• malíř, freskař
Johann Leopold Daysigner (též uváděno jako Daisinger, Dayssinger, Dayssigner či dokonce Thaisinger) se narodil roku 1701 v západo moravské Kodani. O jeho učňovském období je známo jen to, že byl zaměstnán jako pomocník v dílně rakouského malíře Paula Trogera. Svému mistrovi pravděpodobně pomáhal i při freskové výzdobě kláštera Geras. Existuje i nepodložený názor, že zhruba v polovině 18. století byl ve službách opata kláštera v Louce u Znojma.

Ukázka z tvorby: J. L. Daysigner: sv. Rodina s Ježíškem a anděly; olej, plátno, 84x61 cm, č. kat. 59, Dorotheum Wien 10. 12. 2013První doložené stopy jeho práce pocházejí z českoněmeckého pohraničí, a to konkrétně z Bambergu (1738/39) a rovněž z Lintachu in der Oberpfalz (1741). Jednoznačně prokázaný je však vznik fresek v rezidenci Heidecksburg ve městě Rudolstadt v Durynsku z roku 1744. Jeho následné přestěhování zpět na jižní Moravu mohlo vést přes Vídeň, kde zanechal dva ze svých obrazů.

První doklad o malířově práci na jižní Moravě pochází z roku 1754 a souvisí s malbou oltářního obrazu ve Znojmě. Ve znojemském kostele sv. Mikuláše autor zanechal hned šest svých pláten umístěných ve dvojicích na hlavním a dvou bočních oltářích. Velké plátno horního oltáře zachycuje sv. Mikuláše, nad ním je v oltářním nástavci menší plátno sv. Trojice. Boční oltář vlevo je zasvěcen sv. Šebestiánovi a protější oltář sv. Rodině.

Kolem poloviny století se pak natrvalo usadil ve Slavonicích, kde zaujal výsadní postavení a odkud realizoval četné zakázky v Rakousku, Waidhofen, Altpölla, na jihovýchodní Moravě, ve Znojmě, Kdousově, v Čechách, v Nové Bystřici aj. Ve Slavonicích prováděl především freskovou výzdobu interiéru hřbitovní kaple, a to v duchu rokokového luminismu. Chápání prostoru však stále vyznívá barokně, je plytký, ozářený světlem ze zdroje umístěného mimo obraz. Pro hlavní oltář kostela Božího těla Daysigner vytvořil v roce 1771 obraz Korunování Panny Marie, ve kterém rovněž čerpá z rokokové barevné pestrosti. Ve stejném kostele se nachází ještě autorův obraz sv. Floriána.

Daysigner využíval ve svých malbách (stejně jako Troger) světlý kolorit a izolující rokajový ornament. Usiloval tak o vymanění ze závislosti na starší tradici. Přesto je kompozice jeho obrazů založena na systému protikladných diagonál propojených klikatkou a zpočátku ještě vázána iluzí prostorové hloubky.

Kolem roku 1784, tedy již ve značně pokročilém věku, malíř vyzdobil freskami kapli sv. Jana Nepomuckého, její kvalita je však spíše průměrná. Další Daysignerova malířská díla se nachází v Popicích, Starém Hobzí, Nové Bystřici a samozřejmě v Kdousově. V Brně v kostele sv. Tomáše je dodnes uchováván obraz sv. Petra, v němž umělec užil svého typického ztvárnění stařecké tváře.

Co se týče dalších zakázek, v roce 1756 získal zakázku na malířskou výzdobu radniční kaple v Retzu a kolem roku 1760 namaloval Josefův cyklus v klosterneuburské Letní rezidenci v Stoitzendorf. Farní kostel v Döblingu zdobí obraz sv. Šebestiána, hlavní loď farního kostela ve Waidhofen an der Thaya vymaloval freskou s náměty ze života Panny Marie a dále zde vytvořil několik velkoformátových olejových obrazů. K umělcově pozdní tvorbě patří například oltářní obrazy ve Waldviertelském farním kostele (asi 1774). Ještě později, v roce 1783, vytvořil oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie v Altpölle.

Johann Leopold Daysigner zemřel v pokročilém věku roku 1788 ve Slavonicích.

Ve své době byl, jak dokazuje i poměrně velké množství zakázek, zřejmě oblíbeným umělcem. Dnes je však považován za umělce průměrných kvalit. Dosáhnout malířské bravury svého učitele Paula Trogera se mu totiž ve většině případů zdaleka nepodařilo.

ZDROJE:
  • Nová encyklopedie českého výtvarného uměn: dodatky.  [zpracoval kolektiv autorů]; 1. Praha: Academia, 2006. 985 s. ISBN 80-200-1209-5.
  • ŠPANIHEL, Radim. Farní kostel sv. Linharta v Kdousově a jeho malířská výzdoba. Brno, 2006. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/gglr6/Kostel_sv._Linharta_v_Kdousove_a_jeho_malirska_vyzdoba.pdf

Referátek pro Vás vypracovala Petra Pavlačková.