Chcete i vy, zde mít své dílo?

Napište, nakreslete a doneste nebo pošlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dobré nápady a ostrou tužku,
Přeje knihovnice z vršku.

Vyzvednutí příspěvků z literární soutěže

Své příspěvky z literární soutěže si můžete vyzvednout v odpoledních hodinách  od 15. 4. 2010.

Básničky a povídky píše 150 autorů

Svou tvorbu do pátého ročníku literární soutěže Autorské čtení přihlásilo sto padesát žáků a studentů deseti základních a středních škol ze Znojma, z Prosiměřic i jihočeského Písku. Porota složená z pracovníků znojemské Městské knihovny, která soutěž pořádala, vybrala nejlepší práce z oboru poezie a prózy a udělila jim ceny a čestná uznání.

První místo v první kategorii žáků druhých až čtvrtých tříd za básničku Hodiny získala Daniela Reiterová, druhé místo obsadila Eliška Pelikánová za Kočku Vločku, třetí byla báseň Kryštofa Juránka za báseň  Proč, se pořád, musím učit? Všichni jsou ze ZŠ Jubilejní park. Stejně tak Vojtěch Poláček, který dostal první cenu, za povídku Fantastický sen. Druhá cena připadla Janě Bořilové ze ZŠ Prokopa Diviše Přímětice za Dobrodružství kočičky Micky. Školačka je nejen autorkou, ale také ilustrátorkou knihy. Příběh rokerky Natálie Svobodové ze ZŠ náměstí Republiky, porota ocenila třetím místem.


Pohled do sálu knihovny při předávání ocenění

V druhé kategorii - školáků pátých a šestých tříd, se porotě nejvíce líbila básnička Veselé číslice Kateřiny Matulové ze ZŠ Prokopa Diviše Přímětice, další ceny za poezii neudělila. Zato vybrala dvě prózy, které se umístily jako třetí -  Hororovou atrakci Veroniky Šteflové ze ZŠ Jubilejní park a práci Lucie Sitterové ze ZŠ Edvarda Beneše v Písku. Druhé místo obsadila Tereza Vlčková ze ZŠ náměstí Republiky s románem Princezna Bella a první v této věkové kategorii byla Tereza Meiringerová ze ZŠ Jubilejní park za povídku věnovanou humanitární organizaci Adra. Za Lexikon elektronických skřítků, velký ilustrovaný sešit plný pohádkových postaviček si čestné uznání odnesla pátá B. ZŠ Jubilejní park.

Nejpočetněji byla zastoupena třetí kategorie osmých až devátých tříd. Letos se sešlo 68 příspěvků - 29 básní a 39 próz. První byla báseň Paní Konečná Hany Uhlířové ze ZŠ JUDr. Josefa Mareše, jako druhá se umístila báseň Život a smrt Simony Bužíkové, ze ZŠ Prokopa Diviše Přímětice, třetí místo připadlo Anitě Waldové ze ZŠ JUDr. Josefa Mareše za báseň Desatero. V kategorii próza je umístění následující: První je Kryštof Vyskočil za povídku Jak jsem porušil zákon, ze ZŠ Prokopa Diviše Přímětice, druhá je Monika Musilová ze ZŠ Prosiměřice, za Ráno, třetí místo obsadil Ondřej Zoufalý ze ZŠ JUDr. Josefa Mareše s Povídkou na P.

První místo ve čtvrté kategorii studentů učilišť a středních škol získali za poezii dva studenti - Hana Voříšková z Gymnázia Dr. Karla Polesného a Jan Smejkal ze Středního odborného učiliště a střední odborné školy Přímětická. Druhá byla Kristýna Klejdusová, studentka Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické za báseň Zahrada lží, třetí místo porota udělila Markétě Plíškové studentce SOU a SOŠ Přímětická  za báseň Temná noc. Studentka Do Thi Phuang Thry z Gymnázia a SOŠ pedagogické se s prózou Dnes spi sladce, umístila jako první. Tuto cenu získala i Lavička v parku Michaely Seiterové ze SOU a SOŠ Přímětická.  Druhým místem, ocenila porota Příběh počítače Jakuba Kňazovčíka ze stejné školy. Jako třetí se umístila povídka TY studentky Gymnázia Dr.Karla Polesného Hany Voříškové. Studentům a žákům předali diplomy a věcné ceny - hodinky a školní potřeby, člen Rady Města Znojma Jiří Kacetl a ředitelka Městské knihovny Věra Mašková. Knihovna vydá koncem školního roku všechny oceněné práce v literárním sborníku.

