Webový systém TRITIUS


Městská knihovna Znojmo připravuje přechod na nový webový systém Tritius. Protože se tímto přechodem současně "vypne" dosud používaný systém Clavius a skončí platnost jeho licence, musí na nový systém současně přejít i obecní knihovny ve znojemském regionu, které používají systém Clavius REKS.
K "ostrému" přechodu mezi oběma systémy tedy dojde 4. října 2021, samozřejmě mohou nastat různé komplikace. V tento den však bude stávající systém nefunkční. Knihovníci do něj nebudou moci vstoupit. Nebude funkční ani webový katalog.
Následně po zprovoznění nového systému Tritius budou knihovníci osloveni a budou jim předána přihlašovací hesla. Jednorázové školení všech knihovníků proběhne již 20. 9. 2021 od 9hod. a bude trvat maximálně 4 hod.
V prvních dnech po instalaci systému budou pracovníci městské knihovny připraveni svým kolegům v obcích pomoci řešit případné potíže.

Prosíme, abyste respektovali a dodržovali všechna protiepidemická opatření.