Welsh, Renate (22.12.1937)

  • současná rakouská autorka knih pro děti a mládež
Renate Welsh se narodila 22. 12. 1937 ve Vídni jako dcera lékaře. V roce 1953 byla jeden rok na výměnném studijním pobytu v USA. Možná i to ji ovlivnilo při výběru dalšího vzdělání. Začala studovat angličtinu a španělštinu na tlumočnické úrovni.

Renate Welsh

Dalším studijním oborem byla státověda. Studium však nedokončila, vdala se a začala pracovat jako překla-datelka.

Literatura ji lákala odjakživa a psát začala již jako dítě. První kniha jí však vyšla až v roce 1969. Od roku 1975 se plně věnuje spisovatelské práci. Píše povídky, romány, básně i divadelní hry. Její dílo je čtivé, vtipné a často napínavé, věnované především dětem a dospívající mládeži. Vychází nejen v německy mluvících ze-mích, ale např. i u nás. Její knihy byly přeloženy již do dvanácti jazyků.

Za mnohá svá díla obdržela Renate Welsh řadu ocenění - mezi nejvýznam-nější patří „Rakouská státní cena za děts-kou literaturu“, kterou získala dokonce šestkrát! Za román „Johanna“ dostala v roce 1980 „Německou cenu za literaturu pro mládež“, v roce 1995 to bylo „Ra-kouské literární ocenění“ za souborné dílo, v roce 2000 byla nominována na mezinárodní „Medaili H. Ch. Andersena“ a v roce 2003 obdržela „Velkou cenu Ně-mecké akademie za literaturu pro děti a mládež“.

Renate Welsh pracuje též pro rakouský rozhlas, spolupracuje při vydávání antologií, píše do novin a časopisů, pořádá výukové přednášky psaní, které jsou určeny především pro děti a mládež, ale navštěvují je i dospělí.

V současné době žije a pracuje ve Vídni a v Hilzmannsdorfu.

Charakteristika díla:
Renate Welsh je známá především jako autorka knih pro děti a mládež. Těm nejmenším jsou určeny obrázkové knihy a veselé povídky plné fantazie.

Pro větší děti a dospívající píše především romány, které si ale bez problémů mohou přečíst i dospělí. Barvitě a reálně v nich popisuje nejen současný svět, ale i dobu meziválečnou a poválečnou. Často čerpá i z vlastních zkušeností, jako např. v románě „Dieda oder Das fremde Kind„(Ty tam, aneb, To cizí dítě“), ve kterém vypráví o svém vlastním dětství na konci druhé světové války.

Hlavními postavami jejích románů jsou mladí lidé, kteří hledají svou vlastní identitu a své místo ve společnosti, řeší problémy vztahů a lásek a mají stejné pocity, jako jejich současní vrstevníci. Proto se s nimi mohou mladí čtenáři tak snadno ztotožnit a s jejich pomocí najít odpovědi na své vlastní otázky.

Pro díla Renate Welsh je typické vysoké sociální vědomí a soucítění se slabými, s dětmi, dospívajícími i s menšinami, které stojí na okraji společnosti - např. s přistěhovalci, drogově závislými a tělesně nebo duševně postiženými. Např. v knize „Drachenflügel“ („Dračí křídlo“) popisuje intenzivní, ale velmi komplikovaný vztah hlavní hrdinky k postiženému bratrovi.

Její životopisné a historické texty se svou precizností mohou téměř srovnávat s vědeckým bádáním. Osudy jednotlivců vidí autorka v přímých souvislostech se soudobými politickými událostmi. Příkladem může být její velmi úspěšný román „Johanna“, který se odehrává v Rakousku mezi světovými válkami, a ukazuje osud jednoho nemanželského dítěte, které je zneužíváno k práci děvečky.

Mezi díla Renate Welsh patří také dokument „Der Staatsanwalt klagt an“ („Prokurátor obviňuje“), který byl pod názvem „Angeklagter, stehen Sie auf(„Obžalovaný, povstaňte“) uveden jako divadelní hra ve Vídni a v Linci.

Některé její romány, např. „Der Brieftaubenbeamte(„Státní zaměstnanec poštovní holub“), byly přepracovány a vysílány jako rozhlasové hry.


Na otázku, proč vlastně píše knihy pro děti, odpověděla Renate Welsh toto:

Proč píšu pro děti? Protože mě to baví! Protože přicházím na myšlenky, které by mě jinak nenapadly. Protože mi dělá radost předčítat dětem, prožívat, jak jejich fantazie dělá salta. Protože jsem se od dětí naučila docela dost důležitých věcí. Protože mám děti ráda.