Přetisk z deníku  Znojemský týden č.14/2010 ze dne 29.3.2010.


24.března 2010
24.března 2010
24.března 2010

25.března 2010
25.března 2010
25.března 2010
25.března 2010

Výsledky 4. ročníku Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

Výsledky 4. ročníku Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol, který proběhl 25. března a 26. března 2009. Soutěž byla obeslána 115 pracemi.

1. kategorie

Poezie

1. místo Daniela Reiterová, ZŠ Václavské nám.,OP Jubilejní park
2. místo Lenka Hrušková, ZŠ Prosiměřice
3. místo Michaela Čiháčková, ZŠ nám. Republiky

Čestné uznání:
Karolína Buchtelová, ZŠ Prosiměřice
Kryštof Juránek a Vojtěch Poláček, ZŠ Václavské nám.,OP Jubilejní park

Próza
1. místo Jonáš Jordánek, ZŠ nám.Republiky
2. místo Eliška Pelikánová, ZŠ Václavské nám.,OP Jubilejní park
3. místo Julie Střihavková, ZŠ Václavské nám., OP Jubilejní park

2. kategorie

Poezie

1. místo Ilona Bařáková, ZŠ Prosiměřice
2. místo David Vodák, ZŠ Václavské nám.,OP Jubilejní park
3. místo Tereza Meiringerová, ZŠ Václavské nám., OP Jubilejní park

Čestné uznání:
Natálie Minaříková, ZŠ Pražská
Monika Semotamová, ZŠ Prosiměřice
Žáci 5.B. ZŠ Pražská

Próza
1. místo Marcela Stejskalová, ZŠ P. Diviše Přímětice
2. místo Tereza Meiringerová, ZŠ Václavské nám., OP Jubilejní park
3. místo Dita Komárková, ZŠ Pražská

Čestné uznání:
Ondřej Šrámek, ZŠ Pražská
Anežka Duchoňová, ZŠ Pražská
David Jordán, ZŠ Václavské nám.,OP Jubilejní park

3. kategorie

Poezie
1. místo Klára Ludvíková, ZŠ  JUDr. J. Mareše
2. místo Zuzana Váchová, ZŠ JUDr. J. Mareše
3. místo Zdeněk Pejchal, ZŠ P. Diviše Přímětice

Čestné uznání:
Andrea Bachmanová, ZŠ Mládeže
Karolína Hekrlová, ZŠ P. Diviše Přímětice
Kateřina Ferkovičová, ZŠ JUDr. J. Mareše
Anita Waldová, ZŠ JUDr. J. Mareše   

Próza
1. místo Klára Pelíšková, Gymnázium Dr. K. Polesného/víceleté gymnázium/
2. místo Kristýna Turanová, ZŠ Mládeže
2. místo Kateřina Stará, Kroužek kreativního psaní Písek
3. místo Anna Citterbergová, Gymnázium Dr. K. Polesného /víceleté gymnázium/
3. místo Klára Vajdíková, ZŠ Prosiměřice

Čestné uznání:
Tereza Debsová, ZŠ Mládeže
Kateřina Přibylová, ZŠ Mládeže
Kateřina Rédová, ZŠ Mládeže
 Lucie Rothová, ZŠ Mládeže
Klára Ludvíková, ZŠ JUDr. J. Mareše

4. kategorie

Poezie
1. místo Hana Voříšková, Gymnázium Dr. K. Polesného
2. místo Jan Smejkal, SOU a SOŠ, SČMSD Znojmo, s. r.o., Přímětická
3. místo Markéta Plíšková, SOU a SOŠ, SČMSD Znojmo, s. r.o., Přímětická

Próza
1. místo Monika Podzemská, SOU a SOŠ, SČMSD,Znojmo, s. r. o., Přímětická
2. místo Veronika Martínková, SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, s. r. o., Přímětická
3. místo Radek Bortlík, SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, s. r. o., Přímětická

Ceny do literární soutěže věnovala: Knihkupectví Comenius, Houdková, Press centrum.

Fotogalerie

Literární soutěž na téma "Cesta do světa"

Jihomoravský kraj vyhlašuje III. ročník (2008-2009) literární soutěže
SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY na téma "Cesta do světa".


