Setkání s nejmenšími čtenáři

Poslední týden v měsíci proběhla opět setkání s nejmenšími dětmi pro veřejnost a navštívily nás děti z mateřských školek. Zjistili jsme, že Večerníček bydlí také v knížkách a spousta postaviček má svou knížku v knihovně. Větší děti shlédly divadélko o Červené Karkulce a prohlédly s rodiči knížky s tématikou lesa.

Ve středu nás navštívily děti z Miniklubu Znojmo, které si poslechly pohádku ke svému polednímu odpočinku.

Setkání s nejmenšími čtenáři