Evidence knihoven

Knihovna, která chce využívat služby regionálního oddělení Měk Znojmo musí být řádně zaevidovaná na Ministerstvu kultury. Tato povinnost je dána knihovním zákonem (zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb). K evidenci je nutné:

  • vyplnit žádost
  • vypracovat nebo aktualizovat Knihovní řád
  • vypracovat nebo aktualizovat Zřizovací listinu (Statut) knihovny
  • vzorové dokumenty naleznete také na stránkách Národní knihovny

Dalším nezbytným dokladem, který musí knihovna požadující naše služby mít, je smlouva o spolupráci uzavřená mezi Měk Znojmo a příslušnou obcí.