Dotační titul Obecní knihovny


Dotační titul Obecní knihovny byl letos otevřen dříve. Podávat žádosti tedy lze od 27. 11. 2023 do 8. 1. 2024.

Finanční i věcné podmínky zůstávají v intencích předchozích let:

- minimální výše podpory: 25 000 Kč, maximální výše 50 000 Kč

- maximální podíl dotace na uznatelných výdajích akce činí 50 %.

Uznatelné výdaje u dotačního titulu 5 (výdaje na vybavení knihoven):

i) počítačové vybavení,

ii) čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje,

iii) softwarové vybavení,

iv) mobiliář vnitřního vybavení – např. nábytek, koberce, regály aj.,

v) drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře).

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/21640-506-Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2024.aspx


Pokud byste chtěli s něčím pomoci, neváhejte se na nás obrátit.