Knihovny jsou od 22. 10. 2020 uzavřeny


Podle rozhodnutí vlády mají být knihovny od 22. 10. 2020 uzavřeny. Plné znění všech nařízení najdete na

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21--rijna-2020-184363/

Doporučujeme si také pečlivě přečíst „Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob“  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf

Doporučujeme, pokud uvažujete o nějakých experimentálních službách s dodáváním knih, abyste své záměry vždy konzultovali se svým zřizovatelem a ještě lépe s místně příslušným hygienikem a získali od nich souhlas.

Na závěr zdůrazňujeme: hlavním smyslem všech opatření je omezení pohybu a vzájemných kontaktů.