Nabídka služeb

Městská knihovna Znojmo je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi. Regionální funkce zahrnují níže uvedené služby, které poskytujeme všem knihovnám znojemského regionu řádně zaevidovaným na Ministerstvu kultury a které mají s Měk Znojmo podepsanou smlouvu o poskytování služeb.

Poskytované služby:

1. Poradenská a konzultační činnost

 • průběžné poskytování konzultací a rad knihovníkům a zřizovatelům knihoven
 • sledování legislativních změn v oboru
 • pomoc při zavádění výpočetní techniky
 • zpracování projektů pro grantové programy
 • zpracování plánů, koncepcí a rozborů knihovnictví v regionu

2. Statistika knihovnických činností

 • sběr dat, kontrola a součet dat, předání dat, analýza dat
 • metodická pomoc knihovnám

3. Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

 • odborné semináře na vybraná odborná témata
 • školení
 • koordinační porady

4. Tvorba výměnných fondů, oběh a distribuce

 • nákup a zpracování knih do výměnného fondu
 • tvorba souborů knih 
 • rozvoz souborů knih výměnného fondu na požádání

Knihy výměnného fondu můžete vyhledávat v ON-LINE katalogu naší knihovny, knihy výměnného fondu mají signaturu VF, ostatní patří do fondu Městské knihovny a lze je zapůjčit ostatním knihovnám pouze meziknihovní výpůjční službou. Z výměnného fondu si lze zapůjčit také audioknihy, hry a ozoboty.

Pravidla pro půjčování souborů výměnného fondu jsou obsažena v knihovním řádu.

5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

 • podle knihovního zákona je revize knihovního fondu knihovny s počtem svazků do 100 tisíc nutná jednou za pět let
 • regionální oddělení provádí pomoc při revizi v knihovně a v MěK Znojmo provede vyhodnocení a vyhotovení revizního protokolu s výsledky revize

6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce

 • pokud obec uvolní knihovně finanční prostředky na nákup knih, je možné nákup knih a jejich zpracování svěřit našemu oddělení – knihy, které předáme jsou pak připraveny k okamžitému půjčování

7. Servis výpočetní techniky

 • zahrnuje především údržbu a nastavení knihovních systémů Lanius a Clavius
 • pomoc při práci s PC