Pro knihovny

V této sekci Vás budeme informovat o aktualitách a novinkách z oboru.

 
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Vyjezdni_pozvanka.doc)Pozvánka[ ]114 kB
 
 
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Standard_prezentace.ppt)Standard_prezentace.ppt[ ]287 kB
Stáhnout tento soubor (zapis_z_porady03_2015_profi.doc)Zápis[ ]108 kB
 
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada_profi02_2015.doc)Porada_profi02_2015.doc[Porada]68 kB
 
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (DVK2015_2016_Silny.pdf)Deník knihovny - silný[ ]4825 kB
Stáhnout tento soubor (DVK2015_2016_Tenký.pdf)Deník knihovny - tenký[ ]2962 kB

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby - územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.

JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.

 

 
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zápis_profi_15.12.2014.doc)Zápis[ ]98 kB
 Termín odevzdání ročního výkazu je do pátku 23. 1. 2015 !
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Dodatek2012.pdf)Dodatek2012.pdf[ ]153 kB
Stáhnout tento soubor (Roční výkaz2014.doc)Roční výkaz2014.doc[ ]354 kB
Stáhnout tento soubor (Roční výkaz2014.pdf)Roční výkaz2014.pdf[ ]193 kB
 
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Porada profi_12_2014.doc)Pozvánka[ ]71 kB
 
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Zápis ze semináře_24.11.2014.doc)Zápis[ ]108 kB