Jižní Morava čte 2018

Téma soutěže pro rok 2018: Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let.

Věkové kategorie:
individuální kategorie dle věku dětí: 4-7, 8-10, 11-15 let a kategorie kolektivů
(třídní skupiny), do pěti členů maximálně.

 
Rozsah literární soutěžní práce je minimálně 1 a maximálně 3 strany textu.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných příběhů daného místa či regionu musí být zaslány nebo osobně předány v podobě rukopisu či v tištěné podobě na adresu knihovny v místě bydliště, která je zapojena do projektu, nebo poslat v elektronické formě na e-mailovou adresu knihovny.

Termín odevzdání do konce měsíce září 2018.
Jedna nejlepší práce bude zaslána do krajského kola.

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem
Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem

Zábavné dopoledne v dětském oddělení

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení, Zámečnická 9

zve

bookstart

maminky s dětmi do 5 let

na zábavné dopoledne

plné her a čtení

 
Kdy: 22. května 2018

 Kde: dětské oddělení., 2. poschodí

Začátek: 9.30  -  11.00 hod.

16. noc s Andersenem v dětské knihovně Znojmo

Znělka Noci s Andersenem přilákala do sálu Městské knihovny Znojmo na 55 spáčů, /ZŠ nám. Republiky a ZŠ Jubilejní park/, které přivítala ředitelka MěK Znojmo Věra Mašková a přečetla dětem jednu kapitolu ze své nejoblíbenější knížky Chata v Jezerní kotlině od Jaroslava Foglara.

Po krátkém kulturním programu, který nás seznámil s jednotlivými postavami Rychlých šípů, následovalo video – sestřih divadelní hry divadla Radost – Rychlé šípy aneb kam se poděli gentlemani a píseň Vontové.

Poté se všichni rozešli do svých andersenských domovů. V knihovně zůstalo 26 dětí, 2 knihovnice a 1 paní učitelka.

A co jsme dělali? Sbírali jsme bobříky – mlčení, mrštnosti, vědomosti, šikovnosti a záchrany. Naučili jsme se dva uzly – ambulanční a lodní smyčku. Po seznámení s morseovkou následovalo referendum. Otázka byla zašifrována.

. - - ./- - -/- . ./- ./ . . / - . -/ - . / ./ - - / .//  . . .  -/ - . - - / . - - . / . - . / . - / . . .  - / . .  -//  - . . / - - - //

. . .  /- / . . / - . /. - / - . . / . / . - . . //

Odpověď byla kladná. A tak kolem 22.00 hodiny jsme podnikli výpravu do starého města. Procházeli jsme temnými uličkami pomalu a obezřetně. Odměnou nám byl překrásný pohled na osvětlenou rotundu svaté Kateřiny.

Po návratu do ráje knih si každý našel svoje místečko na spaní a čtení. Při světle lampiček, nouzového osvětlení, baterek a po domácku vyrobených svítidel nastalo individuální

čtení dobrodružných, napínavých kouzelných knih.

Úderem půlnoci světla zhasla a za chvíli se knihovnou rozprostřelo ticho, které trvalo až do 7.00 hodin, kdy zazněl budíček. Po vydatné a chutné snídani /není nad maminčiny buchty/, hurá domů. A za rok zase nashledanou!

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Ředitelka MěK, čte ze své nejoblíbenější knihy Chata v Jezerní kotlině
Ředitelka MěK, čte ze své nejoblíbenější knihy Chata v Jezerní kotlině

Noc se Andersenem

Sbíráme bobříky
Sbíráme bobříky

Bobřík zručnosti
Bobřík zručnosti

Bobřík záchrany
Bobřík záchrany

Bobřík vědomostí
Bobřík vědomostí

Na území Vontů
Na území Vontů

Noc s Andersenem

S knížkou do života

Městská knihovna Znojmo, dětské oddělení

PROJEKT BOOKSTART

„S knížkou do života“
S knížkou do života

Akce:  Mikrojesle v knihovně  -  7. března 2018

Nejmladší čtenář knihovny 2017  -   21. března

Výstavka knih  „Knihy pro nejmenší“   1. 3. – 31. 3. 2018

Mateřské školky v knihovně   12. 3., 26. 3., 27. 3.

Přiveď mladšího sourozence do knihovny „Budeme si hrát“  29. 3. 2018

Vítání občánků – balíčky průběžně rok 2018

Den pro dětskou knihu


ve znojemské knihovně pro děti 2017 očima fotografaAdventní kalendář České televize má tu výhodu, že se nedá vymlsat, protože aktivity, které se příslušný den otevírají, tam samozřejmě potom zůstanou. A protože virtuální svět umožňuje jistá 'kouzla', může se tento kalendář na rozdíl od papírového 'hýbat', mluvit, hrát a nikdy z něj neubude.“

Fotodokumentace doprovodných akcí k projektu Jižní Morava čte

image001

Dne 11. října 2017 proběhla beseda s dcerou paní Jarmily Doleželové ml.
Její maminka, paní Jarmila Doležalová, byla jako dvouleté dítě dána na převýchovu do Německa.
Besedy se zúčastnili žáci 9. tříd ze ZŠ nám. Republiky

image002
image003
image003

image003

Den Laskavosti  - 25.10.2017, zúčastnili se žáci  6. ze ZŠ Mládeže

image003

image003

Beseda s regionálními autory  -  Mgr. Libuše Šuléřová a Mgr. Jiří Svoboda
23. 11. 2017 Pověsti Znojma
Akce se zúčastnili žáci 3. tříd ZŠ Slovenská

image003

image003

image003

image003

Výstava k 140. výročí vzniku knihovny – vernisáž 4. 10. 2017 v 17.00 hod. – Galerie Porozumění

image003

Ležáky

Ležáky (německy Ležak, od roku 1939 Lezaky) byla osada na Chrudimsku, která byla 24. června 1942, 14 dní po vyhlazení Lidic v důsledku heydrichiády vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Časně odpoledne byly Ležáky obklíčeny a obyvatelé shromážděni a převezeni do Pardubic, kde bylo 33 dospělých pozdě večer zastřeleno. Jedenáct dětí bylo odesláno do plynových komor a jen dvě dány na převýchovu do Německa, odkud se po válce vrátily.
Osadu Ležáky tvořilo osm domů seskupených nedaleko mlýna na říčce Ležák na rozhraní katastru obcí Miřetice a Vrbatův Kostelec. Po válce nebyly Ležáky obnoveny, ale na jejich místě vznikl památník, který tvoří vyznačené půdorysy původních budov a pietní místo. /Wikipedie/

 Ležáky

Ležáky

Dne 11. října 2017 proběhla beseda s dcerou paní Jarmily Doleželové ml.
Její maminka, paní Jarmila Doležalová, byla jako dvouleté dítě dána na převýchovu do Německa.
Besedy se zúčastnili žáci 9. tříd ze ZŠ nám. Republiky /účast 65/

Ležáky

Ležáky

Pokud se chcete o jejím osudu dozvědět více, navštivte naši knihovnu a můžete začít číst
nebo zhlédnout na You Tube dokumenty o Ležákách.

Týden knihoven 2017 na dětském oddělení

Týden knihoven 2017 na dětském odděleníTýden knihoven 2017 na dětském oddělení
Týden knihoven 2017 na dětském oddělení

Cyklus besed „Cesta do pohádky“ navštívilo 92 dětí z MŠ nám. Armády, nám. Republiky a MŠ Rudoleckého. 

Týden knihoven 2017

Týden knihoven 2017 na dětském oddělení
Týden knihoven 2017 na dětském oddělení