Covid opatření - od 5. 10. - 18. 10. 2020


Na základě usnesení  vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 je na "naše" aktivity, tj. neškolské vzdělávání dospělých nahlíženo jako na "aktivity hromadné", které mohou být realizovány uvnitř uzavřených prostor max. do 10 osob a venku max. do 20 osob, včetně dalších opatření v rámci 3R.

Doplnění:
a) Max. uvedený počet osob je celkový - tj. včetně lektora
b) Realizaci akcí ve vnitřních prostorách s počtem osob vyšším než 10  lze zajistit rozdělením, např. 15 členné skupiny v oddělených místnostech, s tím, že by se členové skupin neměli společně potkat, což v důsledku znamená tedy také 2 lektory....

Nikde není přesně definováno, za jakých podmínek mohu probíhat školské vzdělávací akce v knihovně pro děti. Při respektování funkčních požadavků může být školní výuka i v knihovně. Záleží na každé škole, jak to pojme. Důlěžitá je komunikace hlavně se školou a také se zřizovatelem.