Vyhlášení dalšího ročníku projektu S knížkou do života

Bookstart


SKIP ČR vyhlašuje další ročník projektu S knížkou do života http://www.sknizkoudozivota.cz/, do kterého se v ročníku 2017/2018 zapojilo
120 knihoven.

Vzhledem k tomu, že v ročníku 2018/2019 nebude poskytování dárkových setů vázáno na sponzorskou podporu, může si potřebný počet dárkových setů pro rodiče a jejich právě narozené děti objednat každá knihovna nebo její zřizovatel a to za cenu 80 Kč /set včetně DPH (při předpokládaném objemu 20 tis. objednaných setů). Cena zahrnuje: dárkový set složený ze skládačky pro dítě, metodického textu pro rodiče, tištěného seznamu doporučené četby pro společné čtení, pevné obálky a audioknihy (tuto sponzorsky dodává Audiotéka), včetně balného a nákladů na dopravu.

Zájemci najdou registrační formulář na webu projektu http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/ .

Vyplněním formuláře a jeho odesláním souhlasí knihovna s podmínkami projektu, které najde na http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny__trashed/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti/minky-ucasti/.

Po odeslání objednávkového formuláře bude objednávka potvrzena na uvedené kontaktní maily. Objednateli (knihovně / zřizovateli) bude vzápětí odeslána zálohová faktura s 30 denní splatností (toto opatření je nutné z důvodu nedostatku finanční hotovosti potřebné na zaplacení tisků a expedice).

Objednání je možné do 30. července 2018. Poté budou objednávky sečteny, proveden výběr tiskárny způsobem veřejné zakázky, sety budou vytištěny, zkompletovány a do konce roku 2018 doručeny do knihoven. Knihovny by měly sety předat rodičům a jejich dětem v průběhu roku 2019 při různých příležitostech, jako je vítání občánků, slavnostní předávání v knihovně.

Zároveň by měly během roku připravit setkání a programy pro tuto skupinu uživatelů v souladu s podmínkami programu S knížkou do života.

Těšíme se, že v řadě knihoven aktivity spojené s projektem rozšířily nabídku služeb. Naším přáním a ambicí je dalším vzděláváním, vyhledáváním příkladů dobré praxe a jejich zveřejňováním na webu projektu S knížkou do života nebo facebooku projektu, pomoci knihovnám přivést další generaci dětí ke čtení a to prostřednictvím společného čtení rodičů a jejich dětí a řízených aktivit pro rodiče a děti přímo v knihovnách.