Napište!
Přihlaste se!
Více se dozvíte a podrobné podmínky soutěže se zajímavými cenami najdete na:
www.muzeumbrnenska.cz
www.masaryk.info
www.kr-jihomoravsky.cz/informace

Podmínky poskytne i vedení školy nebo si je vyžádejte na adrese:
Památník písemnictví na Moravě,
Klášter 1,
Rajhrad, 664 61
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

N E Č E K E J T E  A  N A P I Š T E !

Sborník oceněných literárních prací z 3. ročníku Autorského čtení žáků ZŠ a studentů

Milí přátelé,
dostáváte do rukou sborník oceněných literárních prací z 3. ročníku Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol, které se konalo 26. března 2008 v Městské knihovně Znojmo. Soutěž byla obeslána 97 příspěvky.

Sborník 3. ročníku Autorského čtení ke stažení ve formátu pro MS Word - (213 kB)

Výsledky 3. ročníku Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

který proběhl 26. března 2008. Své literární příspěvky zaslali do soutěže žáci a studenti:

- ZŠ Prokopa Diviše Přímětice
- ZŠ JUDr. Josefa Mareše
- ZŠ Mládeže
- ZŠ náměstí Republiky
- ZŠ Václavské náměstí, odloučené pracoviště Jubilejní park
- Střední odborné učiliště a střední odborná škola Přímětická
- Gymnázium Dr. Karla Polesného
- Gymnázium a střední škola pedagogická
- Obchodní akademie Znojmo
- Biskupské gymnázium Brno

Sešlo se 97 prací a tak porota složená z odborných pracovnic knihovny měla plné ruce práce. A jak rozhodla?

Knihovna v roce 2030...

Výsledky miniankety

- nebude
- vidím to bleděLCD
- digitalizace knih
- kniha se stane vzácností, předmětem sběratelství
- budeme se na ní chodit dívat do muzea
- knihy nahradí počítače

Za 30 let bude čtení knih velmi ojedinělé. V budoucnu kniha, tak jak jí známe teď, už skoro existovat nebude. Tištěné slovo na papíře nahradí elektronická podoba knihy a možná i něco nového a dokonalejšího.
Na její historickou a uměleckou podobu  se budeme chodit dívat do muzeí. Jako dnes, kdy jsme nedávno obdivovali Ďáblovu bibli v Klementinu.
Ale určitě tady bude hrstka věrných fanoušků, kteří se nenechají odradit za žádnou cenu.

Budoucnost dětské knihovny

Přesně 17. prosince roku 2004 bylo otevřeno nové dětské oddělení. Čtenáři a příznivci dětské knihovny získali velké prostory a moderní vybavení. Ano – všechno tu bylo nové, kromě několika tisícovek knih a paní knihovnice. Za ty tři roky navštívilo knihovnu kolem 32. 366 čtenářů a bylo pro ně uskutečněno 528 besed, soutěží a větších akcí. Čtenáři se zde mohli potkat s knihomolskou, ježibabou, čarodějkou, polednicí, psem knihovníkem, skřítkem Pitrýskem… a prožít zde nezapomenutelné chvíle, přečíst řadu knih, navázat nová přátelství.

A co je čeká v budoucnu? Snad ještě několik desítek měsíců a v knihovně se starým nábytkem, počítači a knihami se objeví mladá, usměvavá, krásná, svěží, ochotná, milá a paní knihovnice, která naplní konečně heslo staré knihovnice  „S úsměvem jde všechno líp“.

3.ročník literární soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů

Autorské čtení
M ě s t s k á k n i h o v n a Z n o j m o
dětské oddělení

vyhlašuje

3.ročník literární soutěže

Autorské čtení žáků ZŠ a studentů
středních a učňovských škol

Podmínky soutěže:

Soutěžní práce budou rozděleny do 4 kategorií. Zvlášť se bude hodnotit poezie a próza.

1. kategorie - žáci 2. - 4. tříd
2. kategorie - žáci 5. - 6. tříd
3. kategorie - žáci 7. - 9. tříd
4. kategorie - studenti středních a učňovských škol

Soutěžní práce musí být označeny jménem, příjmením, školou, třídou. Přijímány budou v Městské knihovně ve Znojmě na všech odděleních a pobočkách do 29. února 2008. Slavnostní vyhodnocení proběhne v měsíci březnu.

Autoři nejlepších a nejzajímavějších prací budou odměněni, jejich práce vyjdou tiskem ve sborníku vybraných prací z literární soutěže a budou uveřejněny na webových stránkách knihovny.

Podkategorie

Strana 3 z 4