Tiché uličky, 1941
Tiché uličky , 1941

  • malíř
                                                                           
Oskar Dvořák se narodil 8. května 1899 ve Znojmě jako druhý ze tří synů katovského továrníka Rudolfa Dvořáka a Karoliny Fritschové.

Svoje první umělecké školení získal u profesora Wünsche na reálné škole ve Znojmě. V letech 1915-1920 studoval na Odborné keramické škole ve Znojmě obor keramik a modelář u profesorů Eduarda Schickla, Viktora Schufinského a Richarda Tautenhahna. Další výtvarné vzdělání si doplnil jako externí student profesora A. Jacomiho na vídeňské Akademii. Po návratu se trvale usadil ve Znojmě a stal se výtvarníkem keramické továrny Ditmar-Urbach.

Byl členem Moravského uměleckého spolku v Brně, Uměleckého sdružení v Moravské Ostravě, Metznerova spolku v Liberci, ale především jedním ze zakladatelů Sdružení výtvarných umělců jihozápadní Moravy ve Znojmě.

Oskar Dvořák zemřel v sedmdesáti letech po dlouhé nemoci 13. dubna 1969 a je pochován v Brně.

DÍLO:
Kromě skupinových výstav, které pořádalo sdružení pravidelně od roku 1932 do roku 1938 v zimním a letním termínu, se představil vlastními pracemi na autorských výstavách ve Znojmě, v Brně, Jihlavě, v Liberci i ve Vídni.

Během života vytvořil desítky grafik, kolem čtyř set olejů, více než čtyři sta akvarelů a přes tisíc kreseb. Velkou část jeho tvorby tvoří zpodobení historické tváře Znojma ve všech ročních obdobích, četná jsou rovněž zátiší s květinami a figurální kompozice.

Dvořákovo rozsáhlé dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie, v mnohých soukromých sbírkách především ve Znojmě, v Rakousku, v Německu a Rusku, ale také ve stále se rozšiřujících sbírkách Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Kramářská ulice, 1943
Kramářská ulice, 1943


LITERATURA:

  • AC. Oskar Dvořák je malířem starého Znojma. Rovnost. 1.12.2004.
  • Chystá se retrospektiva Oskara Dvořáka. Znojemský týden. 24.11.2003, s.12.
  • TOMAN, P. Nový slovník československých výtvarných umělců. Svazek 2. 5.vyd. Praha : Ivo Železný, 2000. S. 219-782; 13-224. ISBN 80-237-3633-7.Referátek pro Vás vypracovala Michaela Vrábelová