Konvalina, Blažej (1919-1942)


  • protifašistický bojovník, pilot, rotný

Narodil se  3. ledna 1919 v Blížkovicích., kde také chodil na základní školu. V Moravských Budějovicích se poté vyučil zámečníkem a poté se dobrovolně přihlásil na vojnu.

Jako pilot sloužil v Prostějově. 1.8.1939 přešel hranice Polska, poté vedla jeho cesta přes Rusko, Turecko, Suez, Bombaj až do Kapského Města. Další válečný osud Konvaliny je spojen s plavbou lodí do Anglie. Stal se příslušníkem britského královského letectva (RAF). Byl zároveň vojákem čs. armády. Po absolvování základního leteckého výcviku u 1., 258., 54. a 65. britské peruti byl v roce 1942 přeložen na leteckou základnu Hornchurch v anglickém hrabství Essex. Stal se pilotem 313. československé stíhací perutě, která vznikla v září roku 1942. Dne 22. ledna 1942 vzlétl, aby se procvičoval se svými kolegy v technice vzdušného souboje. Krátce po poledni se jeho stroj zřítil u Purfleetu. Pohřben je v Hornchurchu, v Essexu. V roce 1947 byl ministrem národní obrany povýšen na štábního rotmistra in memoriam Ve stejném roce byly dovezeny urny s prstí z hrobů zahraničních letců RAF. Po r.1989 se jim postupně dostalo zadostiučinění a některé z nich se dočkaly důstojného uložení - včetně urny plukovníka in memoriam Blažeje Konvaliny. Urnu s prstí B. Konvaliny uložil starosta Blížkovic v jeho rodné obci.

LITERATURA:

  • Znojemský regionální týdeník, 5.3.1997, s.2, "Jeden z tisíců statečných"
  • Znojemské listy, 9.7.1998, s.3, "Bojovali za vlast : Blažej Konvalina-letec RAF"

 

Referátek pro Vás vypracovala Eva Šrámková.