Knihy Renate Welsh, které najdete v Knihovně rakouské literatury:

Besuch aus der Vergangenheit (Návštěva z minulosti)
Román vypráví o střetu minulosti se současností, o postoji tří generací a rozdílnosti jejich názorů.
Hlavní hrdinkou je třináctiletá Lena, která je zmatená z návštěvy paní Greenburg. Ta přijela z Kanady, aby se podívala na dům, ve kterém kdysi žila a v němž nyní bydlí rodina Leny. Je Židovka a proto musela na začátku druhé světové války z Vídně uprchnout. V té době byla ve stejném věku, jako nyní Lena. Ta, její matka i babička reagují na nečekanou návštěvu velmi rozdílně: babička odmítavě až agresivně, maminka vyčkávavě a Lena zvědavě. Situace se vyhrocuje a tím se i zvyšuje napětí mezi jednotlivými postavami a prohlubuje se rozdílnost charakterů. Lena chce vědět, co se kdysi stalo a zajímá ji, jak na tyto události reaguje a jak je objasňuje současná společnost.

Der Brieftaubenbeamte (Státní zaměstnanec poštovní holub)
Hlavní postavou románu je mimořádně pořádkumilovný úředník, který je plně oddaný své práci na „Oddělení pro kroužkování poštovních holubů“. Jednoho dne při inventuře zjistí, že chybí jeden červený proužek, kterým se označuje expresní poštovní holubi. Vyděšeně to hlásí svému nadřízenému, ale ten se tomu jen směje. Poštovní holubi se již dávno nepoužívají a někdo jen zapomněl tento úřad zrušit. Náš hlavní hrdina odjíždí na dovolenou a tam zjišťuje, že poštovní holubi se dají využít i v současné době. Tato dovolená změní celý jeho život, neboť zde vymyslí plán, který bude mít dalekosáhlé následky.

Constanze Mozart : eine unbedeutende Frau (Constanze Mozart : bezvýz-namná žena)
Životopisný román o ženě, která stála ve stínu W. A. Mozarta, a přesto, že byla považována za nevhodnou partii, byla ve skutečnosti jeho největší láskou.

Dieda, oder, Das fremde Kind (Ty tam, aneb, To cizí dítě)
Děj románu se odehrává na konci druhé světové války a autorka v něm čerpá z vlastních vzpomínek. Vypráví o životě jedné dívky, kterou otec poslal spolu se svou novou ženou z nebezpečné Vídně na venkov. Bydlí teď v pěkném domě, obrostlém divokými růžemi, ale její život není lehký. Rodina její nevlastní matky se k ní nechová pěkně. Nikdo jí neřekne jménem, volají na ni „ty tam“. Její nový dědeček je citově chladný člověk a své životní zklamání kompenzuje tvrdým vedením rodiny. Zadržuje dopisy od jejího otce, postaral se o to, aby si s ní ostatní vesnické děti nehrály a tvrdí o ní, že je čarodějnice. A ona už si to myslí také. Stýská se jí po vlastní matce, která před časem zemřela, a dává si vinu za její smrt. Cítí se velmi osamělá a nemá nikoho, kdo by jí vysvětlil to, co se kolem ní děje. Teprve, když její nevlastní matka čeká dítě a bere ji zpět do Vídně, se odkrývají jemná citová zákoutí a drobné náznaky možného sblížení. A narození malé sestry je novým začátkem i pro ni.

Disteltage (Těžké dny, česky vyšlo pod názvem Naježený svět)
Velmi pěkně vyprávěný příběh jedné dvanáctileté dívky, která je okolnostmi donucena postarat se sama o sebe, o domácnosti i o svou nemocnou matku. Ukazuje, že i děti jsou schopné se v těžkých situacích překonat, řešit složité problémy a nevzdávat se. Opatrně a upřímně přibližuje autorka ožehavé téma psychického onemocnění, jakým je deprese. Nemoc, o které se nemluví a kterou provází řada lehkovážných předsudků, je zde vykreslena tak, že je pochopitelná i pro velmi mladé čtenáře.

Drachenflügel (Dračí křídlo)
Tato kniha , určená dětem, popisuje velmi citlivě a nesentimentálně situaci rodiny, ve které žije vedle zdravé dcery Anny i její postižený bratr Jakob. Anna ho má velmi ráda. Ochraňuje ho a nenávidí všechny, kteří na jeho postižení nějak reagují. Izoluje se proto stále více od okolního světa i od své nové kamarádky. Myslí si, že se musí rozhodnout mezi přátelstvím k ní a láskou k bratrovi.

