Rada Jihomoravského kraje schválila dotace pro rok 2019


Také pro letošní rok schválila Rada Jihomoravského kraje finanční prostředky na podporu obecních knihoven do

3 000 obyvatel:
 
Řada knihoven v našem regionu byla díky této dotaci úspěšně rekonstruována a dovybavena.

Podmínky pro poskytnutí dotačního titulu posíláme v příloze, podklady pro žadatele jsou dostupné pod tímto odkazem dole na stránce (včetně podmínek v příloze):

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/6733-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2019.aspx

Žádosti bude možné podávat v termínu od 14. února do 1. března 2019.

Stejně jako v loňském roce bude možné žádat o náklady na

- počítačové vybavení,

- čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje,

- softwarové vybavení,

- mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály,

- drobné stavební úpravy (neinvestičního charakteru pouze v kombinaci s pořízením inventáře).

Orientační finanční limit stanovený pro tento DT v letošním roce je 3 mil. Kč.

Pro případné konzultace můžete kontaktovat Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven:

https://www.mzk.cz/pro-knihovny/metodicke-centrum-pro-vystavbu-rekonstrukci-knihoven