Knihovnické ocenění letos putovalo do Pavlic

V úterý 21. listopadu 2017 proběhlo v Moravské zemské knihovně v Brně již tradiční Slavnostní setkání knihoven a zastupitelů obcí Jihomoravského kraje.  V letošním roce byly oceňovány neprofesionální knihovny za přínos v oboru, nadstandardní služby uživatelům, rekonstrukce knihoven apod. 

Za znojemský okres byla ředitelkou Městské knihovny Znojmo Věrou Maškovou a vedoucí  Regionálního oddělení Mgr. Janou Sikorovou navržena Obecní knihovna v Pavlicích. Nominována byla za proměnu, kterou za poslední roky díky paní knihovnici Ing. Janě Nachtneblové a podpoře zřizovatele prošla. Nejen, co se týká interiéru, ale také chodu knihovny a jejích aktivit. Knihovna se nachází v obci se 467 obyvateli.

Knihovnice paní Ing. Jana Nachtneblová působí v knihovně od 1. 7. 2011. V roce 2012 byla knihovna zapojena do regionálního systému REKS a automatizována. Její fond zaznamenal výraznější aktualizaci a obnovu. Uživatelé se tak mohou těšit z bohaté nabídky literatury různých žánrů. Pravidelně také dochází  k obměně knih z výměnného fondu MěK Znojmo.

Ve spolupráci s místní základní školou se každoročně zapojují do Noci s Andersenem. Minimálně 1x ročně v knihovně probíhají tematické kreativní dílničky. Vloni byla knihovna zapojena do regionálního projektu „S mou knihovnou tam a sem projdeme se pravěkem“ a vyhlásila také nejlepší čtenářskou babičku, kterou se stala paní Vilma Březinová.  Děti v otvírací době mohou hrát i různé stolní hry. Kromě místní Základní školy, spolupracuje knihovna s Mateřskou školou, v jejíž budově sídlí.

V roce 2016 došlo k novému nátěru regálů a kovových částí stolů a židlí. V letošním roce byla knihovna vymalována a nově natřeny vchodové dveře.

 Ocenění spolu s knihovnicí převzal starosta obce Ing. Pavel Nechvátal.

Knihovnické ocenění letos putovalo do Pavlic