• podnikatel, právník
Rudolf Ditmar a znojemská keramika
Keramické závody Znojmo
, dnes spadající pod švýcarskou společnost Keramic Holding AG Laufen a současně nesoucí název Laufen CZ mají dlouholetou tradici. Znojemská keramika, jak ji mnozí prostě a jednoduše nazývají, byla založena již roku 1878, a to Rudolfem Ditmarem.

Haly, kde byla vyráběna keramika R. Ditmara; historická fotografie (zdroj: Laufen shop.cz)

Rudolf Ditmar, narozený 11. 12. 1848 ve Vídni byl synem Karla Rudolfa Ditmara, který se během svého života během svého života také zabýval podnikáním a který má se znojemskou keramikou rovněž co do činění.

Ditmar vystudoval práva, avšak roku 1878 se rozhodl pro výrobu keramiky a založil ve Znojmě keramickou firmu. Jednalo se o vůbec první podnik svého druhu v Evropě. Výroba továrních objektů započala v roce 1879 a již v roce 1880 podnik zahájil svůj provoz. Byla postavena tovární budova, obytný dům, stáje a také založeny zahrady. Stavba byla svěřena do rukou znojemské společnosti J. Schweighofera, plány továrního objektu, obytné budovy i stájí vypracovali vídeňští architekti Glaus a Gross. Keramické práce projektoval sám Ditmar.

Firma měla své sklady ve Vídni a v Praze a se svými výrobky pronikala i na zahraniční trhy. Proslulý byl Rudolf Ditmar i vzornou péčí o dělníky. Zaměstnancům nabízel výhody, které v 19. století rozhodně nebyly běžné. Patřila mezi ně například nemocenská pokladna, úrazové pojištění a závodní jídelna přímo v podniku.

Život Rudolfa Ditmara neměl bohužel příliš dlouhé trvání. V pouhých devětatřiceti letech, dne 31. 3. 1887, zemřel nečekaně při inspekční cestě do Milána.

Co se týče budoucnosti firmy, po jeho smrti ji přebírá jeho otec Karl Rudolf Ditmar, který ale zanedlouho také umírá – roku 1895. Po jeho smrti podnik dále přebírají jeho vnukové, kteří si ale výrobu keramiky příliš neoblíbili a tak roku 1904 přeměnili rodinnou firmu ve veřejnou obchodní společnost s názvem Rudolf Ditmar Erben. Roku 1909 nakonec firmu prodali Lichtensternům. Ti sice nezměnili název ani značku, ale postupně přestali s výrobou uměleckého zboží a zaměřili se na výrobu zdravotní keramiky. Roku 1919 začali spolupracovat se závodem v Teplicích a znojemská keramika nese od tohoto data název Ditmar-Urbach a.s. Výrazně se zvýšil export, své zboží expanduje nejen do střední Evropy, ale také do Švédska, Finska, Ruska, Maroka, Alžírska, Turecka, Austrálie, i do některých zemí Jižní a Severní Ameriky. Pobočky vznikly v Praze, Miláně, Curychu, Hamrurgu a Bombaji – firma se zkrátka stala světovou jedničkou.

Během 2. světové války byl podnik zabrán Němci, název se mění na Ostmark-Keramik AG. Po roce 1945 však přišlo znárodnění a začlenění do Keramických závodů Znojmo.

Po roce 1989 se o firmu začal zajímat švýcarský Keramic Holding AG Laufen, pod něhož v současnosti patří společně s Jihočeskou keramikou v Bechyni (švýcarský gigant ji získal roku 1991). Oba ze zmíněných podniků nesou v současnosti název Laufen CZ.

ZDROJE:
  • Laufen shop.cz. [online]. Laufen – výroba a tradice. [cit. 2018-12-03]. Dostupné také z: https://laufen-shop.cz/laufen-vyroba-a-tradice/.
  • ŠIMEK, Robert. Pro pána i kmána: Rudolf Ditmar. Roč. 20, č. 10
    (09. 03. 2009), s. 62-63. 

Referátek pro Vás vypracovala Petra Pavlačková.