Knihovnické kurzy dle NSK a kurz digitalizace v MZK v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně nabízí volná místa v kurzech:

Referenční knihovník a Knihovník v přímých službách
- termín konání: 2. září až 31. prosince 2019
Kurzy obsahově vychází z Národní soustavy kvalifikací a jsou ideální přípravou k získání zkoušky z daných typových pozic profese "Knihovník/knihovnice". Důraz je kladen na praktické procvičení dovedností.
Přihlášky a další informace najdete zde:
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/knihovnicke-kurzy-zkousky-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 je pro rok 2019 cena těchto kurzů 1.000,-.
Cena zkoušky (ke které se uchazeči hlásí zvlášť) je u úspěšných absolventů těchto kurzů 1.500,-.

Současně nabízíme také volná místa do e-learningového kurzu Digitalizace v knihovnách.
Tento kurz je zdarma a více informací a kontakt pro přihlášení najdete
zde: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach