Malé regionální projekty SKIP Velká Morava

Již 6. rokem vyhlašuje SKIP Velká Morava podporu malým regionálním projektům s cílem podpořit zejména v menších knihovnách komunitní aktivity zaměřené na propagaci čtení a podporu čtenářství.

Podpořeny budou projekty komunitního charakteru v souladu s jedním z cílů Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 až 2020, budovat knihovny jako "otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra".

Žadateli mohou být:

- zřizovatelé knihoven evidovaných v databázi Ministerstva kultury ČR

- institucionální členové SKIP Velká Morava

- knihovny s úvazkem do 1,0

Formulář pro žadatele včetně dalších informací najdou zájemci na webové stránce SKIP Velká Morava:

https://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/aktivity.html

Termín pro podávání žádostí je do 30. dubna 2019.