Einmal sechzehn und nie wieder (Jednou sedmnáct a nikdy více)
Příběh lásky mladého studenta Matthiase , který si přivydělává na prázdninové brigádě, a záhadné Elisabethy. Vypráví o složitosti lidských vztahů a navazování prvních milostných kontaktů.

Geschichten hinter den Geschichten (Příběhy za příběhy)
Renate Welsh vypráví o tom, proč se rozhodla psát literaturu pro děti, co je vlastně dětská literatura a jak vznikaly některé její knihy.

Das Gesicht im Spiegel (Tvář v zrcadle)
Psychologický román, zabývající se problémem adopce. Lauřini rodiče se netají tím, že ji, stejně jako jejího nevlastního bratra, adoptovali. Oba sourozenci se v rodině cítí velmi dobře, přesto by Laura ráda poznala svou vlastní matku.

Eine Hand zum Anfassen : ein Briefroman (Pomocná ruka : román v dopi-sech)
Mladá dívka z Rakouska navštíví o prázdninách svou těžce nemocnou babičku, která je v Anglii na klinice pro nemocné rakovinou. Brzy se seznámí i s jinými pacienty. Dopisy, které píše svému příteli, jí pomáhají zvládat nové prožitky a dojmy a překonat počáteční zděšení z utrpení nemocných. Nakonec se jí podaří dát babičce pocit, že něco z jejího života dále přetrvá v její vnučce.

Ich schenk´ dir einen Kindertag (Věnuji ti dětský den)
V této veselé a poučné knížce dostaly děti zvláštní nápad: ke Dni matek darovaly dospělým „dětský den“. Během celého dne učí dospělé, jaké to bylo a jaké to je být dítětem.

Johanna
Děj tohoto románu se odehrává na přelomu 20. a 30. let 19. století. Johanna vyrůstá u svých adoptivních rodičů na malém statku v Burgenlandu. Nevede se jí špatně, ale ráda by se stala švadlenou a osamostatnila se. Vyučit se může ale jen v místě, kde žije její vlastní matka. Ta je nyní v Dolním Rakousku a nemá nic proti tomu, aby se k ní její dcera přistěhovala. Místo pěkného života, který jí matka slibovala, pracuje Johanna jako neplacená síla u sedláka. Trvá dlouho, než se z tohoto těžkého postavení dokáže osvobodit a sama rozhodovat o svém životě i o svém ještě nenarozeném dítěti.
Tento citlivě psaný psychologický román vznikl podle skutečných událostí. Na přerodu prosté dívky v samostatně myslící a jednající mladou ženu, zobrazila autorka velmi realisticky tehdejší dobu a její sociální a politické poměry. Johannin osud nebyl ojedinělý. Ona sama je jen zástupcem velkého množství utlačovaných, pro které byla diskriminace a nadvláda jiných po dlouhou dobu samozřejmostí.

Eine Krone aus Papier (Koruna z papíru)
Nicole a Therese jsou přítelkyně. Jsou stále spolu, jedna bez druhé se neobejde. Až do chvíle, kdy Nicol začne tvrdit, že je opravdová princezna! Therese jí nevěří. I ona má pocit, že by mohla být princezna, a proto se ve zlém rozejdou. Krátce po té se zjistí, že Nicolina maminka je těžce nemocná a musí do nemocnice. Kam jinam by si měla jít Nicol pro útěchu, než ke své nejlepší přítelkyni?

Das Leben leben : Eva will sich nicht anpassen (Žít svůj život : Eva se nechce přizpůsobit)
Eva je na praxi v jednom podniku. Pozoruje lidi kolem sebe a přemýšlí o své vlastní roli v současném a jednotvárném světě a o tom, co vlastně od života očekává. Snaží se najít svou vlastní cestu. Román vznikl na základě skutečných rozhovorů s jednou mladou současnou dívkou, jejíž jméno však bylo pozměněno.

Das Lufthaus (Vzdušné zámky)
Napínavý a dramatický román z první poloviny 19. století vypráví o osudu jedné mladé ženy, pocházející z vážené židovské rodiny. Je to příběh o velkých citech, vášnivé lásce, únosu, útěku, revoluci a hrdinství. Dovede nás do Polska, Paříže, Londýna, Ameriky a zpět do Evropy. Je to román autentický a poučný, který vznikl na základě starých dokumentů a dopisů, patřících autorčině rodině. To, co dělá knihu tak moderní, je způsob náhledu na hlavní hrdinku. Její osobnost, pocity a jednání jsou viděny očima současného člověka.

Max, der Neue (Max, ten nový)
Poutavá knížka o dospívání a nových začátcích, vypráví o Maxovi, jehož rodiče se rozešli a on se s matkou přestěhoval do jiného města. Začíná chodit do nové školy a hledá si své místo v nové třídě. Mezi spolužáky se mu nejdříve nelíbí, ale potom pozná Valerii a najde v ní člověka, kterému může důvěřovat.

Schneckenhäuser (Ulita)
Román o dospívání, a rodinných vztazích popisuje příběh třináctileté Olivie. Její matka se znovu vdala a Olivie má pocit, že v nové rodině se vše točí jen kolem matčina muže a jeho dvou malých dcer. Když se dozví, že její maminka čeká dítě, stáhne se Olivie ještě více do své ochranné ulity a nikomu nedovolí, aby se k ní přiblížil. Ale pak se objeví Arno...

Der Staatsanwalt klagt an : Jugend vor Gericht (Prokurátor obviňuje : mlá-dež před soudem)
Příběhy, které se odehrávají u soudu pro mladistvé, vyprávějí o lidech, kteří něco protizákonného provedli. Nejsou to žádné dramatické případy, „pouze“ krádeže, potulky, neoprávněné řízení vozidla, vandalství, zneužití úřední moci ap. A jsou to případy pravdivé. Autorka se nespokojila jen sledováním soudního jednání, ale hovořila s mladými delikventy, rodiči, vychovateli, sociálními pracovníky, policisty i soudci. Prostudovala soudní spisy a seznámila se se všemi fakty. Případy, které autorka vybrala do této knihy, jsou autentické a poukazují na to, co zanedbala naše společnost a v čem udělali chybu jednotlivci i organizace.

Zwischenwände (Zeď)
Další z řady románů Renate Welsh, který se zabývá dospíváním, mezilidskými vztahy a hledáním vlastního místa v životě. Hlavní hrdinkou je Karla, které se vyučila květinářkou. Chtěla být sice technickou kresličkou, ale úřednice na úřadu práce měla pocit, že její kresby nejsou dost dobré. Teď sedí Karla den co den v obchodě s květinami a cítí, že mezi ní a jejími kolegyněmi je jakási zeď. Nechápe, proč s nimi nedokáže navázat kontakt a proč před nimi utíká. Nakonec ale přijde na to, že pochopení a náklonnost mají mnohem více společného s láskou, než s inteligencí.

Prameny:

Alle 159 Treffer für Autor/in Welsh, Renate. Amazon.de. [online]. 1998-2006, [cit. 2006-05-2].
Dostupné z: <http://www.amazon.de/exec/obidos/search-handle-url/index%3Dbooks-de%26field-author%
3DWelsh%2C%20Renate/028-9452211-2073353>.

Autoren – Renate Welsh. dtv. [online]. c2006, [cit. 2006-05-2].
Dostupné z: <http://www.dtv.de/dtv.cfm?wohin=autor32&interview=1>.

AutorInnen / IllustratorInnen – Renate Welsh. LESERstimmen : der Preis der junge LeserInnen. [online]. [cit. 2006-05-2].
Dostupné z: <http://www.leserstimmen.at/autoren/welsh.htm>.

Lexikon der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur. Band 1, Autoren und Übersetzer.1. Aufl. Wien: Buchkultur c1994. 105 s. ISBN 3-901052-17-8. Welsh, Renate, s. 100

On-line Rezensionen : die Literaturdatenbank des Österreichischen Bibliothekswerks – Liste der Medien. Österreichisches Bibliothekswerk. [online]. [cit. 2006-05-2].
Dostupné z: <http://www.biblio.at/rezensionen/list.php3?limit=1&no=30&nachname=Welsh&vorname=Renate>.

Renate Welsh. Österreichische Gesellschaft für Literatur. [online].10/2005, [cit. 2006-05-2].
Dostupné z: <http://www.ogl.at/ogl_bio/welsh_renate.html>.

Renate Welsh. Wikipedia : die freie Enzyklopedie. [online]. 25.4.2006, [cit. 2006-05-2].
Dostupné z: <http://de.wikipedia.org/wiki/Renate_Welsh>.

Welsh, Renate. perlentaucher.de. [online]. [cit. 2006-05-2].
Dostupné z: <http://www.perlentaucher.de/autoren/10961.html>


Faktografický materiál vydala Městská knihovna Znojmo. Zpracovala Věra Dvořáková. Vydáno ve Znojmě, květen 2006. Určeno pro potřebu škol a knihoven.