Prosba o pomoc s vyplněním dotazníku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Chtěli bychom vás požádat o spolupráci a vyplnění dotazníku, který se zabývá tematikou profesního vyhoření. 

Velmi si vážíme práce, kterou každodenně přispíváte ke spokojenosti uživatelů vaší knihovny a k naplňování cílů a poslání knihoven. Vaše spokojenost je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšného fungování knihoven.

Knihovníci jsou v posledních letech nuceni čelit nejrůznějším změnám a výzvám, ať už na poli technologickém, legislativním, tlakům svých zřizovatelů a také zvyšujícím se nárokům uživatelů. Stejně jako v ostatních oborech se zvyšuje průměrný věk zaměstnanců knihoven a prodlužuje se aktivní pracovní život zaměstnanců. Výkon zaměstnání ve vyšším věku představuje pro pracovníky větší zátěž, ať už fyzickou či psychickou. V předchozím projektu ESF, na kterém spolupracoval SKIP ČR, bylo zjištěno, že významnou hrozbu pro knihovníky především ve službách, ale i ostatní knihovnické pozice, může představovat tzv. syndrom profesního vyhoření. Nový projekt proto bude zaměřen na zmapování této problematiky a především pak na prevenci syndromu vyhoření.

Předkládáme Vám dotazník, který má ambici zmapovat 8 oblastí možných zdrojů syndromu vyhoření, a které zároveň představují možné oblasti prevence. Rádi bychom Vás požádali, abyste dotazník vyplnili a pomohli nám tak získat relevantní údaje, které budeme moci využít při tvorbě návrhů na preventivní opatření.

Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 30. září 2019. Jeho vyplnění Vám zabere asi 15 minut. Dotazník je umístěn zde:

https://docs.google.com/forms/d/1kOqQXHUXnd6RwtFFXkqmOo1l1dGIQ9uJeJBsVD1ipFA/edit

Věříme, že využijete příležitost vyjádřit svůj názor otevřeně a upřímně a že se průzkumu zúčastníte v hojném počtu, což přispěje k průkaznosti výsledků a váze případných konkrétních doporučení.

O výsledcích průzkumu Vás budeme informovat v závěru roku.

Děkujeme Vám za spolupráci, ochotu a odvahu podělit se o své názory!

Mgr. Vladana Pillerová, Ing. Dana Smetanová, Mgr. et Ing. Soňa Plháková – psycholožka.