Kurz Knihovník v knihovně pro děti - 2019


Knihovna Jiřího Mahena nabízí poslední volná místa v rekvalifikačním kurzu Knihovník v knihovně pro děti, termín zahájení od 9. 9. 2019. Kurz bude probíhat po dobu cca 12 týdnů v e-learningovém kurzu doprovázeném 8 prezenčními dny plnými přednášek, praktických cvičení, výukových simulací apod. Úspěšní účastníci kurzu získají Potvrzení o absolvování. Kurz zároveň slouží jako příprava pro vykonání zkoušky dle NSK. Zájemci tak mohou po skončení kurzu složit zkoušku a získat Osvědčení o získání profesní kvalifikace.
Cena za kurz je 1000,- Kč (kurz bude finančně podpořen MK ČR z programu VISK2). Cena za zkoušku, ke které se úspěšní absolventi kurzu hlásí zvlášť, je 1 500,- Kč.
Další podrobné informace - termíny pro přihlášení a přihlášku ke stažení naleznete na https://www.kjm.cz/knihovnicinsk.