Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA KULTURY ČR VISK A K21

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2018 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK:  http://visk.nkp.cz/

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,

VISK 3 - Informační centra knihoven,

VISK 5 – RETROKON,

VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,

VISK 7 – Kramerius,

VISK 8 – Informační zdroje,

Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky jsou ke stažení na adresách uvedených výše nebo na adrese:

Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana

https://www.mkcr.cz/

Bližší informace:

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9), Mgr. Zuzana Švastová, tel: 257 085 357 (VISK 3, K21), PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2017 !!!


Pozvánka na poradu knihovnic a knihovníků neprofesionálních knihoven 9. 10. 2017

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_neprofi_10_2017.pdf)Pozvánka[ ]193 kB

Soutěž Městská knihovna roku 2017

Městská knihovna Jevišovice postoupila do druhého kola soutěže Městská knihovna roku 2017. V rámci prvního kola se umístila na prvním místě v kategorii Města do 3000 obyvatel.

Více informací zde.

Foto ze semináře Design služeb pro každého (knihovníka) 15. 5. 2017

   

Foto z porady profesionálních knihoven 27.2.2017

Pozvánka na poradu knihovnic profesionálních knihoven 27. 2. 2017

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_profi_02_2017.pdf)Pozvánka[ ]195 kB