CS EN DE

Vyhlašujeme soutěž Jižní Morava čte 2022

Knihovna města Znojma vyhlašuje spolu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně
7. ročník literární, výtvarné a audiovizuální soutěže Jižní Morava čte tradičně s podporou Jihomoravského kraje. Soutěže se mohou zúčastnit děti
a mládež Jihomoravského kraje od 4 do 15 let jednotlivě anebo jako kolektiv. Soutěžní práce hodnotí zapojená knihovna v místě bydliště autora. Z každé kategorie postoupí do krajského kola jedna práce.

téma SOUTĚŽE: „CO VYPRÁVÍ VODA“

Kategorie / počet účastníků na 1 projekt

  • kategorie literární (2. – 3.tř.) / jednotlivci
  • kategorie literární (4. – 5.tř.) / jednotlivci
  • kategorie literární (6. – 9.tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / jednotlivciVyhlašujeme soutěž Jižní Morava čte 2022
  • kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 – 15 let
  • kategorie volné tvorby (MŠ a 1. a 2.tř.) / (jednotlivci i skupiny)
  • kategorie volné tvorby (3. – 5.tř.) / (jednotlivci i skupiny)
  • kategorie volné tvorby (6. – 9.tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / (jednotlivci i skupiny)

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Forma

  • Volná - literární, výtvarná, komiks, fotografie s psaným textem, audiovideo, 3D výtvarné modely

Rozsah

  • minimálně 1 a maximálně 3 strany textu
  • video/audio maximální rozsah 3 minuty

Soutěžní práce lze odevzdávat v Knihovně města Znojma do:  31. 10. 2022
(v hlavní budově a pobočkách knihovny, lze zaslat také poštou na adresu Městská knihovna Znojmo, Zámečnická 288/9, Znojmo 669 26 s označením obálky Jižní Morava čte)

Slavnostní ocenění vítězů krajského kola soutěže:
24.11.2022 v sále Městské knihovny Znojmo od 8:30 hodin

Vyhodnocení vítězů celé soutěže proběhne do 16.12.2022
Výherci budou osloveni Moravskou zemskou knihovnou v Brně s termínem pro předání cen.

image005      logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako