Dotace JMK


Jihomoravský kraj opět vyhlásil dotační program na rozvoj obecních knihoven v obcích do 3000 obyvatel DT 5 – Obecní knihovny https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7474-506-Dotacni+program+Podpora+rozvoje+venkova+v+Jihomoravskem+kraji+pro+rok+2020.aspx. Řada knihoven v našem regionu opakovaně využila možnosti čerpání financí z tohoto programu. Podařilo se je díky tomu rekonstruovat, vybavit novou výpočetní technikou, prezentačními zařízeními či nábytkem. Mnohdy se již nejedná jen o knihovny, ale o komunitní centra pořádající řadu aktivit, umožňující setkávání jednotlivců i skupin, propojující obyvatele obcí, při zachování kvalitních knihovnicko-informačních služeb. Dotační program DT 5 má výjimku a společně s ním si můžete žádat také o další dotaci určenou pro obce viz podmínky bod č. 7.3. Minimální požadovaná částka činí 25 000,- Kč, maximální 50 000,- Kč. Spoluúčast žadatele činí 50 %. Žádosti lze podávat ve lhůtě od 14. 2. do 28. 2. 2020.
V rámci tohoto programu můžete žádat na:
  • výpočetní techniku,
  • čtečky, tiskárny, skenery, promítací zařízení, rozmnožovací stroje,
  • softwarové vybavení,
  • mobiliář vnitřního vybavení – nábytek, koberce, regály, osvětlení, zastínění,
  • drobné stavební úpravy,
  • technické a programové vybavení na podporu polytechnického vzdělávání v knihovnách (ozoboti, digitální tiskárny, elektronické stavebnice, elektro laboratoře, interaktivní knihy),
  • digitalizace historických obecních podkladů (staré kroniky, mapy apod)
Pokud budete dotaci podávat na výstavbu či rekonstrukci, můžete se obrátit na Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven při MZK https://mcvrk.mzk.cz/.
Budete-li potřebovat konzultaci, případně pomoc s vyplněním žádosti, kontaktujte regionální oddělení.