenění i na světových soutěžích. Samotná degustace zahrnovala bílou, mléčnou i hořkou čokoládu s obsahem např. vanilky, pepře, skořice či dokonce kozího mléka. Po přednášce byl zahájen prodej produktů značky Jordi's, jenž probíhal ruku v ruce s citátem z úvodu tohoto článku.
Velký dík tedy patří přednášející Marcele Krčálové, která předala mnoho nových informací ze světa čokolády. Stejně tak se sluší a  patří poděkovat i organizátorkám Literární kavárny a všem zúčastněným popřát čokoládové Vánoce.

Sandra Ohlídalová, studentka VOŠ Brno – obor informační služby a knihovnictví

 

Exkurze ZŠ 2. stupně do Městské knihovny Moravský Krumlov

Týden knihoven byl zakončen v pátek 13. října exkurzemi škol. Toho využila paní učitelka Švédová a Žáková a 52 žáků šestých tříd Základní školy Klášterní se přišlo podívat do městské knihovny. Byli to převážně žáci dojíždějící z okolních obcí, kteří moravskokrumlovskou knihovnu navštívili poprvé. Seznámili se nejen s pravidly registrace, s výpůjčním řádem a se všemi odděleními knihovny, ale hlavně s orientací v oddělení pro mládež a s vyhledáváním knih v on-line katalogu. Pro žáky byly připraveny knihy a časopisy pro náctileté, o které byl samozřejmě největší zájem. Dozvěděli se také o celoroční čtenářské soutěži nazvané Lovci perel, jejíž 2. ročník začne od 1. listopadu a již několik žáků se chystá zapojit a získávat perly za přečtení knih tzv. perlorodek a za správně zodpovězené otázky. Přihlásili se i ti, kteří se zúčastnili prvního ročníku soutěže Lovci a perel a těší se na říjnové vyhodnocení a na odměny za to, že čtou.
Za MěK Martina Nováková

   

Exkurze ZŠ 1. stupně do Městské knihovny Moravský Krumlov

Exkurze ZŠ 1. stupně do Městské knihovny Moravský Krumlov

V pátek 13. října se uskutečnily exkurze základních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů. Využily toho i ZŠ z přilehlých obcí a přijely se do knihovny s žáky I. stupně podívat. Např. paní ředitelka ZŠ v Dolních Dubňanech  byla mile překvapena, když zjistila, kolik žáků jejich školy je přihlášeno ve čtenářské soutěži Lovci perel a kolik knih žáci museli přečíst Ostatní žáci se seznámili  s pravidly registrace a dozvěděli se, jak vlastně mají vyhledávat knihy na regálech. Někteří vyluštili obrovskou tajenku nebo si zahráli Člověče, nezlob se na hracím koberci. Většina žáků si hned po zaregistrování vybrala knihy domů.
Za MěK Martina Nováková

 

Vyhodnocení čtenářské soutěže Lovci perel v Městské knihovně Moravský Krumlov

V pondělí 23. října proběhlo v Městské knihovně Moravský Krumlov vyhodnocení čtenářské soutěže Lovci perel. Do soutěže, která trvala od listopadu 2016 do září 2017, se přihlásilo 83 dětí, které byly rozděleny na 3 věkové kategorie. Pro lovce bylo nachystáno téměř 600 knih tzv. perlorodek, ve kterých byly pracovní listy s otázkami. Soutěžící měl možnost získat za každou přečtenou knihu (perlorodku) a za správně zodpovězené otázky 1-2 perly. Na nástěnce u výpůjčního pultu byly perličky vystaveny, a tak měl každý soutěžící přehled, kolik jich v průběhu soutěže získává, celkem se rozdalo 1502 perel. Všichni zúčastnění obdrželi diplom a sladkou odměnu, ti s více jak 20 perličkami i bonus - časopis Čtyřlístek a ti nejlepší dort, knihu, hry, fixy a volné vstupy na koupaliště i na výstavu Lega. Poděkování patří těmto sponzorům, firmám: Papírnictví Jašovi s.r.o., Pekárna Ivanka, Ráj dětí Ukropová, Město Moravský Krumlov za poskytnuté dary.

Seznam vyhodnocených:

I. kategorie MŠ a 1. třída: 12 soutěžících
1. místo Jiří Fiala Jiří, 2. místo Lucie Nováková, 3. místo Antonín Fukal

II. kategorie 2.-5. třída:: 58 soutěžících
1. místo Adéla Fialová, 2. místo Lucie Třetinová, 3. místo Tereza Hermanová, 4. místo Jolana Fialová, 5. místo Jana Stodůlková

III. kategorie 6.- 9. třída: 13 soutěžících
1..místo Matěj Chára, 2. místo Julie Bauerová, 3. místo Nathaly Gabrhelová           
Od listopadu začíná 2. ročník této čtenářské soutěže, přijďte se přihlásit, rádi vás uvidíme.

Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková


Literární kavárna o Mozartovi v Městské knihovně v Moravském Krumlově

Začátky měsíce října a března jsou pro mě již tradičně spojeny s akcí Městské knihovny v Moravském Krumlově s názvem Literární kavárna. Tentokrát proběhla v pořadí již 47. s poetickým názvem „Zámek pro houslový klíč.“ Vznosný název byl naprosto přiměřen tématu, setkání se totiž netýkalo nikoho jiného než famózního hudebního skladatele W. A. Mozarta. Paní Mgr. Eva Kopčilová nám přiblížila inspirativní, leč pouze krátký život tohoto génia, jeho umělecký i osobní život i jeho naprosto fenomenální hudební paměť. Nechyběly ani, pro publikum velice zajímavé, přiložené fotografie ze života Mozarta a také krátká ukázka jeho mistrné tvorby. Literární kavárna je pro mě spjata s velice příjemně stráveným odpolednem v městské knihovně u kávy či čaje.  Snad ani nemusím dodávat, že mu nechybí úžasná atmosféra, kterou setkání bezesporu dodává již mnoho let úžasná vypravěčka paní Mgr. Eva Kopčilová. Velice obdivuji její precizní přípravu na každou kavárnu, a také stále neutuchající chuť nám neustále předávat informace o inspirativních osobnostech či umělcích. Myslím však, že většina z nás si nepřeje nic jiného, než aby Literární kavárny pokračovaly a již teď se řada z nás opět těší na březen!
Bc. Iveta Procházková


   

Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou o Květušce v Městské knihovně Moravský Krumlov

V úterý 10. října 2017 navštívila knihovnu paní spisovatelka Jitka Vítová se svými příběhy O Květušce a Tesaříkovi. Je to příběh o holčičce, která se zmenší a dostane se do hmyzí říše. Najde si tam kamaráda tesaříka a zažívají různá dobrodružství. Další knihy paní spisovatelky pojednávají o zvířátkách z lesa. Najdeme tam příběhy o lišce, kocourkovi, a seznámíme se se třemi kamarády, Ušáčkem, Rochátkem a Bodlinkou. Děti měly díky besedě možnost zjistit něco nového o hmyzu, například, že pavouk dokáže být hodný a z tesaříka se může stát dobrý kamarád. Paní spisovatelka měla pro děti nachystané různé úkoly, při kterých se pracovalo s knihou. Byl to opravdu zajímavý a pěkný nápad. Všichni se zapojili, nadšeně odpovídali a plnili úkoly a i já jsem občas měla chuť zvednout ruku a odpovědět. Jedním z úkolů například bylo uhádnout, které zvířátko je na obrázku, jestli je to hmyz nebo ne. Beseda byla také o tom, jak vzniká knížka, kdo všechno pomáhá ji vytvářet, jak vypadají desky knihy, než je hotová, nebo kdo je to nakladatel a ilustrátor. Děti odcházely nadšené z knihovny a některé z nich si hned chtěly půjčit knihu O Květušce a tesaříkovi, kterou paní Vítová napsala. Beseda měla rozhodně velký úspěch.

Anna Říhová, studentka 4. roč. Střední knihovnické školy Brno

Dobrý den, ráda bych vám poděkovala za krásnou besedu s paní spisovatelkou Jitkou Vítovou. 'Velice děti zaujala a bylo nám u vás v knihovně moc dobře. Prvňáčci ZŠ Ivančická

   

Den otevřených dveří v Městské knihovně Moravský Krumlov

V rámci říjnového Týdne knihoven proběhl v Městské knihovně Moravský Krumlov ve středu 11. října Den otevřených dveří. Tento den byl opět rekordním dnem v počtu nových čtenářů. Knihovnu si prohlédlo 150 návštěvníků a zaregistrovalo se 41 nových čtenářů, z toho 15 dětí. Všechna oddělení knihovny se oblékla „do podzimního“ a v dětském oddělení byla pro děti nainstalována velká tajenka. Na luštitele se správnými odpověďmi čekala sladká odměna. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaní čtenáři - někteří využili prominutí poplatků za rezervace knih a případné upomínky, jiní si prohlédli kroniky knihovny a zjistili, jak ten čas letí.
Za MěK Martina Nováková

   

Beseda o osudu ležáckých dětí pro studenty v Městské knihovně Moravský Krumlov

Dne 12. října 2017 nás navštívila paní Jarmila Doležalová ml., přednášela studentům středních škol na téma vypálení obce Ležáky a o její mamince, která se v Ležákách narodila a přežila druhou světovou válku. Součástí besedy byla i prezentace, ve které byly fotografie Ležáků před válkou a po vypálení, fotografie její maminky. Dozvěděli jsme se také zajímavý příběh o životě její matky, kterou jako 2letou odvezli nacisté do Polska a poté do Německa do její nové rodiny. Její matka byla jedním ze 4 oficiálně poněmčených dětí. Měla i sestru, ale ta byla umístěna v jiné rodině. O tomto osudu a osudu dalších dětí a obyvatel Ležáků napsala matka s dcerou knihu, Osud jménem Ležáky. Paní Doležalová ml. nám z ní i část přečetla. A to zrovna část o tom, jak se její prababička dostala do Březinky. Studenti měli možnost ptát se na různé dotazy a rozhodně toho využili. Poznali další část smutných dějin naší země a také bezpráví jaké tu bylo. Beseda byla zajímavá a poutavá a rozhodně na ni jen tak nezapomeneme, což bychom ani neměli.

Anna Říhová, studentka Střední knihovnické školy Brno